Pages

Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća maslina s Istarskog područja
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća maslina s Istarskog područja
Karla Gobo
Lišće maslina, predstavlja lako dostupnu i jeftinu sirovinu za izolaciju bioaktivnih spojeva. Ekstrakt lišća masline izrazito je bogat fenolnim spojevima koji imaju farmakološka svojstva, poput antioksidativnih, protuupalnih, antimikrobnih i antivirusnih djelovanja. Oleuropein, kao najzastupljeniji spoj u ekstraktu, pripada skupini sekoiridoida i osim prije navedenih svojstava pokazuje kardioprotektivne i neuroprotektivne učinke, djeluje kao vazodilatator, smanjuje razinu kolesterola i...
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća masline s područja Krka i Marčeljeve Drage
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća masline s područja Krka i Marčeljeve Drage
Aida Hajdo
Ekstrakt lišća masline naširoko je proučavan zbog svog antioksidativnog, protuupalnog i antimikrobnog učinka te brojnih ostalih protektivnih svojstava, za koje se smatra da su zaslužne u njemu prisutne fenolne komponente kao što su oleuropein, 3-hidroksitirosol, tirosol, p-kumarinska kiselina, p-hidroksifeniloctena kiselina, pinorezinol i mnoge druge. Cilj ovog rada bio je dokazati prisutnost spomenutih komponenti i usporediti njihovu zastupljenost u maslinovom lišću s Krka i...
Endokanabinoidni sustav – njegova uloga u zdravlju i bolesti
Endokanabinoidni sustav – njegova uloga u zdravlju i bolesti
Desiree - Željka Brkić
Endokanabinoidni sustav skup je enzima, receptora i lipidnih molekula koji igraju važnu ulogu u fiziologiji čovjeka. Distribuiran u mozgu i na periferiji, ovaj sustav sudjeluje u održavanju energetske homeostaze poticanjem apetita i sprječavanjem povraćanja, smanjenju širenja upale nakon ozlijede tkiva te općoj kvaliteti života ublažavanjem boli i grčenja mišića kod teških patofizioloških stanja. Navedeni učinci samo su neke od uloga koje imaju kanabinoidi u ljudskom...
Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Ana-Marija Jergović
Krivotvorenje ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EDMU) sa drugim biljnim uljima česti je problem na današnjem tržištu maslinovih ulja. U ovom je radu stoga provedena evaluacija učinkovitosti metode za analizu lipida MALDI-TOF/MS u dokazivanju krivotvorenja EDMU. Ovo istraživanje temelji se na identifikaciji triacilglicerola (TAG) koji su karakteristični za svako biljno ulje i koji ulaze u sastav ispitivanih ulja: EDMU, jestivog suncokretovog ulja (S) i maslinovog ulja sastavljenog...
Evidence for links between schizophrenia and gluten-related disorders
Evidence for links between schizophrenia and gluten-related disorders
Lana Anet Zuber
Gluten-related disorders affect all functional systems of the human body. So far more than twenty-five diseases and syndromes have been linked to gluten-related nutrition, including mental illnesses such as depression and anxiety. The main aim of this thesis was a review of literature linking schizophrenic symptoms, including schizophrenia itself, to a spectrum of gluten-related disorders. Because of the rarity of the target diseases, the main approach to linking the two are clinical...
Expression of stem cell markers in primary cell cultures and fresh-fixed tissue preparations deriving from nervous tissue of postnatal opossums
Expression of stem cell markers in primary cell cultures and fresh-fixed tissue preparations deriving from nervous tissue of postnatal opossums
Sanja Mikašinović
Unlike the adult mammalian central nervous system (CNS) that has limited capacity for regeneration, the immature mammalian CNS shows a unique ability to successfully regenerate after injury. Although regeneration studies have provided significant insight into the basic molecular mechanisms underlying CNS regeneration, the key differences between the organisms that can and cannot regenerate are still unknown. Monodelphis domestica, commonly known as the gray short-tailed opossum, is a unique...
FUNKCIJA I UNUTARSTANIČNA LOKALIZACIJA PROTEINA ICP34.5 HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
FUNKCIJA I UNUTARSTANIČNA LOKALIZACIJA PROTEINA ICP34.5 HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
Lara Duvnjak
Herpes simpleks virus tipa 1 jedan je od najraširenijih virusa kod ljudi. Uzrokuje trajnu infekciju, a razlikujemo litičku i latentnu fazu infekcije. Latentnu fazu karakterizira mirovanje virusa u neuronima, nakon čega kao posljedica stresa ili smanjenog imunog statusa domaćina, virus može preći u litičku fazu replikacije u epitelnim stanicama. Virus HSV-1 je razvio mnoge mehanizme pomoću kojih suprimira obrambene odgovore domaćina te omogućava efikasnu virusnu replikaciju. Jedan...
Formation of neuronal networks and the role of guidance molecules netrin-1 and semaphorin 3a
Formation of neuronal networks and the role of guidance molecules netrin-1 and semaphorin 3a
Klaudia Hrvatin
The development of the central nervous system (CNS) begins before birth and it continues to change and restructure throughout adult life. CNS development relies on inductive factors and signaling molecules secreted by nearby cells that control differentiation of neuronal cells. To study the effect of such molecules on neurons, the mammalian hipppocampus became a well-established and among most used in vitro models. This study is focused on the effect of guidance molecules on neuronal growth...
Fotoredoks katalizirana sinteza: Novi sintetski alat za dobivanje kompleksnih analoga lijekova
Fotoredoks katalizirana sinteza: Novi sintetski alat za dobivanje kompleksnih analoga lijekova
Katarina Zirdum
Složenost strukture lijekova predstavlja velik izazov za modernu katalizu jer se modifikacijom strukture želi očuvati učinkovitost lijeka, a spriječiti razvoj nuspojava. Sve više se istražuju nove metode i reakcije koje će uz dobre prinose u reakciji, omogućiti sintezu novih kandidata lijekova s određenom biološkom aktivnosti. Fotoredoks kataliza je proces u kojem kompleksi prijelaznih metala i odgovarajući ligandi imaju sposobnost pretvorbe vidljive svjetlosti u kemijsku...
Funkcionalne skupine fluorescentnih boja za konjugaciju s proteinima
Funkcionalne skupine fluorescentnih boja za konjugaciju s proteinima
Patrizia Janković
Fluorescencija je pojava u kojoj fluorescentna čestica apsorbira svjetlo određene valne duljine te prelazi u pobuđeno stanje. Dok se fluorescentna čestica nalazi u pobuđenom stanju, dio energije se prenosi na obližnje molekule ili se raspršuje u molekularnim sudarima. Na posljetku, preostala se energija emitira kao foton kako bi se elektron vratio u osnovno stanje. Fluorescentne molekule se mogu podijeliti u tri opće skupine, a to su: biološki fluorofori, kvantne točke te organske...
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
Lara Djaković
Razvojem BAC mutageneze otvoren je novi put manipulacije velikih genoma virusa, uključujući Herpesviridae. Stabilnost, lakoća manipulacije i veliki kapacitet BAC vektora unutar Escherichie Coli označili su prekretnicu omogućivši različite modifikacije, od točkastih mutacija, do insercije i delecije virusnih ili stranih gena. Kako bi imali bolji uvid u replikaciju HSV-1 i njegovo širenje tijekom infekcije, in silico i metodama molekularnog kloniranja, konstruirali smo rekombinantni...
Genetički modificirani probiotici
Genetički modificirani probiotici
Karla Pavlović
Probiotici su živi mikroorganizmi koji mogu imati povoljan učinak na zdravlje domaćina u određenim koncentracijama. Istraživanja na genetički modificiranim (GM) probioticima posljednjih desetljeća rastu. Intenzivno se proučava utjecaj GM probiotika na liječenje povišenog kolesterola, zubnog plaka te njihova antikarcinogena aktivnost. Genetički inžinjering omogućio je stvaranje potpuno novih mehanizama probiotika poput onoga u Escherichia coli čija je uloga sekvestracija Shiga...

Pages