Paginacija

Formation of neuronal networks and the role of guidance molecules netrin-1 and semaphorin 3a
Formation of neuronal networks and the role of guidance molecules netrin-1 and semaphorin 3a
Klaudia Hrvatin
The development of the central nervous system (CNS) begins before birth and it continues to change and restructure throughout adult life. CNS development relies on inductive factors and signaling molecules secreted by nearby cells that control differentiation of neuronal cells. To study the effect of such molecules on neurons, the mammalian hipppocampus became a well-established and among most used in vitro models. This study is focused on the effect of guidance molecules on neuronal growth...
Fotodinamički učinak porfirina na stanice melanoma u hipoksičnim uvjetima
Fotodinamički učinak porfirina na stanice melanoma u hipoksičnim uvjetima
Anamarija Cindrić
Novi i neinvazivan pristup u liječenju tumora, gdje nakon unosa fotosenzibilizatora (PS) u stanice slijedi ozračivanje područja vidljivom svjetlošću, zove se fotodinamička terapija (PDT). Porfirin, kao PS, može apsorbirati vidljivu svjetlost i potaknuti stvaranje reaktivnih kisikovih vrsta (ROS-ovi) koji će in situ inducirati apoptozu stanica. PDT uključuje netoksične komponente PS-a, svjetlost odgovarajuće valne duljine (600-800 nm) te kisik koji je potreban za uspješan ishod...
Fotoredoks katalizirana sinteza: Novi sintetski alat za dobivanje kompleksnih analoga lijekova
Fotoredoks katalizirana sinteza: Novi sintetski alat za dobivanje kompleksnih analoga lijekova
Katarina Zirdum
Složenost strukture lijekova predstavlja velik izazov za modernu katalizu jer se modifikacijom strukture želi očuvati učinkovitost lijeka, a spriječiti razvoj nuspojava. Sve više se istražuju nove metode i reakcije koje će uz dobre prinose u reakciji, omogućiti sintezu novih kandidata lijekova s određenom biološkom aktivnosti. Fotoredoks kataliza je proces u kojem kompleksi prijelaznih metala i odgovarajući ligandi imaju sposobnost pretvorbe vidljive svjetlosti u kemijsku...
Funkcionalne skupine fluorescentnih boja za konjugaciju s proteinima
Funkcionalne skupine fluorescentnih boja za konjugaciju s proteinima
Patrizia Janković
Fluorescencija je pojava u kojoj fluorescentna čestica apsorbira svjetlo određene valne duljine te prelazi u pobuđeno stanje. Dok se fluorescentna čestica nalazi u pobuđenom stanju, dio energije se prenosi na obližnje molekule ili se raspršuje u molekularnim sudarima. Na posljetku, preostala se energija emitira kao foton kako bi se elektron vratio u osnovno stanje. Fluorescentne molekule se mogu podijeliti u tri opće skupine, a to su: biološki fluorofori, kvantne točke te organske...
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
Lara Djaković
Razvojem BAC mutageneze otvoren je novi put manipulacije velikih genoma virusa, uključujući Herpesviridae. Stabilnost, lakoća manipulacije i veliki kapacitet BAC vektora unutar Escherichie Coli označili su prekretnicu omogućivši različite modifikacije, od točkastih mutacija, do insercije i delecije virusnih ili stranih gena. Kako bi imali bolji uvid u replikaciju HSV-1 i njegovo širenje tijekom infekcije, in silico i metodama molekularnog kloniranja, konstruirali smo rekombinantni...
GENETIC OVERLAP BETWEEN SCHIZOPHRENIA AND BIPOLAR DISORDER
GENETIC OVERLAP BETWEEN SCHIZOPHRENIA AND BIPOLAR DISORDER
Perina Šiljeg
Schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) are two severe mental disorders with similar, but differing symptoms that effect the patient’s function, and treatment protocols. However, there is considerable overlap in their genetic, epigenetic and environmental risk factors. They also have similar heritability profiles, either within or between the disorders, with no significant difference between either gender of the subject or the parent. Many similarities are also shared between SZ...
Genetički modificirani probiotici
Genetički modificirani probiotici
Karla Pavlović
Probiotici su živi mikroorganizmi koji mogu imati povoljan učinak na zdravlje domaćina u određenim koncentracijama. Istraživanja na genetički modificiranim (GM) probioticima posljednjih desetljeća rastu. Intenzivno se proučava utjecaj GM probiotika na liječenje povišenog kolesterola, zubnog plaka te njihova antikarcinogena aktivnost. Genetički inžinjering omogućio je stvaranje potpuno novih mehanizama probiotika poput onoga u Escherichia coli čija je uloga sekvestracija Shiga...
Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Barbara Kovačić
Cistična fibroza (CF) je najčešća autosomna recesivna bolest u zapadnim zemljama. Kronične upale i povećana podložnost infekcijama s patogenima poput Pseudomonas aeruginosa su glavne karakteristike cistične fibroze. Pokazano je da ceramid ima centralnu ulogu u različitim plućnim infekcijama, uključujući infekcije s Pseudomonas aeruginosa, te da se nakuplja u plućnom tkivu i stanicama oboljelih od cistične fibroze. Nadalje, ekspresija sfingozina je značajno reducirana u dišnim...
Herpes simpleks virus 1 uzrokuje promjene ekspresije i unutarstanične lokalizacije proteina FoxO
Herpes simpleks virus 1 uzrokuje promjene ekspresije i unutarstanične lokalizacije proteina FoxO
Ines Žarak
Životni ciklus herpes simpleks virusa 1 (HSV-1) sastoji se od dvije faze, produktivne i latentne. Tijekom produktivne faze virus uzrokuje brojne promjene u stanici, te podređuje staničnu mašineriju efikasnijoj replikaciji. HSV-1 se koristi različitim mehanizmima poput ICP0, koji usmjerava stanične proteine na degradaciju ili miRNA kojima regulira ekspresiju staničnih proteina, naročito onih uključenih u urođeni protuvirusni odgovor. Transkripcijski faktori FoxO važni su stanični...
High-throughput microRNA screening identifies potential CHO cells engimiRs for enhancement of recombinant protein production
High-throughput microRNA screening identifies potential CHO cells engimiRs for enhancement of recombinant protein production
Ivan Labik
Global demand for biopharmaceuticals is increasing and requires constant improvement in manufacturing processes. Chinese hamster ovary (CHO) cells are dominant host for production of recombinant therapeutic proteins with human-like post-translational modifications. In the past, engineering of mammalian cell systems was focused on the manipulation of single target genes or proteins. Although cell performance is enhanced, numerous limitations and bottlenecks remain. Therefore, novel...
Identifikacija virulentnih faktora parazita malarije koji nadilaze prirodnu rezistenciju komarca
Identifikacija virulentnih faktora parazita malarije koji nadilaze prirodnu rezistenciju komarca
Eva Vodopija
Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium parasites and transmitted by Anopheles mosquitoes. The ability of a given mosquito to transmit malaria parasites is determined by different factors: mosquito genetic factors (TEP1, responsible for mosquito resistance to malaria parasites), parasite genetic factors (Plasmodium falciparum Pfs47 surface protein, allows P. falciparum to by-pass the mosquito TEP1-dependent antiparasitic response) and diverse environmental factors. To identify...
Imunoterapija T-stanicama transduciranim kimeričnim antigenim receptorima
Imunoterapija T-stanicama transduciranim kimeričnim antigenim receptorima
Marija Marošević
Terapija T-stanicama s kimeričnim antigenim receptorima (CAR, prema engl. chimeric antigen receptors) je novi pristup u liječenju tumora. Trenutno dostupne terapije Kymriah i Yescarta namijenjene su liječenju B-staničnih leukemija pozitivnih na CD19, površinski antigen izražen na velikoj većini B stanica. Ovaj rad sadrži prikaz glavnih karakteristika CAR T-stanične terapije, njene prednosti i nedostatke te buduće perspektive. CAR korišten u obje navedene terapije je visoko...

Paginacija