diplomski rad
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima

Ana Bura (2018)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju