Pages

1,3-Dipolarna cikloadicija na tetra- i tripiridilporfirine
1,3-Dipolarna cikloadicija na tetra- i tripiridilporfirine
Magdalena Vincetić
1,3-dipolarna cikloadicija jedna je od najvažnijih metoda u organskoj kemiji za sintezu peteročlanih prstena. Ovdje dolazi do reakcije između vrste zwitterionske rezonantne strukture, odnosno 1,3-dipola i spoja koji u svojoj strukturi ima višestruku vezu, odnosno dipolarofila. Jedna vrsta 1,3-dipola alilnog tipa su azometinski ilidi. Porfirini u 1,3-dipolarnoj cikloadiciji mogu sudjelovati kao dipolarofili i reagirati s azometinskim ilidima gdje nastaju klorini i bakterioklorini. U ovom...
AAV vector based neonatal desensitization for the assessment of cell-replacement therapy for Parkinson’s disease
AAV vector based neonatal desensitization for the assessment of cell-replacement therapy for Parkinson’s disease
Iva Pavičić
With over ten million diagnoses worldwide, Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease. The disease is characterized by progressive loss of dopaminergic neurons in substantia nigra pars compacta (SNpc), expressed through the various motor and non-motor symptoms. One of the most promising therapies for PD is cell – replacement therapy. The first clinical trials for cell-replacement therapy were in the 1980s and they involved the transplantation of foetal...
ADAR Proteins in Human Diseases
ADAR Proteins in Human Diseases
Dorotea Neuberg
Adenosine deaminase acting on RNA (ADAR) is a mammalian protein family, consisting of five enzymes out of which ADAR1 and ADAR2 possess catalytic activity. Their mechanism of action, called A-to-I (adenosine-to-inosine) editing, is a post-transcriptional modification on double-stranded RNA (dsRNA) molecules and occurs in both nucleus and cytoplasm of various human cell. As one of the most abundant post-transcriptional modifications on nucleic acids, A-to-I editing is associated with various...
ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
Ivona Štanfel
Vankomicin je antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama koje su otporne na druge antibiotike, no kod nekih pacijenata liječenih tim lijekom dolazi do oštećenja bubrega. Budući da dosadašnji biomarkeri nefrotoksičnosti ne pokazuju dovoljnu osjetljivost i specifičnost, potrebno je pronaći nove biomarkere koji bi omogućili ranu detekciju poremećaja bubrežne funkcije kako bi bilo moguće pravovremenim prekidom terapije spriječiti daljnje oštećenje...
Aggregation-resistant mutants of schizophrenia-related protein TRIOBP-1
Aggregation-resistant mutants of schizophrenia-related protein TRIOBP-1
Anja Hart
Schizophrenia is a chronic mental illness, characterized by severe symptoms such as delusions, hallucinations, disorganized speech, lack of motivation, and unpredictable behavior. The development of schizophrenia is caused by genetic and environmental factors. The complexity of these factors has made it difficult to develop new methods for the successful treatment of patients. Recent research has shown that disruption of proteostasis may also impact on the progression of schizophrenia....
Agregacija proteina DISC1 u mentalnim bolestima
Agregacija proteina DISC1 u mentalnim bolestima
Kristin Tkalčec
DISC1 (poremećen u shizofreniji) je protein čiji je lokus gena povezan s mnogim mentalnim bolestima kao što su shizofrenija, depresija i bipolarni poremećaj. DISC1 protein ima mnogo uloga. Povezan je s neurogenezom, neurorazvojem, metabolizmom laktata, sintetičkom plastičnošću, dendritičkim rastom i unutarstaničnom trgovinom. Njegova mreža interakcija čini privlačnu metu za buduće terapeutske intervencije. U postmortalnim uzorcima mozga pacijenata koji imaju fenotipove...
Alzheimerova bolest: molekularne osnove i terapijski pristup
Alzheimerova bolest: molekularne osnove i terapijski pristup
Petra Linić
Alzheimerova bolest (AB) je kronična neurodegenerativna bolest i najčešći oblik senilne demencije. Najveći poznati rizični čimbenik bolesti je starenje, pa većina pacijenata oboljelih od Alzheimerove bolesti ima 65 godina starosti ili više. No, ova bolest se ne smatra normalnom posljedicom starenja, već je rezultat složenih interakcija između više čimbenika uključujući dob, genetiku, okoliš, način života i koegzistirajuća medicinska stanja. Alzheimerovu bolest ...
Analiza LC3-II kao markera autofagije u različitim razvojnim stadijima megakariocita
Analiza LC3-II kao markera autofagije u različitim razvojnim stadijima megakariocita
Tea Bruketa
Autofagija je unutarstanični proces uključen u razgradnju neželjenih citoplazmatskih komponenti poput proteina, lipida, nukleotida i sl., ali i staničnih organela s ciljem ponovnog korištenja degradiranog sadržaja u biosintetskim procesima ili za stvaranje energije. Upravo zbog toga autofagija se smatra jednim od glavnih mehanizama adaptacije stanice na nepovoljne unutarstanične uvjete kao što su deprivacija hranjivih tvari, hipoksija, signali urođene imunosti i brojni drugi. Osim...
Analiza N-glikoma IgG u serumu štakora
Analiza N-glikoma IgG u serumu štakora
Iris Car
Imunoglobulin gama (IgG) je najzastupljenije protutijelo u serumu. Njegove imunološke funkcije regulirane su posttranslacijskim modifikacijama glikozilacijama. N-glikozilacije IgG se odnose na šećerne skupine vezane za IgG preko aminokiseline asparagin na poziciji 297 u polipeptidnom lancu. Šećerne skupine fukoza, galaktoza ili sijalinska kiselina važne su za regulaciju protuupalnih ili proupalnih svojstava IgG tako što utječu na vezanje regije Fc IgG na aktivirajuće ili...
Analiza antioksidansa drijena, Cornus mas L.
Analiza antioksidansa drijena, Cornus mas L.
Marin Lolić
Dobro je poznato da biljni fenoli imaju širok raspon pozitivnog djelovanja, ali je manje poznato da su plodovi i lišće hrvatskih drijenova bogati fenolnim spojevima. Određena istraživanja su već pokazala da ekstrakti plodova i ostalih biljnih dijelova drijena imaju snažno antioksidativno, kardioprotektivno, neuroprotektivno i antikancerogeno djelovanje. Zbog toga je cilj ovog rada analizirati plodove, lišće i pulpu drijena te prehrambene prerađevine od drijena poput džemova i...
Analiza autofagije u staničnoj liniji Neuro 2a s CRISPR/Cas9 posredovanom delecijom optineurina
Analiza autofagije u staničnoj liniji Neuro 2a s CRISPR/Cas9 posredovanom delecijom optineurina
Nikolina Prtenjača
Autofagija je eukariotski stanični proces kojim se uklanja nepotreban i toksičan unutarstanični sadržaj. Optineurin je ubikvitin vezujući adaptorski protein koji u procesu autofagije veže stanični sadržaj te omogućuje njegovu lizosomalnu razgradnju. Nekoliko istraživanja pokazalo je da nedostatak optineurina u stanicama uzrokuje poremećaj autofagije te time omogućuje nakupljanje proteinskih agregata. Budući da su proteinski agregati obilježje neurodegenerativnih bolesti poput...
Analiza broja jezgrica u primarnim mišjim megakariocitima
Analiza broja jezgrica u primarnim mišjim megakariocitima
Rozalija Šajn
Jezgra kao središte pohrane genetičke informacije sadrži svoje pododjeljke među kojima je jezgrica najistraživanija i najistaknutija. Jezgrica nije obavijena membranom već se formira oko rDNA regija na akrocentričnim kromosomima. U skladu s time je i njezina funkcija – dorada i transkripcija rRNA pomoću RNA polimeraze I što posljedično dovodi do slaganja ribosomskih podjedinica. Obzirom na funkciju jezgrica se može podijeliti u tri morfološke regije, a to su fibrilarni centar...

Pages