Pages

Characterization of antibodies specific for MCMV proteins MCK-2 and gO
Characterization of antibodies specific for MCMV proteins MCK-2 and gO
Josipa Jerak
Cytomegalovirus (CMV) is β-herpesvirus, which establishes lifelong latent infection in host. CMV is transmitted through bodily fluids and represents the most frequent congenital infection in humans. Infection of healthy individuals with human CMV (HCMV) is usually asymptomatic, however, it can cause severe disease in immunocompromised individuals, as well as in infants infected in the prenatal period. CMV has broad tropism, infecting majority of cell types and organs. Viral glycoproteins...
Cikloadicijske reakcije porfirina za dobivanje klorina i bakterioklorina
Cikloadicijske reakcije porfirina za dobivanje klorina i bakterioklorina
Ida Šimunčić
Porfirini, prirodni heterociklički spojevi, u pericikličkim reakcijama mogu sudjelovati kao dieni, dienofili, dipolarofili te 1,3-dipoli kako bi se sintetizirali novi, potencijalno biološki aktivni derivati - klorini i bakterioklorini. Osim što pokazuju optička i fotokemijska svojstva, navedeni spojevi karakteristični su po svojoj stereospecifičnosti te endo i egzo selektivnosti reakcija kojim se dobivaju. Za sintezu novih porfirina mogu se koristiti različite pericikličke reakcije:...
Classification and identification of central nervous system glia
Classification and identification of central nervous system glia
Marta Pongrac
Glia is a very heterogeneous cell population comprised of very different cells that work together to maintain central nervous system (CNS) homeostasis. Long believed role of glia being the acellular connective tissue has been overturned, and they have become focus of intense research. Due to the technological advances, new functions are being discovered, as well as interactions of glia with neurons and the glia between themselves. During CNS development, radial glia guide neuronal migration,...
DISC1 as an important protein involved in the process of neurodevelopment
DISC1 as an important protein involved in the process of neurodevelopment
Carla Marion
Disrupted In Schizophrenia 1 (DISC1) je važan protein uključen u razne biološke puteve koji definiraju proces neurorazvoja. Početno je otkriven kao disfunkcionalni gen posljedično kromosomskoj translokaciji koja je poistovjećena sa mentalnim bolestima, te su mnoge biološke studije pokazale DISC1 protein kao visoko-profilni rizični faktor za razvoj shizofrenije i srodnih poremećaja. DISC1 je pronađen u jezgri, mitohondrijima, kao i u citoskeletnim strukturama poput centrosoma....
DJELOVANJE I NUSPOJAVE KORTIKOSTEROIDA U LIJEČENJU ARTRITISA
DJELOVANJE I NUSPOJAVE KORTIKOSTEROIDA U LIJEČENJU ARTRITISA
Ivna Perić
Artritis je kronična bolest koja uzrokuje oštećenje zglobova i gubitak njihove funkcije čime se narušava kvaliteta života. Postoji nekoliko različitih tipova artritisa. Najčešći su: reumatoidni artritis (RA), juvenilni idiopatski artritis (JIA), giht, osteoartritis te psorijatični artritis. Artritis je bolest koja nije izlječiva. Koriste se različiti imunosupresivni lijekovi kojima se ublažavaju simptomi bolesti čime se pacijentu omogućava normalan život. Glukokortikoidi,...
Defining the aggregation-critical region of the schizophrenia-related protein TRIOBP-1
Defining the aggregation-critical region of the schizophrenia-related protein TRIOBP-1
Maja Odorčić
Schizophrenia, major depressive disorder and bipolar depressive disorder are categorized as chronic mental illnesses due to their lifelong and recurring nature. The complexity of their biological and environmental background has made it difficult to determine the causes of such disorders as well as developing successful treatment therapies. The recent discovery of several proteins found aggregating in brain samples taken from patients suffering from chronic mental illness indicates that...
Definiranje karakteristika metamfetamin ovisnog oscilatora u D. melanogaster
Definiranje karakteristika metamfetamin ovisnog oscilatora u D. melanogaster
Iva Pavičić
Krajem prošlog stoljeća uočeno je da administracija metamfetamina (METH) putem vode za piće izaziva pojavu ritmičnosti kod aritmičnih ţivotinja. Ova pojava ukazuje na prisustvo jedinstvenog cirkadijalnog oscilatora ovisnog o metamfetaminu (MASCO), ali ne i o glavnom cirkadijalnom molekularnom mehanizmu. Iako je od prvog opisa MASCO-a , pa sve do danas provedeno niz eksperimenta na različitim skupinama ţivotinja, anatomska lokacija i točan mehanizam organizacije MASCO-a još uvijek...
Definiranje preferencijalne konzumacije kokaina i metamfetamina kod Drosophile melanogaster
Definiranje preferencijalne konzumacije kokaina i metamfetamina kod Drosophile melanogaster
Azra Selimović
Ovisnost je stanje u kojem organizam osjeća jaku psihičku ili fizičku potrebu za opojnom supstancom. Psihostimulativne droge, poput kokaina i metamfetamina, djeluju na centre u mozgu koji reguliraju procesuiranje nagrade. Nagrađujući utjecaj droga kao posljedicu ima povećanu privlačnost droge koja dovodi do ovisničkog ponašanja, a može se ispitivati na laboratorijskim životinjama kao preferencijalna konzumacija. Iako postoje mnogi eseji za mjerenje lokomotornih efekta...
Detekcija i kvantifikacija metabolita pesticida u Eisenia Fetida tekućinskom kromatografijom ultra visoke djelotvornosti
Detekcija i kvantifikacija metabolita pesticida u Eisenia Fetida tekućinskom kromatografijom ultra visoke djelotvornosti
Mateo Rabak
Pesticidi su prirodne ili sintetske molekule napravljene za očuvanje usjeva, hrane i zaštite od bolesti koje prenose nametnici. Veliki problem je nakupljanje pesticida u životinjama, biljkama i ljudima koje dovodi do zagađenja okoliša te šteti ljudskom zdravlju. Diamidni insekticid klorantraniliprol i triazolni fungicid propikonazol pesticidi su kojim se bavi ovaj rad. U ovom radu opisana je standardizirana metoda za detekciju i kvantifikaciju metaboliziranih pesticida iz gujavica...
Development of Dual Reporter Luciferase system for in vivo detection of miRNA target gene downregulation
Development of Dual Reporter Luciferase system for in vivo detection of miRNA target gene downregulation
Kristina Žuža
Most frequent global death causes are cardiovascular disorders such as cerebrovascular diseases, high blood pressure, congenital heart disease and coronary artery disease. Cardiovascular diseases often result in development of heart failure syndrome which in most cases leads to death within 5 years after diagnosis. Similar to heart failure, acute myocardial infarction is a silent murderer of today’s developed society due to sedentary life style and unhealthy habits such as smoking and...
Diferencijacija stanica neuroblastoma kao model u istraživanju latentne infekcije herpes simpleks virusa
Diferencijacija stanica neuroblastoma kao model u istraživanju latentne infekcije herpes simpleks virusa
Katja Badanjak
U neuroznanosti i virologiji Herpes simpleks virusa tipa 1 postoji težnja ka idealnom in vitro modelnom sustavu u istraživanjima koja se bave proučavanjem latentne infekcije HSV-1 virusa. Mnoge studije su se usredotočile na diferencijaciju stanica neuroblastoma u stanice nalik neuronima. Diferencijacijom pomoću retinoične kiseline i neurotrofnog faktora BDNF mogu se dobiti stanice promijenjene morfologije i biokemije. Homogena kultura takvih diferenciranih stanica rutinski se koristi u...
Dinamika ekspresije molekula važnih za aktivaciju imunološkog sustava u stanicama visceralnog masnog tkiva u debljini
Dinamika ekspresije molekula važnih za aktivaciju imunološkog sustava u stanicama visceralnog masnog tkiva u debljini
Anamaria Đukić
Šećerna bolest tipa 2 (engl. Type 2 Diabetes Mellitus, T2D) je kronična metabolička bolest koja se razvija kao kombinacija rezistencije perifernih tkiva na hormon inzulin i neučinkovitog odgovora β-stanica Langerhansovih otočića gušterače. Očituje se kao stanje kronične hiperglikemije s poremećenim metabolizmom ugljikohidrata, bjelančevina i masti. Pretilost je jedan od ključnih rizičnih čimbenika za razvoj inzulinske rezistencije (engl. Insulin Resistance, IR) i T2D. Masno...

Pages