Rad nije dostupan
diplomski rad
Interakcije proteina ostreolizina A s liposomima sastavljenim od fosfatidilkolina, kolesterola i ceramid fosfoetanolamina

Ivana Pavlic (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju
Podaci o radu
NaslovInterakcije proteina ostreolizina A s liposomima sastavljenim od fosfatidilkolina, kolesterola i ceramid fosfoetanolamina
AutorIvana Pavlic
Voditelj/MentorKristina Sepčić (mentor)
Sažetak rada
Ostreolizin A (u daljnjem tekstu OlyA) je protein niske molekulske mase (̴15 kDa) izoliran iz gljive Pleurotus ostreatus i pripada obitelji egerolizina. Poznato je da u kombinaciji s 59-kDa proteinom pleurotolizinom B (PlyB) tvori pore i da se specifično veže na liposome u čijem se sastavu nalaze sfingomijelin (SM) i kolesterol (Kol), ceramid fosfoetanolamin (CPE) i/ili CPE:Kol, zasićeni glicerofosfolipidi/Kol te da je za vezanje potrebno minimalno 30% kolesterola. Karakteristika OlyA je i vezanje na membranske splavi koje u sastavu također imaju sfingomijelin i kolesterol i time ima potencijalnu primjenu u označavanju membranskih domena bogatih navedenim lipidima. No, pošto je sfingomijelin glavni lipid kralješnjaka, a ceramid fosfoetanolamin beskralješnjaka i pošto se razlikuju jedino skupinama na glavi molekule odlučili smo ispitati interakcije OlyA s ceramid fosfoetanolaminom i kolesterolom i saznati količine ovih lipida potrebne za vezanje proteina. Pošto se CPE nalazi u membranama beskralješnjaka uočena je i potencijalna primjena kombinacije OlyA/PlyB u suzbijanju različitih insekata i parazita. U tu svrhu smo napravili lipidne filmove rotacionim uparivačem otapala te u prvom dijelu istraživanja preliminarnim testom SDS-PAGE elektroforeze ispitali vezanje OlyA. U ovom, ali i svim ostalim testovima, koristili smo liposome s različitim molnim udjelima CPE, Kol i 1-palmitoil-2-oleil-fosfatidilkolina (POPC), dok su liposomi POPC:Kol (1:1) služili kao negativna kontrola vezanja. Isti test vezanja OlyA, ali i kombinacije OlyA/PlyB smo ponovili i osjetljivijom metodom površinske plazmonske rezonancije koja prati intermolekularne interakcije u stvarnom vremenu. Pokazali smo da je za vezanje potrebno minimalno 5% CPE i više od 30% kol. U drugom djelu istraživanja proučavali smo permeabilizacijski učinak OlyA/PlyB proteinskog kompleksa na liposome punjene kalceinom i pokazali da se kalcein otpušta iz svih liposoma osim POPC:Kol (mol:mol, 1:1) koji su ionako negativna kontrola. Ovi rezultati ukazuju da smanjenje količine CPE i kolesterola u liposomima smanjuje i permeabilizacijsku aktivnost OlyA/PlyB. Također, stvaranje pora u liposomima načinjenim od lipida koji čine membranu parazita Toxoplasma gondii otkriva mogućnost korištenja OlyA/PlyB kompleksa u suzbijanju navedenog parazita. U posljednjem dijelu istraživanja razvili smo kolorimetrijski test za određivanje ugrađene količine CPE u liposome,te smo odredili količine CPE, POPC i kolesterola u liposomima, a pomoću metode dinamičkog sipanja svijetlosti odredili veličinu velikih unilamelarnih liposoma
Ključne riječiegerolizini ostreolizin A ceramid fosfoetanolamin kolesterol
Naslov na drugom jeziku (engleski)Protein ostrelysine A interactions with liposomes composed by phosphatidylcholine, cholesterol and ceramide phosphoethanolamine
Povjerenstvo za obranuKristina Sepčić (predsjednik povjerenstva)
Sandra Kraljević Pavelić (član povjerenstva)
Nataša Poklar Ulrih (član povjerenstva)
Iztok Turel (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za biotehnologiju
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Biotehnologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBiotehnologija u medicini
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra biotehnologije u medicini
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. biotech. in med.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Ostreolysin A (OlyA) is a low-molecular weight protein (̴15 kDa) isolated from fungus Pleurotus ostreatus and belongs to the aegerolysin family. It is known that in combination with a 59-kDa protein, pleurotolysin B (PlyB), it forms a pore and that it specifically binds to lipid vesicles that are comprised of sphingomyelin (SM) and cholesterol (Chol), ceramide phosphoethanolamine (CPE) and/or CPE:Chol and saturated glycerophospholipids/Chol. Furthermore, at least 30% cholesterol is necessary for binding. Another characteristic of OlyA is that it binds to membrane rafts composed of sphingomyelin and cholesterol and thus has a potential use in labelling membrane domains rich with the aforementioned lipids. Since sphingomyelin is the major lipid in mammals and in invertebrates that is ceramide phosphoethanolamine, and since these molecules differ only in their head groups, we decided to examine the interaction of OlyA with ceramide phosphoethanolamine and cholesterol, and to determine the quantity of these lipids necessary for binding. Since CPE is found in cell membranes of invertebrates a potential application of the combination Olya/PlyB in combating various insects and parasites. For this purpose, we produced lipid films with the rotary evaporator and in the first research stage we used the SDS-PAGE electrophoresis as a preliminary test to examine the binding of OlyA. In this and all subsequent tests, we used liposomes with varying molar fractions of CPE, Chol and palmitoyl-oleoyl-phosphatidylcholine (POPC), where POPC:Chol (mol:mol, 1:1) served as a negative control. The binding of OlyA, but also of the combination OlyA/PlyB, was further assayed with the sensitive surface plasmon resonance method that tracks intermolecular interactions in real time. We have shown that a minimum of 5% part CPE, and more than 30% part Chol is necessary for the OlyA binding.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)aegerolysin ostreolysin A ceramide phosphoetanolamine cholesterol
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:193:327324
PohranioLea Lazzarich