Pages

The Effect of Polysaccharides of Probiotic Bacteria
The Effect of Polysaccharides of Probiotic Bacteria
Katarina Budić
There are between 1000 and 1150 bacterial species that can be found in the human microbiome along with different species of viruses, fungi, protozoa and archaea. While inhabiting the distal small bowel, caecum and colon, their task is to metabolize substances in the lumen to provide an additional source of nutrients. Products that contain these commensal, non-pathogenic, microorganisms and that benefit the host are called probiotics. The most commonly used microorganism strains are the...
The role of B cells in the pathogenesis and therapy of multiple sclerosis
The role of B cells in the pathogenesis and therapy of multiple sclerosis
Katarina Bulić
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disorder that targets myelin sheaths in the central nervous system. It is a chronic disorder and although the axonal damage is initially reversible, at later stages it eventually results in neuroaxonal loss. It has a wide range of symptoms including sensory, autonomic nervous system, motoric and cognitive problems. It affects over 2.5 million people in the world, and starts in most patients at 20 to 40 years of age. MS is a multifactorial disease,...
The role of integrase in HIV-1 maturation
The role of integrase in HIV-1 maturation
Noa Čemeljić
Integrase (IN) is one of the most important enzymes in the replication of the HIV-1 virus, as it integrates viral DNA (vDNA) into the genome of the host cells. However, recent studies have suggested a new surprising role of IN in HIV-1 maturation. If IN is inhibited either by mutations or by allosteric integrase inhibitors (ALLINIs), viral ribonucleoprotein complexes (vRNPs) are often eccentrically localized outside of the capsid (CA). Such viral particles are non-infectious and are blocked...
Transfer tehnologije u farmaceutskoj industriji
Transfer tehnologije u farmaceutskoj industriji
Marina Matulja
Svjetska populacija suočava se sa sve većim starenjem stanovništva i povećanim brojem kroničnih oboljenja. Spas za to predstavlja razvitak novih lijekova i terapija. Farmaceutska industrija i njena dostignuća danas stoga predstavljaju ključ za poboljšanje zdravlja i kvalitete života na globalnoj razini. S obzirom na kompleksnost procesa kojim novi lijek dolazi na tržište potrebna je suradnja više različitih industrijskih sektora, a kako bi se cjelokupni proces olakšao i ubrzao...
Tripiridilporfirin u fotodinamičkoj inaktivaciji biofilma
Tripiridilporfirin u fotodinamičkoj inaktivaciji biofilma
Iva Ćavar
Legionella pneumophila Gram-negativna je bakterija koja spada u porodicu Legionellaceae. Uzročnik je pontijačke groznice i legionarske bolesti. Obitava u vodenom okruženju kao što su jezera, rijeke, ali i umjetno stvoreni vodeni sustavi kao što su sustavi s visokim temperaturama vode, sustavi rashladne vode, spa i wellness centri, hoteli, bolnice, vodeni sustavi u stomatološkim ordinacijama. U takvom okruženju stvaraju se biofilmovi koje nastanjuje L. pneumophila i u njima se...
Tripiridilporfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji legionela
Tripiridilporfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji legionela
Josip Peradinović
Gram-negativna bakterija Legionella pneumophila je sveprisutna u vodenim i vlažnim područjima. Zbog njene rezistentnosti na određene skupine protumikrobnih lijekova, nužni su novi pristupi u eradiciranju ove bakterije. U ovom radu istražila se mogućnost primjene fotodinamičke inaktivacije u dezinfekciji vode koja bi mogla imati primjenu u budućnosti kako bi se onemogućilo širenje zaraze uzrokovane navedenom bakterijom. Fotodinamička inaktivacija je novi pristup u eradikaciji...
Tripletna pobuđena stanja i prinosi singletnog kisika meso-supstituiranih porfirina
Tripletna pobuđena stanja i prinosi singletnog kisika meso-supstituiranih porfirina
Vanja Baričević
Popularnost fotodinamičke terapije proizlazi iz citotoksičnog učinka koji se postiže na ciljano tkivo, bez uništenja zdravog tkiva. Sastoji se od administracije fotosenzibilne molekule, primjene svjetla odgovarajuće valne duljine i reakcije s molekularnim kisikom. Ključan proces je prijelaz fotosenzibilizatora u tripletno pobuđeno stanje te nastanak reaktivnog singletnog kisika. Zbog toga, modifikacijom svojstava fotosenzibilizatora, nastoji se pojačati efikasnost ove...
Uloga IFN-β u patogenezi i liječenju multiple skleroze
Uloga IFN-β u patogenezi i liječenju multiple skleroze
Karlo Mladenić
Multipla skleroza (MS) je kronična autoimuna bolest koja napada mijelinizirane aksone u središnjem živčanom sustavu (SŽS-u). Posljedica autoimunog napada je demijelinizacija koja dovodi do gubitka neuronske signalizacije, a ponekad i do smrti neurona. MS se može očitovati različitim simptomima poput senzoričkih, vizualnih i motoričkih poremećaja, umora, boli i kognitivnih deficita, a njihova manifestacija varira od pacijenta do pacijenta. Točan uzrok nastanka MS-a nije poznat, no...
Uloga apoptoze i iglC gena Francisella novicida na staničnu smrt ameba Acanthamoeba castellanii
Uloga apoptoze i iglC gena Francisella novicida na staničnu smrt ameba Acanthamoeba castellanii
Andrea Majstorović
Francisella tularensis is a highly infective Gram-negative bacterium, that casues tularemia, which causes diseases in humans and mammals. It is able to survive and replicate within macrophages and protozoa cells, but its natural reservoir and the way of transmission are still mainly unknown. To maintain its life cycle, Francisella has to be able to modulate host cell death pathways. Previous research has shown that F. novicida is able to both postpone the cell death of human monocyte-derived...
Uloga autofagije kod replikacije herpes simpleks virusa
Uloga autofagije kod replikacije herpes simpleks virusa
Filip Uljanić
Herpes simpleks virus je virus sa jedinstvenim sposobnostima latencije i neuroviruloentnosti. Vaţan faktor strategije koja mu omogućava ovakve jedinstvene sposobnosti je inhibicija autofagije. Autofagija je proces koji doprinosi homeostazi stanice u normalnim uvjetima i njezina disfunkcija povezana je sa nizom bolesti poput osteoartritisa i raka. Kad je stanica u stanju infekcije, autofagija sudjeluje u obrani stanice od unutarstaničnih patogenih organizama. Mnogi virusi, kako bi...
Uloga cirkadijalni satnih gena u patologiji raka dojke
Uloga cirkadijalni satnih gena u patologiji raka dojke
Ana Mioč
Cirkadijalni ritmovi su dnevne oscilacije u metaboličkim, psihološkim i fiziološkim procesima u većini organizama. Deregulacija ovih ritmova povezana je s brojnim patološkim stanjima, uključujući depresiju, dijabetes, metabolički sindrom i rak. Jedno od takvih stanja je i rak dojke. Globalni utjecaj raka dojke je sve veći. Rizik za nastanak raka dojke 5 puta je veći u razvijenim zemljama nego u nerazvijenim. Jasno je da moderan način života utječe na poremećaje u cirkadijalnom...
Uloga cirkadijalnih satnih gena u patogenezi melanoma
Uloga cirkadijalnih satnih gena u patogenezi melanoma
Barbara Fabulić
Cirkadijalni ritam je fundamentalna fiziološka osobina svakog ţivog bića, kako onih jednostaničnih tako i sloţenih organizama. Brojne funkcije ţivotinjskog, pa tako i našeg organizma, podlijeţu ritmičkim promjenama. Cirkadijalni ritam je biološki ritam koji je usklaĎen sa dnevno-noćnim promjenama u okolišu te traje otprilike dvadeset i četiri sata. Ove dnevno-noćne promjene direktno utječu na fiziološke i morfološke funkcije unutar pojedinog organizma, a regulirani su...

Pages