Pages

Priprava i karakterizacija nanolipidnih formulacija proteina Ambrosia Elatior
Priprava i karakterizacija nanolipidnih formulacija proteina Ambrosia Elatior
Karmen Radošević
Alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) predstavljaju značajan medicinski problem modernog društva i načina života. Posebice su važne respiratorne alergijske reakcije kod djece koje sve češće prerastaju u kronične oblike ili prelaze u astmu te alergijske reakcije koje se javljaju kao profesionalna oboljenja. Jedan od glavnih ciljeva u znanstvenim istraživanjima alergija je iznalaženje novih dijagnostičkih alata alergijskih bolesti kao i novih mogućnosti za...
Priprava, karakterizacija i potencijalna primjena supramolekulskih gelova za isporuku lijeka s kontroliranim otpuštanjem
Priprava, karakterizacija i potencijalna primjena supramolekulskih gelova za isporuku lijeka s kontroliranim otpuštanjem
Terezija Lučić
Jedan od najkorištenijih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID), Ibuprofen (Ib), uzrokuje učestale gastrointestinalne nuspojave prilikom liječenja kroničnih bolesti poput artritisa i osteoartritisa. Razvojem novih sustava za isporuku izbjegla bi se upotreba oralnih formulacija ovog lijeka te nuspojave vezane uz njegovu dugoročnu primjenu. U posljednje vrijeme veliku ulogu u dizajniranju novih sustava za kontrolirano otpuštanje lijekova imaju supramolekulski gelovi, posebno...
Probir lijekova za Alzheimerovu bolest u ljudskim stanicama neuroblastoma
Probir lijekova za Alzheimerovu bolest u ljudskim stanicama neuroblastoma
Marta Hlača
ZNAČAJ: Alzheimerova bolest je jedna od najskupljih bolesti današnjice za sustav zdravstvene zaštite u razvijenim zemljama. Postojeći lijekovi samo ublažavaju simptome, a glavna meta tih lijekova je izuzetno složen enzim, intramembranska proteaza γ sekretaza. REZULTATI: U ovom radu razvijen je ELISA protokol za mjerenje količine unutarstaničnog amiloid β peptida iz ljudskih stanica neuroblastoma SH-SY5Y APPwt A9 5x. Koristeći razvijeni protokol napravljen je probir između 5...
Proizvodnja i analitika osnovnih parametara kakvoće vina Belica
Proizvodnja i analitika osnovnih parametara kakvoće vina Belica
Marko Rubinić
Cilj završnog rada je opisati proizvodnju te analizirati osnovne parametre kakvoće bijelog vina Belica s područja Kastva. Za proizvodnju navedenog vina koriste se sorta Verdić te autohtone sorte za Hrvatsko primorje; Mejsko belo, Divjaka, Jarbola, Malvazija istarska te sorta Brajkovac koja je u tijeku ispitivanja autohtonosti. Kemijskom analizom je na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci analizirano 13 uzoraka različitih proizvođača Belice iz berbe 2016. Analizirani su...
Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Sabina Al-Samarai
Psihomotorički stimulansi, poput kokaina i metamfetamina utječu na neuronsku mrežu mijenjajući dopaminergičnu i serotonergičnu transmisiju uzrokujući neuroadaptivne promjene moždanih funkcija koje rezultiraju promijenjenim motoričkim sposobnostima. Istraživanja na vinskoj mušici - Drosophili melanogaster pokazuju da opetovana administracija volatiliziranog kokaina izaziva progresivno povećanje lokomotornog odgovora definirano kao lokomotorna senzitizacija. Ponovljenom...
Razvoj in situ gelirajućeg sustava na bazi alginata kao platforme za oftalmološku primjenu
Razvoj in situ gelirajućeg sustava na bazi alginata kao platforme za oftalmološku primjenu
Fran Mrša
Istraživanje i razvoj in situ gelirajućih sustava na bazi alginata kao platforme za oftalmološku primjenu odabran je za temu ovoga rada u svrhu razvijanja oftalmološkog proizvoda sa dugotrajnim zadržavanjem i djelovanjem na površni oka. Produljeno djelovanje omogućuje se formiranjem stabilnog hidrogela u kontaktu alginata sa monovalentnim i dvovalentnim kationima (Na+, Ca2+) prisutnih u oku kroz ionsku interakciju između kationa i karboksilne skupine G ostataka smještenih na lancu...
Razvoj monoklonskih protutijela i upotreba transfeciranih staničnih linija za proučavanje biologije proteina PrPC (prion protein cellular)
Razvoj monoklonskih protutijela i upotreba transfeciranih staničnih linija za proučavanje biologije proteina PrPC (prion protein cellular)
Andrea Mihalić
Stanični prionski protein (engl. Prion Protein Cellular, PrPC) je sastavni dio različitih tkiva pri čemu je njegova fiziološka uloga i dalje predmet debate. Unutar stanice se može pronaći u više formi - citoplazmatskoj, transmembranskoj te formi koja je putem glikozilfosfatidilinozitolnog sidra pričvršćena na membranu, pri čemu je posljednja forma najraširenija. Pojedine forme proteina utvrđene su u gotovo svim odjeljcima stanice, što uključuje plazmatsku membranu,...
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Vanda Lovreković
Pokušan je razvoj nove sintetske metode za pripravu monosupstituiranih gvanidina reakcijom amina sa bis-TMS karbodiimidom. Metoda nije uspjela radi slabe reaktivnosti korištenog karbodiimida. Primjenom literaturno opisanog reagensa za gvanilaciju, efikasno je pripravljen gvanidin/klorin-e6 131-diaminoetilkarboksamid konjugat i potpuno karakteriziran 1H NMR spektroskopijom. Osim alifatskih amina, za pripravu gvanidin/porfirin konjugata sintetiziran je tetrafenil porfirin, koji je selektivno...
Robertsonove translokacije i neplodnost čovjeka
Robertsonove translokacije i neplodnost čovjeka
Hela Jaklin
Neplodnost je stanje u kojem je, kod seksualno aktivnih parova uz redovite nezaštićene spolne odnose, prisutan izostanak trudnoće unutar godinu dana. Danas je stanje neplodnosti prisutno u više od 186 milijuna ljudi diljem svijeta, a s porastom ove brojke neplodnost predstavlja sve veći zdravstveni problem. Mnogi faktori, kako genetski tako i okolišni, utječu na razvoj ovog stanja, a jedan od češćih uzroka je i prisutnost Robertsonovih translokacija. Robertsonove translokacije...
Schiffove baze - istraživanje kompleksa s ionima prijelaznih metala 3d skupine
Schiffove baze - istraživanje kompleksa s ionima prijelaznih metala 3d skupine
Marta Božić
Reakcijom para-nitrofenilhidrazina s para metoksiacetofenonom, odnosno s para nitrobenzaldehidom u razrijeđenoj octenoj kiselini, u molarnom omjeru 1 : 1, priređeni su novi derivati hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Reakcijom kondenzacije para nitrobenzaldehida i para nitroanilina u alkoholnom mediju u molarnom omjeru 1 : 1 pripravljena je Schiffova baza, C13H9N3O4. Struktura pripravljenih spojeva okarakterizirana je 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR u DMSO-d6. Metodom kontinuirane...
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Kristina Vukušić
Heart failure is the common final evolution of most cardiovascular diseases and is among the leading causes of morbidity and mortality in the developed world. Cardiac remodeling is characterized by cardiac fibroblast differentiation to myofibroblasts. Myofibroblasts are cells that express both collagen and α-SMA and are considered as hallmarks of cardiac remodeling. The general aim of this project is identification of FDA approved drugs able to interfere with two major changes occurring in...
Screening of proteins with the potential to aggregate in mental illness
Screening of proteins with the potential to aggregate in mental illness
Giovanna Dashi
Šizofrenija, klinička depresija i bipolarni poremećaj spadaju u grupu kroničnih mentalnih bolesti zbog njihove cijeloživotne i ponavljajuće prirode. Kronične mentalne bolesti jedan su od najvećih uzroka nesposobnosti za rad u Europi i globalno. Postojeće metode liječenja uključuju prihoterapiju i lijekove poput antipsihotika i antidepresiva. Moderna istraživanja pokušavaju unaprijediti dijagnozu i liječenje istraživanjem bioloških mehanizama koji mogu biti povezani s...

Pages