Bracanović, Sara: Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja