Pages

Molekularna dinamika u analizi koraka u katalitičkom ciklusu gama-sekretaze: potraga za novim strategijama za dizajn lijekova za Alzheimerovu bolest
Molekularna dinamika u analizi koraka u katalitičkom ciklusu gama-sekretaze: potraga za novim strategijama za dizajn lijekova za Alzheimerovu bolest
Lucija Ostojić
Background: Alzheimer’s disease is the most common type of dementia, and currently the biggest financial burden for health care providers in developed countries. γ-secretase is a large membrane embedded protease and a major target in drug development efforts based on over 250 mutations in its structure that can cause the disease. We used all-atom and coarse-grained molecular dynamic studies to describe the structural changes in the catalytic cycle of γ-secretase. Results: Adaptive...
Molekularne osnove šizofrenije
Molekularne osnove šizofrenije
Sanja Mikašinović
Šizofrenija je složeni neuropsihijatrijski poremećaj koji pogađa oko 1% populacije. Karakterizira ju prisutnost raznovrsnih i ozbiljnih simptoma koji se najčešće pojavljuju u ranoj odrasloj dobi, te narušavaju kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji. Unatoč dugotrajnom istraživanju neurobiološke osnove šizofrenije, jedinstvena patofiziologija bolesti i dalje nije definirana. S obzirom na slabo poznavanje temeljnih molekularnih mehanizama poremećaja, liječenje trenutno...
Molekularni mehanizmi depresije
Molekularni mehanizmi depresije
Lea Radošević
Depresija je danas vrlo raširena bolest od koje obolijevaju i muškarci i žene, neovisno o dobi. Iz tog se razloga puno ulaže u istraživanja ove bolesti te razvoj prikladnog lijeka, a s obzirom da je riječ o složenom poremećaju, postoji puno različitih hipoteza koje nastoje objasniti molekularne mehanizme bolesti. Jedna od glavnih jest tzv. “monoaminska hipoteza”, prema kojoj se kao glavni uzrok depresije smatra smanjena količina i aktivnost monoamina u određenim regijama...
Nanonosači za fotosenzibilizatore
Nanonosači za fotosenzibilizatore
Sara Čabrijan
Posljednjih nekoliko desetljeća fotodinamička terapija (eng. photodynamic therapy, skraćeno PDT) razvila se kao obećavajući novi tretman u liječenju karcinoma i rješenje u prevladavanju antimikrobne rezistencije. PDT uključuje interakciju pobuđenog fotosenzibilizatora (eng. photosensitizer, skraćeno PS) PS* s molekulskim kisikom ili biološkim supstratom, pri čemu se stvaraju citotoksične reaktivne kisikove vrste (eng. reactive oxygen species, skraćeno ROS). Iako uspješnost...
Nanotehnologija u neuroznanosti
Nanotehnologija u neuroznanosti
Diana Dragičević
Nanotehnologija je široko područje znanosti koje obuhvaća različite discipline, poput medicine, robotike ili farmacije. U posljednjih 20 godina primjena nanotehnologije i nanomaterijala u znanosti doživjela je eksponencijalan rast. Izuzetno važno područje primjene nanotehnologije je u neuroznanosti, a kritični osvrti na literaturu su veoma važni zbog toga što objedinjuju najnovije podatke iz tog područja. Nanočestice su jedan od primjera primjene nanotehnologije kojim...
Nanotehnologija u neuroznanosti
Nanotehnologija u neuroznanosti
Diana Dragičević
Nanotehnologija je široko područje znanosti koje obuhvaća različite discipline, poput medicine, robotike ili farmacije. U posljednjih 20 godina primjena nanotehnologije i nanomaterijala u znanosti doživjela je eksponencijalan rast. Izuzetno važno područje primjene nanotehnologije je u neuroznanosti, a kritični osvrti na literaturu su veoma važni zbog toga što objedinjuju najnovije podatke iz tog područja. Nanočestice su jedan od primjera primjene nanotehnologije kojim...
Neurobiologija ljubavi
Neurobiologija ljubavi
Katarina Sučić
Neurobiologija ljubavi je područje neuroznanosti koje istraţuje molekularnu i staničnu osnovu ljubavi, odnosno ulogu hormona, neurotransmitera i gena u njenom nastajanju i modulaciji. Ovo je novo područje neuroznanosti koje se razvilo u nekoliko prošlih desetljeća, u kojima su znanstvenici intenzivno istraţivali promjene u mozgu vezane uz osjećaj ljubavi, koristeći najsuvremenije metode istraţivanja kao PET, fMRI, te genetske, biokemijske i psihološke tehnike istraţivanja. U...
Neuroregeneracija središnjeg živčanog sustava
Neuroregeneracija središnjeg živčanog sustava
Eni Tomović
Neuroregeneracija je proces koji podrazumijeva generiranje novih živčanih stanica i popravak onih oštećenih. Nažalost, regeneracija središnjeg živčanog sustava (SŽS) nakon ozljede ili uslijed neurodegeneracije nije moguća kod odraslih sisavaca, pa niti kod čovjeka, jer su zrele živčane stanice postmitotičke, a proces samoobnove tkiva sprječavaju različite molekule prisutne u vanstaničnom matriksu i glia stanicama. Kako se ozljede živčanog sustava i neurodegenerativne...
Novi potencijalni interakcijski partneri:PI3P i protein kinaza A
Novi potencijalni interakcijski partneri:PI3P i protein kinaza A
Andrea Mihalić
Fosfoinozitidi su skupina unutarstaničnih fosfolipida, koji nastaju iz fosfatidilinozitola (PI) djelovanjem brojnih kinaza i fosfataza. Iako su unutar stanice zastupljeni u maloj količini, njihova metabolička aktivnost ukazuje na veliki biološki značaj u regulaciji staničnih procesa i staničnoj signalizaciji. U ovom radu smo pratili fosfoinozitid 3-fosfat (PI3P), te njegov utjecaj na signalni put cAMP/protein kinazu A (PKA) u staničnoj liniji DAMI, stanicama ranog razvojnog stadija...
Nuspojave antiparkinsonika prijavljenih Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Nuspojave antiparkinsonika prijavljenih Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Gabriela Begić
Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta kao i nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije ("off-label"), pogrešnu primjenu, zlouporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti. Značaj opterećenja nuspojava za javno zdravstvo najbolje ilustriraju podaci Europske Komisije, koja...
Nuspojave nesteroidnih protuupalnih lijekova prijavljene u razdoblju od 2015. do 2018. godine
Nuspojave nesteroidnih protuupalnih lijekova prijavljene u razdoblju od 2015. do 2018. godine
Ivana Kontošić
Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL-i), osim dobro poznatih korisnih učinaka, mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave. Najčešće ozbiljne nuspojave koje uzrokuju klasični NSAIL-i su: nuspojave probavnog sustava, bubrežne i kardiovaskularne nuspojave. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati učestalost i karakteristike prijavljenih nuspojava NSAIL-a te ih usporediti s nuspojavama ostalih lijekova. Provedena je retrospektivna opservacijska studija nuspojava NSAIL-a prijavljenih HALMED-u...
Određivanje imidakloprida i njegovih metabolita u urinu ekstrakcijom na čvrstoj fazi i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Određivanje imidakloprida i njegovih metabolita u urinu ekstrakcijom na čvrstoj fazi i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Monika Mendelski
Pesticidi se koriste kao sredstva za zaštitu bilja i očuvanje zdravlja ljudi. Njihova nekontrolirana primjena uzrokovala je nakupljanje ostataka i razgradnih produkata u okolišu što negativno utječe na cijeli ekosustav i predstavlja zdravstveni rizik za ljude. Izloženost ljudi takvim tvarima prati se biološkim monitoringom. Biokemijski pokazatelji izloženosti pružaju informacije o vanjskoj / apsorbiranoj dozi, toksičnim učincima spoja te služe za procjenu rizika. Bitan preduvjet...

Pages