Pages

Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Ana-Marija Jergović
Krivotvorenje ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EDMU) sa drugim biljnim uljima česti je problem na današnjem tržištu maslinovih ulja. U ovom je radu stoga provedena evaluacija učinkovitosti metode za analizu lipida MALDI-TOF/MS u dokazivanju krivotvorenja EDMU. Ovo istraživanje temelji se na identifikaciji triacilglicerola (TAG) koji su karakteristični za svako biljno ulje i koji ulaze u sastav ispitivanih ulja: EDMU, jestivog suncokretovog ulja (S) i maslinovog ulja sastavljenog...
FUNKCIJA I UNUTARSTANIČNA LOKALIZACIJA PROTEINA ICP34.5 HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
FUNKCIJA I UNUTARSTANIČNA LOKALIZACIJA PROTEINA ICP34.5 HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
Lara Duvnjak
Herpes simpleks virus tipa 1 jedan je od najraširenijih virusa kod ljudi. Uzrokuje trajnu infekciju, a razlikujemo litičku i latentnu fazu infekcije. Latentnu fazu karakterizira mirovanje virusa u neuronima, nakon čega kao posljedica stresa ili smanjenog imunog statusa domaćina, virus može preći u litičku fazu replikacije u epitelnim stanicama. Virus HSV-1 je razvio mnoge mehanizme pomoću kojih suprimira obrambene odgovore domaćina te omogućava efikasnu virusnu replikaciju. Jedan...
Formation of neuronal networks and the role of guidance molecules netrin-1 and semaphorin 3a
Formation of neuronal networks and the role of guidance molecules netrin-1 and semaphorin 3a
Klaudia Hrvatin
The development of the central nervous system (CNS) begins before birth and it continues to change and restructure throughout adult life. CNS development relies on inductive factors and signaling molecules secreted by nearby cells that control differentiation of neuronal cells. To study the effect of such molecules on neurons, the mammalian hipppocampus became a well-established and among most used in vitro models. This study is focused on the effect of guidance molecules on neuronal growth...
Funkcionalne skupine fluorescentnih boja za konjugaciju s proteinima
Funkcionalne skupine fluorescentnih boja za konjugaciju s proteinima
Patrizia Janković
Fluorescencija je pojava u kojoj fluorescentna čestica apsorbira svjetlo određene valne duljine te prelazi u pobuđeno stanje. Dok se fluorescentna čestica nalazi u pobuđenom stanju, dio energije se prenosi na obližnje molekule ili se raspršuje u molekularnim sudarima. Na posljetku, preostala se energija emitira kao foton kako bi se elektron vratio u osnovno stanje. Fluorescentne molekule se mogu podijeliti u tri opće skupine, a to su: biološki fluorofori, kvantne točke te organske...
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
Lara Djaković
Razvojem BAC mutageneze otvoren je novi put manipulacije velikih genoma virusa, uključujući Herpesviridae. Stabilnost, lakoća manipulacije i veliki kapacitet BAC vektora unutar Escherichie Coli označili su prekretnicu omogućivši različite modifikacije, od točkastih mutacija, do insercije i delecije virusnih ili stranih gena. Kako bi imali bolji uvid u replikaciju HSV-1 i njegovo širenje tijekom infekcije, in silico i metodama molekularnog kloniranja, konstruirali smo rekombinantni...
Genetički modificirani probiotici
Genetički modificirani probiotici
Karla Pavlović
Probiotici su živi mikroorganizmi koji mogu imati povoljan učinak na zdravlje domaćina u određenim koncentracijama. Istraživanja na genetički modificiranim (GM) probioticima posljednjih desetljeća rastu. Intenzivno se proučava utjecaj GM probiotika na liječenje povišenog kolesterola, zubnog plaka te njihova antikarcinogena aktivnost. Genetički inžinjering omogućio je stvaranje potpuno novih mehanizama probiotika poput onoga u Escherichia coli čija je uloga sekvestracija Shiga...
Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Barbara Kovačić
Cistična fibroza (CF) je najčešća autosomna recesivna bolest u zapadnim zemljama. Kronične upale i povećana podložnost infekcijama s patogenima poput Pseudomonas aeruginosa su glavne karakteristike cistične fibroze. Pokazano je da ceramid ima centralnu ulogu u različitim plućnim infekcijama, uključujući infekcije s Pseudomonas aeruginosa, te da se nakuplja u plućnom tkivu i stanicama oboljelih od cistične fibroze. Nadalje, ekspresija sfingozina je značajno reducirana u dišnim...
Herpes simpleks virus 1 uzrokuje promjene ekspresije i unutarstanične lokalizacije proteina FoxO
Herpes simpleks virus 1 uzrokuje promjene ekspresije i unutarstanične lokalizacije proteina FoxO
Ines Žarak
Životni ciklus herpes simpleks virusa 1 (HSV-1) sastoji se od dvije faze, produktivne i latentne. Tijekom produktivne faze virus uzrokuje brojne promjene u stanici, te podređuje staničnu mašineriju efikasnijoj replikaciji. HSV-1 se koristi različitim mehanizmima poput ICP0, koji usmjerava stanične proteine na degradaciju ili miRNA kojima regulira ekspresiju staničnih proteina, naročito onih uključenih u urođeni protuvirusni odgovor. Transkripcijski faktori FoxO važni su stanični...
High-throughput microRNA screening identifies potential CHO cells engimiRs for enhancement of recombinant protein production
High-throughput microRNA screening identifies potential CHO cells engimiRs for enhancement of recombinant protein production
Ivan Labik
Global demand for biopharmaceuticals is increasing and requires constant improvement in manufacturing processes. Chinese hamster ovary (CHO) cells are dominant host for production of recombinant therapeutic proteins with human-like post-translational modifications. In the past, engineering of mammalian cell systems was focused on the manipulation of single target genes or proteins. Although cell performance is enhanced, numerous limitations and bottlenecks remain. Therefore, novel...
Identifikacija virulentnih faktora parazita malarije koji nadilaze prirodnu rezistenciju komarca
Identifikacija virulentnih faktora parazita malarije koji nadilaze prirodnu rezistenciju komarca
Eva Vodopija
Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium parasites and transmitted by Anopheles mosquitoes. The ability of a given mosquito to transmit malaria parasites is determined by different factors: mosquito genetic factors (TEP1, responsible for mosquito resistance to malaria parasites), parasite genetic factors (Plasmodium falciparum Pfs47 surface protein, allows P. falciparum to by-pass the mosquito TEP1-dependent antiparasitic response) and diverse environmental factors. To identify...
Imunoterapijski pristupi liječenju Alzheimerove bolesti
Imunoterapijski pristupi liječenju Alzheimerove bolesti
Klara Krpina
Alzheimerova bolest (AB) je progresivna neurodegenerativna bolest koja kulminira teškom demencijom. Pod pojmom demencija se smatra gubitak kognitivnih sposobnosti koji je kroničan i ireverzibilan. Može se javiti u bilo kojoj dobi, ali uglavnom zahvaća starije. AB zahvaća oko 4% bolesnika u dobi od 65 do 74 godina te 30% onih iznad 85 godina. Pacijenti inicijalno imaju probleme s gubitkom kratkotrajne memorije, a zatim slijedi zbunjenost, agitacija, poremećaji u ponašanju te potpuni...
In vitro SUMOilacija proteina povezanih sa mentalnim poremećajima
In vitro SUMOilacija proteina povezanih sa mentalnim poremećajima
Beti Zaharija
Posttranslacijske modifikacije implicirane su u velikom broju bolesti, uključujući kronične mentalne poremećaje. SUMOilacija jest vrsta posttranslacijske modifikacije koja uključuje reverzibilno, kovalentno vezanje SUMO (small ubiquitin-related modifiers) proteina za lizin supstrata. Uloge ove modifikacije su brojne, kao i njezini supstrati, a uključuju razvoj mozga, formaciju sinapsi, kao i maturaciju neurona. Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) protein također spada u mete...

Pages