Pages

Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima
Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima
Anja Kovač
Uvod: Dipeptidil-peptidaza IV, odnosno molekula CD26 (DPP IV/CD26) ubikvitaran je transmembranski protein i serinska proteaza koja cijepa brojne biološki aktivne supstrate među kojima i one važne u regulaciji koncentracije glukoze u krvi. Prethodna istraživanja ukazala su na važnu ulogu DPP IV/CD26 u procesu angiogeneze, migracije stanica i apoptoze. Međutim, patofiziološki procesi cijeljenja rana u dijabetesu, koji predstavljaju značajan javnozdravstveni problem, nedovoljno su...
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima
Ana Bura
Phosphoinositides are phosphorylated membrane lipids that control the function of secretory organelles, act as signal transducers and have a role in actin reorganization, cell growth and proliferation. Phosphatidylinositol-4-phosphate (PI4P) is highly abundant in cells and is critical for lipid transport and delivery of cargo from the Golgi apparatus to the plasma membrane. SACM1L is a major phosphatase that metabolizes PI4P at the endoplasmic reticulum and allows accumulation of PI4P at the...
Karakterizacija bioaktivnih spojeva iz soka i komine grožđa metodama masene spektrometrije te ispitivanje potencijala obogaćivanja soka polifenolima
Karakterizacija bioaktivnih spojeva iz soka i komine grožđa metodama masene spektrometrije te ispitivanje potencijala obogaćivanja soka polifenolima
Andrea Kurelac
Polifenoli dokazano imaju vrlo jako antioksidativno, kardioprotektivno, neuroprotektivno i antikancerogeno djelovanje zbog čega je uvriježena nutricionistička preporuka za konzumacijom proizvoda bogatih polifenolima, što uključuje i grožđe te u umjerenim količinama i vino. Međutim, vino je proizvod koji nije namijenjen za konzumaciju u cijeloj populaciji te je u ovom diplomskom radu istražena i predstavljena alternativna opcija pića bogatog polifenolima koja bi bila pogodna i za...
Karakterizacija globalnih proteomskih profila stanica raka debelog crijeva čovjeka u ovisnosti o statusu gena BRAF
Karakterizacija globalnih proteomskih profila stanica raka debelog crijeva čovjeka u ovisnosti o statusu gena BRAF
Veronika Horvat
Protein BRAF je signalna serin/treonin protein kinaza uključena u aktivaciju MAPK signalnog puta koji utječe na staničnu diobu, rast, diferencijaciju i preživljenje. Mutacije BRAF, kao što je BRAF V600E, dodatno aktiviraju MAPK signalni put što pojačava proliferaciju i preživljenje tumora. BRAF V600E mutirani kolorektalni karcinom predstavlja podskup kolorektalnog karcinoma karakteriziran lošim cjelokupnim preživljenjem i ograničenim odgovorom na kemoterapiju i ciljanu...
Karakterizacija i kloniranje SNX9 fuzioniranog sa zelenim fluorescentnim proteinom u staničnoj liniji DAMI i HEK293
Karakterizacija i kloniranje SNX9 fuzioniranog sa zelenim fluorescentnim proteinom u staničnoj liniji DAMI i HEK293
Eni Tomović
Trombociti, najmanje krvne stanice koje imaju važnu ulogu u hemostazi, nastaju u koštanoj srži iz prekursora, megakarocita. U procesu nastanka trombocita reorganizacija aktinskog citoskeleta je esencijalna. Sortirajući neksin 9 (engl. Sorting nexin 9, SNX9) je višefunkcijski protein koji koordinira promet na membrani i dinamiku aktina unutar stanica. SNX9 aktivira proteine Wiskott-Aldrich sindroma (engl. Wiskott–Aldrich Syndrome protein, WASP) koji zauzvrat iniciraju polimerizaciju...
Karakterizacija uloge optineurina u regulaciji upalnih signala u mikroglijalnim i neuronalnim staničnim linijama
Karakterizacija uloge optineurina u regulaciji upalnih signala u mikroglijalnim i neuronalnim staničnim linijama
Matea Rob
Mutations in the optineurin gene have recently been linked to amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a progressive motor neuron degenerative disease. Optineurin has been implicated in the regulation of many cellular processes such as inflammation, autophagy, Golgi maintenance, and vesicular trafficking. However, the exact physiological function of optineurin remains unknown. Since motor neuron degeneration in ALS has been shown to be driven by microglia, the resident immune cells of the brain,...
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Lovro Žužić
Vezanje proteina na površine čvrstih nosača predstavlja neizbježan korak u proizvodnji proteinskih bio uređaja. Ono se može postići kao reverzibilno vezanje (fizisorpcija) ili ireverzibilno (kemisorpcija) putem stvaranja kovalentne veze između površinskih skupina i proteina. Potonji način ima prednost zbog trajnosti površinskog sloja, no vrlo često se kovalentnim vezanjem na površinske skupine narušava tercijarna struktura proteina, zbog čega gubi svoju aktivnost. Za...
Kemijski sastav i antioksidacijski učinak eteričnog ulja šipurike (Rosa canina L.)
Kemijski sastav i antioksidacijski učinak eteričnog ulja šipurike (Rosa canina L.)
Ana Kezić
Rosa canina L. (Rosaceae) jedna je od najraširenijih divljih vrsta roda Rosa. Poznato je bogatstvo ploda R. canina raznim bioaktivnim spojevima kao što su vitamini (posebno vitamin C), fenolni spojevi (osobito flavonoidi), karotenoidi i masne kiseline, s potencijalnim pozitivnim učinkom na ljudsko zdravlje. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati hlapljive spojeve ploda R. canina podrijetlom iz Hrvatske. Hlapljivi spojevi zajedno s nehlapljivim spojevima odgovorni su za okus i miris...
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Paola Paškvan
Fosfoinozitidi (PI) su skupina staničnih fosfolipida od iznimne važnosti za regulaciju stanične fiziologije i membranske dinamike. U stanicama eukariota nastaju fosforilacijom fosfatidilinozitola (PtdIns) aktivacijom niza kinaza i fosfataza. U ovom radu praćena je ekspresija i lokalizacija FYVE i PX domena koje specifično vežu fosfatidilinozitol 3-monofosfat [PI(3)P] te njihov utjecaj na razvoj megakariocita i produkciju protrombocita. U retroviralni vektor, klonirane su fluorescentno...
Kolinesterazna aktivnost u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Kolinesterazna aktivnost u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Kristina Malec
(Acetil)kolinesteraza je enzim kojeg prvenstveno povezujemo s njegovom funkcijom u prijenosu živčanih signala. Nalazi se u kolinergičnim sinapsama životinja i razgrađuje neurotransmiter acetilkolin te na taj način zaustavlja prijenos živčanog signala među stanicama. U zadnjem su desetljeću otkrivene i mnoge druge uloge tog enzima, na primjer uloga u staničnoj diferencijaciji, u komunikaciji među stanicama te imunosnom odgovoru. Obzirom na to da su kolinesteraze i/ ili acetilkolin...
Komparativna proteomska analiza Staphylococcus aureus spp. sa svojstvom formiranja biofilma
Komparativna proteomska analiza Staphylococcus aureus spp. sa svojstvom formiranja biofilma
Tea Kocijan
Staphylococcus aureus je ljudski i životinjski oportunistički pathogen koji je uzrok velikog broja bolesti, uključujući trovanje hranom. Jedan od mogućih načina diseminacije ove bakterije je putem hrane kontaminirane u procesu obrađivanja od strane zaražene osobe. Također, poznato je da S. aureus formira biofilm na različitim materijalima koji se upotrebljavaju u obradi hrane i rezistentan je na većinu dezinfekcijskih sredstava. Cilj ovog rada je istražiti mehanizme...
Konjugacija porfirina s DL-butioninsulfoksiminom i D-eritrosfingozinom
Konjugacija porfirina s DL-butioninsulfoksiminom i D-eritrosfingozinom
Nina Savić
Fotodinamička terapija (PDT) se sve više upotrebljava u liječenju raka, ali i mnogih drugih bolesti. Da bi PDT bila uspješna, potrebne su tri komponente; fotosenzibilizator (PS), izvor svjetla i kisik. Najčešći PS-i su porfirini, tetrapirolni aromatski spojevi. Do danas su u upotrebi 3 generacije PS-a. Prvu čine prirodni spojevi, drugu sintetski, dok treću generaciju predstavljaju PS-i sintetskog porijekla konjugirani s biološki aktivnim molekulama. Biološki aktivne molekule...

Pages