Paginacija

Imunoterapijski pristupi liječenju Alzheimerove bolesti
Imunoterapijski pristupi liječenju Alzheimerove bolesti
Klara Krpina
Alzheimerova bolest (AB) je progresivna neurodegenerativna bolest koja kulminira teškom demencijom. Pod pojmom demencija se smatra gubitak kognitivnih sposobnosti koji je kroničan i ireverzibilan. Može se javiti u bilo kojoj dobi, ali uglavnom zahvaća starije. AB zahvaća oko 4% bolesnika u dobi od 65 do 74 godina te 30% onih iznad 85 godina. Pacijenti inicijalno imaju probleme s gubitkom kratkotrajne memorije, a zatim slijedi zbunjenost, agitacija, poremećaji u ponašanju te potpuni...
In vitro SUMOilacija proteina povezanih sa mentalnim poremećajima
In vitro SUMOilacija proteina povezanih sa mentalnim poremećajima
Beti Zaharija
Posttranslacijske modifikacije implicirane su u velikom broju bolesti, uključujući kronične mentalne poremećaje. SUMOilacija jest vrsta posttranslacijske modifikacije koja uključuje reverzibilno, kovalentno vezanje SUMO (small ubiquitin-related modifiers) proteina za lizin supstrata. Uloge ove modifikacije su brojne, kao i njezini supstrati, a uključuju razvoj mozga, formaciju sinapsi, kao i maturaciju neurona. Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) protein također spada u mete...
In vitro characterization of TNF-mediated programmed death in cells with optineurin deficiency
In vitro characterization of TNF-mediated programmed death in cells with optineurin deficiency
Karla Dubaić
In recent years neuroinflammation was found to be a major contributor to disease progression in neurodegenerative disorders such as amyotrophic laterals sclerosis (ALS). Inflammatory cytokines like tumor necrosis factor (TNF) can push cells into programmed cell death, such as apoptosis or necroptosis, which are mediated by receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1). It is not entirely clear what pushes cells to different forms of cell death. A recent study proposed that RIPK1 turnover is...
In vitro probir novih derivata fenantrena na tumorskim staničnim linijama
In vitro probir novih derivata fenantrena na tumorskim staničnim linijama
Danijel Selgrad
Danas se maligna oboljenja liječe različitim pristupima koji uključuju kirurške postupke, zračenje i terapiju lijekovima. Terapija antitumorskim lijekovima je pristup koji se temelji na induciranju citotoksičnosti za tumorske stanice. Prirodni spojevi su tijekom povijesti bili važan izvor u razvoju lijekova. Ti su spojevi važne početne strukture za razvoj lijekova specifičnog djelovanja odnosno važne strukture za dobivanje sintetičkih aktivnih tvari. Iz kolekcije...
Infekcija astrocita mišjim citomegalovirusom
Infekcija astrocita mišjim citomegalovirusom
Nikolina Bukša
Citomegalovirus (CMV) je široko rasprostranjen virus u ljudi čija je karakteristika uspostava cjeloživotne latencije. Kod zdravih osoba infekcija je uobičajeno asimptomatska, ali u osoba s oslabljenim i nezrelim imunosnim sustavom može uzrokovati po život opasne infekcije. Kongenitalna infekcija CMV-om je najčešća transplacentarno prenosiva prirođena infekcija koja može utjecati na razvoj mozga i uzrokovati trajne neurološke poremećaje. Dosad je poznato da in vitro CMV može...
Inhibicija JAK/STAT signalnog puta u liječenju astme
Inhibicija JAK/STAT signalnog puta u liječenju astme
David Bernetić
Astma je kronična opstruktivna bolest dišnih puteva karakterizirana simptomima: teškog disanja („zviždanja“), gubitka daha, kašalja, stezanja u prsima i proizvodnji sputuma. Astma je globalna bolest koja neravnomjerno pogađa ljude neovisno o rasi, dobi, spolu etničkoj pripadnosti ili geografskoj lokaciji. Procjenjuje se da između 2-18% populacije u svijetu boluje od astme. ISAAC program je prva globalna studija prevalencije astme čiji su zabrinjavajući podaci doveli do...
Inhibitori tirozin kinaza u terapiji raka
Inhibitori tirozin kinaza u terapiji raka
Nataly Đomlija
Tirozin kinaze su vrlo važna skupina enzima koji sudjeluju u procesu prijenosa signala u stanici, reguliraju rast stanica, diferencijaciju apoptozu te niz drugih biokemijskih procesa. Pretjerana ekspresija tirozin kinaza dovodi do poremećaja stanične proliferacije, te je povezana s invazijom tumora, metastazama i angiogenezom. Do danas je istražen veći broj kinaza kao meta u probiru anti-tumorskih lijekova. Inhibitori ovih enzima se natječu sa ATP za ATP vezno mjesto, čime je...
Interakcije proteina ostreolizina A s liposomima sastavljenim od fosfatidilkolina, kolesterola i ceramid fosfoetanolamina
Interakcije proteina ostreolizina A s liposomima sastavljenim od fosfatidilkolina, kolesterola i ceramid fosfoetanolamina
Ivana Pavlic
Ostreolizin A (u daljnjem tekstu OlyA) je protein niske molekulske mase (̴15 kDa) izoliran iz gljive Pleurotus ostreatus i pripada obitelji egerolizina. Poznato je da u kombinaciji s 59-kDa proteinom pleurotolizinom B (PlyB) tvori pore i da se specifično veže na liposome u čijem se sastavu nalaze sfingomijelin (SM) i kolesterol (Kol), ceramid fosfoetanolamin (CPE) i/ili CPE:Kol, zasićeni glicerofosfolipidi/Kol te da je za vezanje potrebno minimalno 30% kolesterola. Karakteristika OlyA...
Investigating co-aggregation of EHD3 and its potential role in chronic mental illnesses
Investigating co-aggregation of EHD3 and its potential role in chronic mental illnesses
Tina Fartek
Chronic mental illnesses (CMI) affect people’s daily lives including their thinking, functioning and emotions. These include schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder, and are characterized by their perpetual and recurrent nature. There has therefore been a need to identify possible biological targets to get a deeper understanding of mental illnesses and to improve treatment and diagnosis standards. One newly studied concept is protein aggregation as a possible...
Isolation and characterization of probiotic bacteria from the carniolan honeybee (Apis mellifera carnica)
Isolation and characterization of probiotic bacteria from the carniolan honeybee (Apis mellifera carnica)
Filip Uljanić
Medonosne pčele, u svojem probavnom traktu skrivaju bogatu mikrobnu zajednicu koja se nizom adaptacija prilagodila tom okolišu. Mikrobiota pčele živi u mutualističkoj vezi sa svojim domaćinom. Pomaže domaćinu da razgradi šećere iz nektara, stimulira imunosni sustav domaćina, izlučuje antimikrobne spojeve i potiče rast u razvoj domaćina iz rane faze. Postoji sve više dokaza koji ukazuju da je uloga mikrobiote kritična za zdravlje pčele i produktivnost cijele košnice....
Ispitivanje adsorpcije ekstrakta lišća masline na zeolitne nosače
Ispitivanje adsorpcije ekstrakta lišća masline na zeolitne nosače
Vedrana Tolić
Lišće masline jedan je od nusprodukata proizvodnje maslinovog ulja te iako je njegov potencijal prepoznat nije dovoljno iskorišten. Istraživanja su dokazala da je lišće masline bogat izvor fenolnih spojeva od kojih je najzastupljenija komponenta oleuropein. Oleuropein kao i ostale fenolne komponente identificirane i opisane u ovom radu pokazuju antioksidativne, antiinflamatorne, kardioprotektivne i neuroprotektivne učinke. Kao takav ekstrakt lišća masline već se koristi kao...
Ispitivanje antioksidativnog djelovanja klinoptilolita na modelu Drosophile melanogaster
Ispitivanje antioksidativnog djelovanja klinoptilolita na modelu Drosophile melanogaster
Martina Brkljačić
Zeoliti su heterogena skupina minerala koji se međusobno razlikuju po kemijskim i fizikalnim svojstvima. To su hidratizirani mikroporozni kristali sa jasno definiranom strukturom koja se sastoji od AlO₄ i SiO₄ povezanima kisikovim atomima. Otvorena struktura dopušta integraciju različitih kationa kao što su Na⁺, K⁺, Ca²⁺ i Mg²⁺ . Najzastupljeniji zeoliti u prirodi su klinoptilolit i mordenit, od kojih je klinoptilolit jedini koji se trenutno koristi u medicini, jer se...

Paginacija