Saftić, Lara: Kvalitativna i kvantitativna karakterizacija fenolnih komponenti u uljnim i vodenim ekstraktima hrvatskih propolisa metodama masene spektrometrije

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja