Paginacija

Dizajn inhibitora ubikvitin tioesteraze OTUB1 pomoću superračunala
Dizajn inhibitora ubikvitin tioesteraze OTUB1 pomoću superračunala
Paulina Grizelj
Značaj: Ubikvitinacija je modifikacija u kojoj se na protein kovalentno veže ubikvitin (Ub). Deubikvitinacija je reverzibilni proces ubikvitinaciji, modifikacija u kojoj se uklanja ubikvitin sa proteina. Ravnoteža tih dvaju procesa održava razinu i aktivnost proteina u stanici, a njihova disfunkcija dovodi do nastanka različitih patoloških stanja. Deubikvitinaciju u stanici provode deubikvitinirajući enzimi, kao što je protein ubikvitin tioesteraza OTUB1. Ubikvitin tioesteraza...
Djelovanje tripiridilporfirina na stanice melanoma
Djelovanje tripiridilporfirina na stanice melanoma
Laura Penić-Ivanko
Melanom je maligni tumor melanocita te je zbog svoje agresivnosti i metastatske prirode ujedno i najsmrtonosniji oblik raka kože. Liječenje melanoma uključuje kirurški zahvat, kemoterapiju, radioterapiju, biološku terapiju te lijekove koji specifično ciljaju mutacije povezane s melanomom. Nedostatak ovakvih oblika liječenja je nemogućnost nadilaženja rezistencije melanoma te su iz tog razloga današnja istraživanja usmjerena prema korištenju fotodinamičke terapije kao sigurne i...
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih askomiceta i bazidiomiceta
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih askomiceta i bazidiomiceta
Kristina Tomić
Egerolizini su proteini koji su dosada otkriveni u gljivama, biljkama, praživotinjama, bakterijama, čak i virusima. Prvi izolirani egerolizin je Asp-hemolizin iz plijesni Aspergillus fumigatus. Njihova točna biološka uloga još nije poznata, ali je utvrđeno da ovi proteini, molekulske mase 15-20 kDa, sami ili u kombinaciji s drugim proteinima prave pore u staničnim membranama i umjetnim lipidnim membranama (liposomima). Cilj diplomskog rada je dokazati prisutnost egerolizinskih...
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Egerolizinski proteini u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Samanta Tonković
Egerolizini su obitelj visoko homolognih proteina koja obuhvaća proteine molekulske mase 15 – 20 kDa. Prvi otkriveni egerolizin je Asp-hemolizin izoliran iz plijesni Aspergillus fumigatus. Do sada su otkriveni u gljivama, biljkama, praživotinjama i nekim patogenim bakterijama. Iako još njihova glavna uloga nije u potpunosti razjašnjena, poznato je kako neki egerolizini imaju anti-tumorska, antiproliferativna, antibakterijska i hemolitička svojstva. Također, utvrđeno je da ovi...
Eksperimentalno određivanje odnosa naboja i veličine agregata samonakupljenih amfifilnih boja
Eksperimentalno određivanje odnosa naboja i veličine agregata samonakupljenih amfifilnih boja
Dario Matulja
Samonakupljanje (asocijacija) individualnih molekula u supramolekularne strukture spontan je proces koji se odvija kao posljedica slabih, nekovalentnih međumolekulskih interakcija. Udruživanje amfifilnih organskih boja u posljednje je vrijeme privuklo značajnu pažnju kako u biološkim tako i u znanostima o funkcionalnim materijalima zahvaljujući njihovim jedinstvenim fotofizikalnim svojstvima. Takvi spojevi najviše se koriste u industrijskim procesima (proizvodnja solarnih ćelija,...
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća maslina s Istarskog područja
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća maslina s Istarskog područja
Karla Gobo
Lišće maslina, predstavlja lako dostupnu i jeftinu sirovinu za izolaciju bioaktivnih spojeva. Ekstrakt lišća masline izrazito je bogat fenolnim spojevima koji imaju farmakološka svojstva, poput antioksidativnih, protuupalnih, antimikrobnih i antivirusnih djelovanja. Oleuropein, kao najzastupljeniji spoj u ekstraktu, pripada skupini sekoiridoida i osim prije navedenih svojstava pokazuje kardioprotektivne i neuroprotektivne učinke, djeluje kao vazodilatator, smanjuje razinu kolesterola i...
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća masline s područja Krka i Marčeljeve Drage
Ekstrakcija i kvantifikacija metabolita iz lišća masline s područja Krka i Marčeljeve Drage
Aida Hajdo
Ekstrakt lišća masline naširoko je proučavan zbog svog antioksidativnog, protuupalnog i antimikrobnog učinka te brojnih ostalih protektivnih svojstava, za koje se smatra da su zaslužne u njemu prisutne fenolne komponente kao što su oleuropein, 3-hidroksitirosol, tirosol, p-kumarinska kiselina, p-hidroksifeniloctena kiselina, pinorezinol i mnoge druge. Cilj ovog rada bio je dokazati prisutnost spomenutih komponenti i usporediti njihovu zastupljenost u maslinovom lišću s Krka i...
Endokanabinoidni sustav – njegova uloga u zdravlju i bolesti
Endokanabinoidni sustav – njegova uloga u zdravlju i bolesti
Desiree - Željka Brkić
Endokanabinoidni sustav skup je enzima, receptora i lipidnih molekula koji igraju važnu ulogu u fiziologiji čovjeka. Distribuiran u mozgu i na periferiji, ovaj sustav sudjeluje u održavanju energetske homeostaze poticanjem apetita i sprječavanjem povraćanja, smanjenju širenja upale nakon ozlijede tkiva te općoj kvaliteti života ublažavanjem boli i grčenja mišića kod teških patofizioloških stanja. Navedeni učinci samo su neke od uloga koje imaju kanabinoidi u ljudskom...
Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Ana-Marija Jergović
Krivotvorenje ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EDMU) sa drugim biljnim uljima česti je problem na današnjem tržištu maslinovih ulja. U ovom je radu stoga provedena evaluacija učinkovitosti metode za analizu lipida MALDI-TOF/MS u dokazivanju krivotvorenja EDMU. Ovo istraživanje temelji se na identifikaciji triacilglicerola (TAG) koji su karakteristični za svako biljno ulje i koji ulaze u sastav ispitivanih ulja: EDMU, jestivog suncokretovog ulja (S) i maslinovog ulja sastavljenog...
Evidence for links between schizophrenia and gluten-related disorders
Evidence for links between schizophrenia and gluten-related disorders
Lana Anet Zuber
Gluten-related disorders affect all functional systems of the human body. So far more than twenty-five diseases and syndromes have been linked to gluten-related nutrition, including mental illnesses such as depression and anxiety. The main aim of this thesis was a review of literature linking schizophrenic symptoms, including schizophrenia itself, to a spectrum of gluten-related disorders. Because of the rarity of the target diseases, the main approach to linking the two are clinical...
Expression of stem cell markers in primary cell cultures and fresh-fixed tissue preparations deriving from nervous tissue of postnatal opossums
Expression of stem cell markers in primary cell cultures and fresh-fixed tissue preparations deriving from nervous tissue of postnatal opossums
Sanja Mikašinović
Unlike the adult mammalian central nervous system (CNS) that has limited capacity for regeneration, the immature mammalian CNS shows a unique ability to successfully regenerate after injury. Although regeneration studies have provided significant insight into the basic molecular mechanisms underlying CNS regeneration, the key differences between the organisms that can and cannot regenerate are still unknown. Monodelphis domestica, commonly known as the gray short-tailed opossum, is a unique...
FUNKCIJA I UNUTARSTANIČNA LOKALIZACIJA PROTEINA ICP34.5 HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
FUNKCIJA I UNUTARSTANIČNA LOKALIZACIJA PROTEINA ICP34.5 HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
Lara Duvnjak
Herpes simpleks virus tipa 1 jedan je od najraširenijih virusa kod ljudi. Uzrokuje trajnu infekciju, a razlikujemo litičku i latentnu fazu infekcije. Latentnu fazu karakterizira mirovanje virusa u neuronima, nakon čega kao posljedica stresa ili smanjenog imunog statusa domaćina, virus može preći u litičku fazu replikacije u epitelnim stanicama. Virus HSV-1 je razvio mnoge mehanizme pomoću kojih suprimira obrambene odgovore domaćina te omogućava efikasnu virusnu replikaciju. Jedan...

Paginacija