Pages

Utjecaj oksidativnog stresa na razvoj lokomotorne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Utjecaj oksidativnog stresa na razvoj lokomotorne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Josipa Kolobarić
Povećanje dopaminske neurotransmisije inducirano psihostimulansima predstavlja jedan od inicijalnih faktora za razvoj ovisnosti. Budući da oksidativni metabolizam dopamina stvara reaktivne kinone i slobodne radikale, istraživanja sugeriraju da oksidativni stres ima utjecaja na bihevioralne promjene uključujući lokomotornu senzitizaciju. Istraživanja na glodavcima su pokazala kako administracije kokaina (COC) ili metamfetamina (METH) povećavaju oksidativne markere u regiji mozga koja...
Utjecaj polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus
Utjecaj polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus
Filip Petrović
Rezultati nedavnih istraživanja pokazuju važan utjecaj crijevne mikrobiote na opće zdravlje i stanje ljudskog organizma. Nove vrste prebiotika, poput polisaharida iz kvasaca i nekih vrsta viših gljiva, pokazuju potencijal kao sastojci novih formulacija tzv. sinbiotika – dodataka prehrani koji kombiniraju probiotike i prebiotike u svrhu postizanja sinergističkih učinaka. Međutim, malo je poznato o osnovama mehanizma prebiotičkog djelovanja takvih spojeva, kao i o pojedinačnim...
Utjecaj različitih koncentracija i kombinacija antibiotika na preživljavanje Escherichia coli u različitim medijima
Utjecaj različitih koncentracija i kombinacija antibiotika na preživljavanje Escherichia coli u različitim medijima
Ines Pletikos
Rezistencija na antibiotike koji se koriste za liječenje urinarne infekcije s Escherichia coli (E. coli) postaje rastući problem diljem svijeta. Svrha rada je utvrditi postoji li kombinacija antibiotika koja djeluje bolje od pojedinačnih antibiotika u tretmanu E. coli. Preživljavanje bakterije mora biti kratko da ne bi došlo do stvaranja mehanizma rezistencije. Veliki je izbor lijekova koji se koriste u tretmanu urinarnih infekcija, a u radu su izabrani lijekovi prema...
Utjecaj specifičnih inhibitora na aktivnost kolinesteraza u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Utjecaj specifičnih inhibitora na aktivnost kolinesteraza u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Anja Domljanović
Enzim kolinesteraza se nalazi u kolinergičnim sinapsama životinja i razgrađuje neurotransmiter acetilkolin te tako zaustavlja prijenos živčanog signala među stanicama. U zadnjem su desetljeću otkrivene i mnoge druge uloge tog enzima, na primjer uloga u staničnoj diferencijaciji, u komunikaciji među stanicama te u imunskom odgovoru. Enzim je bio nađen i u nekim gljivama kao npr. Aspegillus niger i Physarum polycephalum, no objave s tog područja vrlo su rijetke i ne postoje...
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u period cirkadijalnih mutanata Drosophile
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u period cirkadijalnih mutanata Drosophile
Franka Rigo
Ciklusi svjetla i mraka reguliraju cirkadijalne gene koji diktiraju ritmove metabolizma i antioksidativnih enzima koji su usko povezani sa stvaranjem slobodnih radikala (ROS) u organizmu. Prema jednoj od teorija starenja, nakupljanje slobodnih radikala uzrokuje smanjenje funkcionalnog kapaciteta organizma, što je vidljivo na bihevioralnoj (smanjenje lokomotorne aktivnosti, poremećeno spavanje) i biokemijskoj razini (oštećenja proteina, DNA i lipida). Poznato je da su mutacije u period...
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u timeless cirkadijalnih mutanata Drosophille
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u timeless cirkadijalnih mutanata Drosophille
Tamara Žic
Ciklusi svjetla i mraka utječu na cirkadijalne gene koji su bitni za kontrolu homeostaze te su važan faktor koji utječu na fizičke i bihevioralne promjene u 24 satnom periodu. Geni koji reguliraju cirkadijalni ritam bitni su za regulaciju metabolizma i imaju veliki utjecaj na mehanizme starenja. Starenje je kompleksan proces kojega opisuju velike promjene u organizmu kao što su smanjenje funkcija stanica, veća podložnost bolestima i na kraju smrt. Jedna od teorija starenja povezuje...
Utjecaj transplantacije živčanih matičnih stanica na programiranu staničnu smrt u mišjem modelu moždanog udara
Utjecaj transplantacije živčanih matičnih stanica na programiranu staničnu smrt u mišjem modelu moždanog udara
Arijana Đemaili
Akutni ishemijski moždani udar je patološko stanje u kojem krvni ugrušak blokira protok krvi kroz moždanu žilu. Zastoj u protoku krvi dovodi do manjka kisika u neuronima, te posljedičnih reverzibilnih i ireverzibilnih oštećenja. U području ozljede razlikujemo stanice koje se nalaze u srži ozljede i okolne stanice - penumbra. Penumbru čine stanice koje ne primaju dovoljno kisika za punu funkcionalnost, ali im niska razina kisika omogućuje da prežive neko vrijeme. Stoga se razvoj...
Utjecaj virusne infekcije i stresa na lokalizaciju i ekspresiju heterogenih nuklearnih ribonukleoproteina
Utjecaj virusne infekcije i stresa na lokalizaciju i ekspresiju heterogenih nuklearnih ribonukleoproteina
Laura Radić
Heterogeni nuklearni ribonukleoproteini (hnRNPs) su obitelj RNA-vezujućih proteina s bitnim ulogama u različitim aspektima metabolizma nukleinskih kiselina, kao i u regulaciji mnogih signalnih puteva u stanici. Herpes simplex virus 1 (HSV-1) važan je i čest patogen ljudi, koji najčešće dovodi do asimptomatske ili blage bolesti kao što su oralne ili facijalne lezije, ali može uzrokovati i ozbiljnija oboljenja poput encefalitisa i meningitisa. Dosadašnja istraživanja pokazala su...
Visokoprotočna metoda izolacije imunoglobulina iz humane krvne plazme
Visokoprotočna metoda izolacije imunoglobulina iz humane krvne plazme
Marina Lučić
Optimizacija metoda za izolaciju nužna je kako bi se mogla provesti mnoga kompleksna istraživanja građe i funkcije proteina. Svakodnevno se radi na novim metodama za poboljšanje separacije koje u konačnici dovode do pouzdanijih rezultata. Kromatografija je metoda kojom se komponente smjese razdvajaju na temelju raspodjele između dvije faze od kojih je jedna stacionarna, a druga mobilna. Jedna od metoda izolacije protutijela uključuje najmanje dva koraka: afinitetnu...
Voltammetric and spectroscopic studies of DNA interaction with riboflavin, daunorubicin and doxorubicin
Voltammetric and spectroscopic studies of DNA interaction with riboflavin, daunorubicin and doxorubicin
Iva Marinović
Riboflavin (RF), vitamin B2 and anthracyclines, daunorubicin (DAU) and doxorubicin (DOX) showed the influence on electrochemical and spectral properties of the DNA molecule. The interactions were analysed using voltammetry, UV/VIS absorbance spectrophotometry and circular dichroism spectroscopy. These interactions were investigated by monitoring changes: in electrochemical properties of ctDNA and oligonucleotides interacting with RF on the surface of screen-printed carbon electrode (SPCE)...
Why cardiac tumor almost never occur?
Why cardiac tumor almost never occur?
Andrea Matijević
Cardiac tumors, both primary tumors and metastasis are extremely rare. If this is intuitive for cardiomyocytes, which early after birth exit the cell cycle and terminally stop dividing, the heart contains many other cell types which have the potential to proliferate. Angiogenesis is a key causative factor in the pathogenesis of any tumor, as in the absence of vascular support tumors become necrotic and apoptotic. The main goal of this project was to compare tumor growth and ...

Pages