Pages

Uloga miRNA u regulaciji proteina uključenih u patološke procese Alzheimerove bolesti
Uloga miRNA u regulaciji proteina uključenih u patološke procese Alzheimerove bolesti
Lea Biličić
Alzheimerova bolest (AD) je najučestalija degenerativna bolest središnjeg živčanog sustava od koje boluje više od 48 milijuna ljudi i predstavlja 5. najčešći uzrok smrti u svijetu. AD obilježava povišena razina β amiloidnih peptida (Aβ peptida) i hiperfosforiliranih Tau proteina koji uzrokuju gubitak sinapsi te odumiranje neurona. Bolest se javlja u dva oblika (sporadični i nasljedni), a njihovom nastanku pridonose brojni genetički i okolišni čimbenici. Sporadični oblik AD...
Uloga mikrookoliša tumora u razvoju kemorezistencije
Uloga mikrookoliša tumora u razvoju kemorezistencije
Tonka Žgela
Mnoga istraživanja potvrdila su kompleksnost tumora kojeg ne čine samo tumorske stanice, nego i mikrookoliš koji se sastoji od stromalnih stanica (fibroblasta, imunih stanica, endotelnih stanica, mezenhimalnih matičnih stanica, adipocita) i izvanstaničnog matriksa. Putem raznih faktora i enzima koje luče, kao što su IL-6, TGF- β, MMPs, HIF-1 potiču proliferaciju tumora, angiogenezu i kemorezistenciju. CAFs su najmnogobrojnije stanice u tumorskom mikrookolišu te bi se njih trebalo...
Uloga optineurina u infekciji herpes simpleks virusa
Uloga optineurina u infekciji herpes simpleks virusa
Ana Vidulić
Optineurin je multifunkcionalni protein čija se uloga pokazala bitnom u IRF3/7 signalnom putu, važnim za obranu od patogena. Nedostatak optineurina ili njegove ubikvitin vežuće regije ima za posljedicu slabiju aktivaciju TBK1 i smanjenu sekreciju interferona tipa 1. Herpes simpleks virus 1 (HSV-1) je virus iz obitelji alphaherpesviridae, koji inficira ljude uspješno izbjegavajući imunosni odgovor domaćina različitim mehanizmima. Kako bismo ispitali ima li optineurin ulogu u...
Understanding the poor angiogenic capacity of the adult heart
Understanding the poor angiogenic capacity of the adult heart
Nina Volf
Angiogenesis is the process of new blood vessel formation, crucial for the development of an embryo as well as for organ growth and wound healing later in the adulthood. A key factor responsible for the stimulation of angiogenesis is VEGF165, the most potent splicing isoform of VEGF-A. Based on recent results obtained in the host laboratory, the driving hypothesis standing beyond this work was to investigate why endothelial cells in the skeletal muscle and in the neonatal heart respond to...
Uporaba i razine šećera u mesnim proizvodima
Uporaba i razine šećera u mesnim proizvodima
Daria Katulić
Različiti šećeri poput glukoze, fruktoze, saharoze, laktoze koriste se u proizvodnji fermentiranih mesnih proizvoda. Njihova glavna uloga je da djeluju kao supstrati za mliječne bakterije za proizvodnju mliječne kiseline, no odgovorni su i za specifičnu aromu proizvoda. Mliječna kiselina je neophodna u razradi mesnog nadjeva tijekom fermentacije. Fermentacija je metoda konzerviranja mesa za koju je karakterističan porast broja bakterija mliječne kiseline, glikolitička razgradnja...
Usporedba metoda testiranja inhibicije citokroma p450 u sustavu ljudskih jetrenih mikrosoma u ranoj fazi istraživanja
Usporedba metoda testiranja inhibicije citokroma p450 u sustavu ljudskih jetrenih mikrosoma u ranoj fazi istraživanja
Ana Delost
Jedan od važnih koraka u ranoj fazi istraživanja novih lijekova je procjena mogućnosti kemijskog spoja da izazove lijek-lijek interakciju (engl. drug-drug interaction, DDI). Enzimi citokromi P450 (CYP450) odgovorni su za oksidativni metabolizam velikog broja lijekova kao i metaboličku interakciju lijekova. Za najučestalije CYP450 izoforme (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 i CYP3A4) mogućnost inhibicije određuje se pojedinačno za svaku izoformu u in vitro sustavu ljudskih jetrenih...
Usporedba proteolitičkih profila uzoraka istarskog pršuta metodama proteomike
Usporedba proteolitičkih profila uzoraka istarskog pršuta metodama proteomike
Marin Sorić
Različite vrste sušenog mesa, posebno pršut sastavni su dio prehrambenih navika u većini Europskih zemalja, a posebno na Mediteranu. Istarski pršut proizvodi se prema strogo definiranim uputama navedenim u Specifikaciji oznake izvornosti Republike Hrvatske, a proizvod je visoke kvalitete i iznimnog ekonomskog značaja. Temeljito znanje o procesu proizvodnje istarskog pršuta, optimizacija procesa i kontrola kvalitete važni su faktori osiguranja konstantne, definirane kvalitete...
Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora
Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora
Bobana Samardžija
Šećernu bolest (diabetes mellitus, DM) karakterizira poremećaj metabolizma ugljikohidrata, masti i proteina, a uzrokovana je smanjenim lučenjem ili smanjenom osjetljivošću tkiva na inzulin. Dijabetes tipa 1 (T1D) se odnosi na 5-10% svih slučajeva dijabetesa i obično se javlja u ranijoj životnoj dobi dok je tip 2 (T2D) prisutan u većini slučajeva i to u kasnijoj životnoj dobi. T1D je upalna autoimuna bolest u kojoj -stanice gušterače selektivno uništavaju stanice...
Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus u in vitro uvjetima
Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus u in vitro uvjetima
Marina Ožbolt
Sastav humanog mikrobioma odraz je zdravlja pojedinca. Dokazano je da se kod ljudi s alergijama na hranu u njihovom mikrobiomu javlja neravnoteža između korisnih i štetnih bakterija. Probiotički pripravci se sve češće koriste ne samo u svrhu održavanja normalne mikroflore gastrointestinalnog sustava, već kao bioterapeutici u prevenciji i liječenju bolesti. Nepotpuna razgradnja glijadina u gastrointestinalnom traktu dovodi do pojave toksičnih peptida koji mogu aktivirati imunosni...
Utjecaj glutena i glijadina na proliferaciju fibroblasta i tumorskih stanica debelog crijeva in vitro
Utjecaj glutena i glijadina na proliferaciju fibroblasta i tumorskih stanica debelog crijeva in vitro
Edi Zucca
Pšenica je jedna od najvažnijih žitarica u današnjoj prehrani koja se koristi za izradu kruha i mnogih drugih jela te je ključni izvor hrane diljem svijeta. Najvažniji skladišni protein zrna pšenice, koji se nalazi isključivo u škrobnom endospermu, je gluten - smjesa glijadina i glutenina. Ove komponente pšenice izuzetno su opasne za ljude s intolerancijom na gluten, odnosno s dijagnosticiranom celijakom. Celijakija je bolest koja utječe na oko 1% zapadne populacija....
Utjecaj iona željeza na preživljavanje i razmnožavanje F.novicida i F.tularensis subsp. Holartica sojLVS u vodi
Utjecaj iona željeza na preživljavanje i razmnožavanje F.novicida i F.tularensis subsp. Holartica sojLVS u vodi
Martina Dajak
Francisella tularensis je fakultativni, aerobni, gram-negativni unutarstanični patogen i uzročnik je bolesti tularemije, u ljudi i životinja. Pripada razredu Gammaproteobacteria, obitelji Francisellaceae te rodu Francisella. Vrsti tularensis pripada podvrsta tularensis ili Tip A, podvrsta holarctica ili Tip B te podvrsta mediasiatica dok novicida čini zasebni rod. Cilj rada bio je odrediti utjecaj različitih koncentracija iona željeza (0.1 μM; 0.8 μM; 0.1 mM; 0.5 mM i 1.0 mM) na...
Utjecaj karvakrola na pčele roda Apis mellifera
Utjecaj karvakrola na pčele roda Apis mellifera
Antonia Petrinić
Posljednja desetljeća predstavljaju velike izazove za većinu pčelara diljem svijeta. Brojevi pčelinjih zajednica kontinuirano opadaju, a jedan od glavnih uzroka jest globalna zaraza grinjom Varroa destructor. U današnje vrijeme, pčelari još uvijek najčešće koriste sintetičke akaricide u borbi protiv suzbijanja zaraze. No sa sve većom pojavom rezistencije u grinja, ali i s rastom broja istraživanja koja ukazuju na potencijalno štetne učinke koje sintetički akaricidi mogu imati...

Pages