Pages

Cikloadicijske reakcije porfirina za dobivanje klorina i bakterioklorina
Cikloadicijske reakcije porfirina za dobivanje klorina i bakterioklorina
Ida Šimunčić
Porfirini, prirodni heterociklički spojevi, u pericikličkim reakcijama mogu sudjelovati kao dieni, dienofili, dipolarofili te 1,3-dipoli kako bi se sintetizirali novi, potencijalno biološki aktivni derivati - klorini i bakterioklorini. Osim što pokazuju optička i fotokemijska svojstva, navedeni spojevi karakteristični su po svojoj stereospecifičnosti te endo i egzo selektivnosti reakcija kojim se dobivaju. Za sintezu novih porfirina mogu se koristiti različite pericikličke reakcije:...
Definiranje preferencijalne konzumacije kokaina i metamfetamina kod Drosophile melanogaster
Definiranje preferencijalne konzumacije kokaina i metamfetamina kod Drosophile melanogaster
Azra Selimović
Ovisnost je stanje u kojem organizam osjeća jaku psihičku ili fizičku potrebu za opojnom supstancom. Psihostimulativne droge, poput kokaina i metamfetamina, djeluju na centre u mozgu koji reguliraju procesuiranje nagrade. Nagrađujući utjecaj droga kao posljedicu ima povećanu privlačnost droge koja dovodi do ovisničkog ponašanja, a može se ispitivati na laboratorijskim životinjama kao preferencijalna konzumacija. Iako postoje mnogi eseji za mjerenje lokomotornih efekta...
Detekcija i kvantifikacija metabolita pesticida u Eisenia Fetida tekućinskom kromatografijom ultra visoke djelotvornosti
Detekcija i kvantifikacija metabolita pesticida u Eisenia Fetida tekućinskom kromatografijom ultra visoke djelotvornosti
Mateo Rabak
Pesticidi su prirodne ili sintetske molekule napravljene za očuvanje usjeva, hrane i zaštite od bolesti koje prenose nametnici. Veliki problem je nakupljanje pesticida u životinjama, biljkama i ljudima koje dovodi do zagađenja okoliša te šteti ljudskom zdravlju. Diamidni insekticid klorantraniliprol i triazolni fungicid propikonazol pesticidi su kojim se bavi ovaj rad. U ovom radu opisana je standardizirana metoda za detekciju i kvantifikaciju metaboliziranih pesticida iz gujavica...
Development of Dual Reporter Luciferase system for in vivo detection of miRNA target gene downregulation
Development of Dual Reporter Luciferase system for in vivo detection of miRNA target gene downregulation
Kristina Žuža
Most frequent global death causes are cardiovascular disorders such as cerebrovascular diseases, high blood pressure, congenital heart disease and coronary artery disease. Cardiovascular diseases often result in development of heart failure syndrome which in most cases leads to death within 5 years after diagnosis. Similar to heart failure, acute myocardial infarction is a silent murderer of today’s developed society due to sedentary life style and unhealthy habits such as smoking and...
Diferencijacija stanica neuroblastoma kao model u istraživanju latentne infekcije herpes simpleks virusa
Diferencijacija stanica neuroblastoma kao model u istraživanju latentne infekcije herpes simpleks virusa
Katja Badanjak
U neuroznanosti i virologiji Herpes simpleks virusa tipa 1 postoji težnja ka idealnom in vitro modelnom sustavu u istraživanjima koja se bave proučavanjem latentne infekcije HSV-1 virusa. Mnoge studije su se usredotočile na diferencijaciju stanica neuroblastoma u stanice nalik neuronima. Diferencijacijom pomoću retinoične kiseline i neurotrofnog faktora BDNF mogu se dobiti stanice promijenjene morfologije i biokemije. Homogena kultura takvih diferenciranih stanica rutinski se koristi u...
Dinamika ekspresije molekula važnih za aktivaciju imunološkog sustava u stanicama visceralnog masnog tkiva u debljini
Dinamika ekspresije molekula važnih za aktivaciju imunološkog sustava u stanicama visceralnog masnog tkiva u debljini
Anamaria Đukić
Šećerna bolest tipa 2 (engl. Type 2 Diabetes Mellitus, T2D) je kronična metabolička bolest koja se razvija kao kombinacija rezistencije perifernih tkiva na hormon inzulin i neučinkovitog odgovora β-stanica Langerhansovih otočića gušterače. Očituje se kao stanje kronične hiperglikemije s poremećenim metabolizmom ugljikohidrata, bjelančevina i masti. Pretilost je jedan od ključnih rizičnih čimbenika za razvoj inzulinske rezistencije (engl. Insulin Resistance, IR) i T2D. Masno...
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih askomiceta i bazidiomiceta
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih askomiceta i bazidiomiceta
Kristina Tomić
Egerolizini su proteini koji su dosada otkriveni u gljivama, biljkama, praživotinjama, bakterijama, čak i virusima. Prvi izolirani egerolizin je Asp-hemolizin iz plijesni Aspergillus fumigatus. Njihova točna biološka uloga još nije poznata, ali je utvrđeno da ovi proteini, molekulske mase 15-20 kDa, sami ili u kombinaciji s drugim proteinima prave pore u staničnim membranama i umjetnim lipidnim membranama (liposomima). Cilj diplomskog rada je dokazati prisutnost egerolizinskih...
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Samanta Tonković
Egerolizini su obitelj visoko homolognih proteina koja obuhvaća proteine molekulske mase 15 – 20 kDa. Prvi otkriveni egerolizin je Asp-hemolizin izoliran iz plijesni Aspergillus fumigatus. Do sada su otkriveni u gljivama, biljkama, praživotinjama i nekim patogenim bakterijama. Iako još njihova glavna uloga nije u potpunosti razjašnjena, poznato je kako neki egerolizini imaju anti-tumorska, antiproliferativna, antibakterijska i hemolitička svojstva. Također, utvrđeno je da ovi...
Eksperimentalno određivanje odnosa naboja i veličine agregata samonakupljenih amfifilnih boja
Eksperimentalno određivanje odnosa naboja i veličine agregata samonakupljenih amfifilnih boja
Dario Matulja
Samonakupljanje (asocijacija) individualnih molekula u supramolekularne strukture spontan je proces koji se odvija kao posljedica slabih, nekovalentnih međumolekulskih interakcija. Udruživanje amfifilnih organskih boja u posljednje je vrijeme privuklo značajnu pažnju kako u biološkim tako i u znanostima o funkcionalnim materijalima zahvaljujući njihovim jedinstvenim fotofizikalnim svojstvima. Takvi spojevi najviše se koriste u industrijskim procesima (proizvodnja solarnih ćelija,...
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća maslina s Istarskog područja
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća maslina s Istarskog područja
Karla Gobo
Lišće maslina, predstavlja lako dostupnu i jeftinu sirovinu za izolaciju bioaktivnih spojeva. Ekstrakt lišća masline izrazito je bogat fenolnim spojevima koji imaju farmakološka svojstva, poput antioksidativnih, protuupalnih, antimikrobnih i antivirusnih djelovanja. Oleuropein, kao najzastupljeniji spoj u ekstraktu, pripada skupini sekoiridoida i osim prije navedenih svojstava pokazuje kardioprotektivne i neuroprotektivne učinke, djeluje kao vazodilatator, smanjuje razinu kolesterola i...
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća masline s područja Krka i Marčeljeve Drage
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća masline s područja Krka i Marčeljeve Drage
Aida Hajdo
Ekstrakt lišća masline naširoko je proučavan zbog svog antioksidativnog, protuupalnog i antimikrobnog učinka te brojnih ostalih protektivnih svojstava, za koje se smatra da su zaslužne u njemu prisutne fenolne komponente kao što su oleuropein, 3-hidroksitirosol, tirosol, p-kumarinska kiselina, p-hidroksifeniloctena kiselina, pinorezinol i mnoge druge. Cilj ovog rada bio je dokazati prisutnost spomenutih komponenti i usporediti njihovu zastupljenost u maslinovom lišću s Krka i...
Endokanabinoidni sustav – njegova uloga u zdravlju i bolesti
Endokanabinoidni sustav – njegova uloga u zdravlju i bolesti
Desiree - Željka Brkić
Endokanabinoidni sustav skup je enzima, receptora i lipidnih molekula koji igraju važnu ulogu u fiziologiji čovjeka. Distribuiran u mozgu i na periferiji, ovaj sustav sudjeluje u održavanju energetske homeostaze poticanjem apetita i sprječavanjem povraćanja, smanjenju širenja upale nakon ozlijede tkiva te općoj kvaliteti života ublažavanjem boli i grčenja mišića kod teških patofizioloških stanja. Navedeni učinci samo su neke od uloga koje imaju kanabinoidi u ljudskom...

Pages