Rad dostupan nakon 2020-01-01
diplomski rad
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi

Sara Bracanović (2018)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju