Pages

PROBIR MODULATORA GAMA SEKRETAZE U LJUDSKIM STANICAMA NEUROOBLASTOMA
PROBIR MODULATORA GAMA SEKRETAZE U LJUDSKIM STANICAMA NEUROOBLASTOMA
Stela Manestar
Značaj: Alzheimerova bolest je neizlječivi neurodegenerativni poremećaj karakteriziran pojavom amiloidnih plakova u moždanom tkivu. Patofiziologija nastanka amiloidnih plakova povezana je sa poremećajem u metabolizmu APP kojeg katalizira γ-sekretaza. Rezultati: U radu su optimizirani različiti postupci razbijanja stanica na dva tipa ljudskih stanica neuroblastoma. Postupak sa deterdžentom Triton X-100 pokazao se najučinkovitijim. Testirani su dva komercijalna ELISA kita za detekciju...
Porfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji mikroorganizama u biofilmu
Porfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji mikroorganizama u biofilmu
Vedrana Krušić
Sposobnost bakterija i gljivica da tvore biofilmove, sesilne zajednice mikroorganizama odgovorne za patogenezu mnogih kroničnih i perzistentnih infekcija, povećava njihovu otpornost na vanjske uvjete i doprinosi razvoju rezistencije na uobičajene antimikrobne agense. Obzirom na alarmantnu situaciju u području liječenja infekcija izazvanih patogenima koji su razvili antimikrobnu rezistenciju, raste potreba za pronalascima novih metoda liječenja. Jedan od mogućih pristupa liječenju...
Povezanost dva oblika ponašanja inducirana metamfetaminom u Drosophili melanogaster : samoadministracije i lokomotorne senzitizacije
Povezanost dva oblika ponašanja inducirana metamfetaminom u Drosophili melanogaster : samoadministracije i lokomotorne senzitizacije
Mia Osredečki
Ovisnost o drogama definira se kao kompulzivno uzimanje droge s gubitkom kontrole u ograničavanju unosa. To je kompleksna bolest koju karakteriziraju različiti kognitivni, bihevioralni i fiziološki simptomi koji nastaju kao posljedica opetovane konzumacije droge. Zbog svoje kompleksnosti, ovisnost se u laboratoriju istražuje ispitivanjem jednostavnih ponašanja koja su karakteristična - npr. samoadministracija i lokomotorna senzitizacija. Za laboratorijska istraživanja neophodno je...
Primjena peptidnog vezanja u sintezi odabranih 15^2-amino derivata klorina eˇ6
Primjena peptidnog vezanja u sintezi odabranih 15^2-amino derivata klorina eˇ6
Ana Cvitan
U svrhu korištenja porfirinskih derivata u fotodinamičkoj terapiji sintetski je pripravljen 152-konjugat klorina e6 i 2-(2-piridil)etilamina. U ovisnosti o reakcijskim uvjetima i reagensima korištenim za peptidno vezanje, nastaju različite smjese u kojima dominira 152-konjugat, u odnosu na 152,173-biskonjugat. Reakcijski mehanizam njihova nastanka i reaktivnosti klorina e6 su diskutirani. Optimizacija reakcije dobivanja 131,152-anhidrida klorina e6 nije dovela do njegove priprave u...
Priprava i karakterizacija nanolipidnih formulacija proteina Ambrosia Elatior
Priprava i karakterizacija nanolipidnih formulacija proteina Ambrosia Elatior
Karmen Radošević
Alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) predstavljaju značajan medicinski problem modernog društva i načina života. Posebice su važne respiratorne alergijske reakcije kod djece koje sve češće prerastaju u kronične oblike ili prelaze u astmu te alergijske reakcije koje se javljaju kao profesionalna oboljenja. Jedan od glavnih ciljeva u znanstvenim istraživanjima alergija je iznalaženje novih dijagnostičkih alata alergijskih bolesti kao i novih mogućnosti za...
Priprava, karakterizacija i potencijalna primjena supramolekulskih gelova za isporuku lijeka s kontroliranim otpuštanjem
Priprava, karakterizacija i potencijalna primjena supramolekulskih gelova za isporuku lijeka s kontroliranim otpuštanjem
Terezija Lučić
Jedan od najkorištenijih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID), Ibuprofen (Ib), uzrokuje učestale gastrointestinalne nuspojave prilikom liječenja kroničnih bolesti poput artritisa i osteoartritisa. Razvojem novih sustava za isporuku izbjegla bi se upotreba oralnih formulacija ovog lijeka te nuspojave vezane uz njegovu dugoročnu primjenu. U posljednje vrijeme veliku ulogu u dizajniranju novih sustava za kontrolirano otpuštanje lijekova imaju supramolekulski gelovi, posebno...
Probir lijekova za Alzheimerovu bolest u ljudskim stanicama neuroblastoma
Probir lijekova za Alzheimerovu bolest u ljudskim stanicama neuroblastoma
Marta Hlača
ZNAČAJ: Alzheimerova bolest je jedna od najskupljih bolesti današnjice za sustav zdravstvene zaštite u razvijenim zemljama. Postojeći lijekovi samo ublažavaju simptome, a glavna meta tih lijekova je izuzetno složen enzim, intramembranska proteaza γ sekretaza. REZULTATI: U ovom radu razvijen je ELISA protokol za mjerenje količine unutarstaničnog amiloid β peptida iz ljudskih stanica neuroblastoma SH-SY5Y APPwt A9 5x. Koristeći razvijeni protokol napravljen je probir između 5...
Proizvodnja i analitika osnovnih parametara kakvoće vina Belica
Proizvodnja i analitika osnovnih parametara kakvoće vina Belica
Marko Rubinić
Cilj završnog rada je opisati proizvodnju te analizirati osnovne parametre kakvoće bijelog vina Belica s područja Kastva. Za proizvodnju navedenog vina koriste se sorta Verdić te autohtone sorte za Hrvatsko primorje; Mejsko belo, Divjaka, Jarbola, Malvazija istarska te sorta Brajkovac koja je u tijeku ispitivanja autohtonosti. Kemijskom analizom je na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci analizirano 13 uzoraka različitih proizvođača Belice iz berbe 2016. Analizirani su...
Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Sabina Al-Samarai
Psihomotorički stimulansi, poput kokaina i metamfetamina utječu na neuronsku mrežu mijenjajući dopaminergičnu i serotonergičnu transmisiju uzrokujući neuroadaptivne promjene moždanih funkcija koje rezultiraju promijenjenim motoričkim sposobnostima. Istraživanja na vinskoj mušici - Drosophili melanogaster pokazuju da opetovana administracija volatiliziranog kokaina izaziva progresivno povećanje lokomotornog odgovora definirano kao lokomotorna senzitizacija. Ponovljenom...
Razvoj in situ gelirajućeg sustava na bazi alginata kao platforme za oftalmološku primjenu
Razvoj in situ gelirajućeg sustava na bazi alginata kao platforme za oftalmološku primjenu
Fran Mrša
Istraživanje i razvoj in situ gelirajućih sustava na bazi alginata kao platforme za oftalmološku primjenu odabran je za temu ovoga rada u svrhu razvijanja oftalmološkog proizvoda sa dugotrajnim zadržavanjem i djelovanjem na površni oka. Produljeno djelovanje omogućuje se formiranjem stabilnog hidrogela u kontaktu alginata sa monovalentnim i dvovalentnim kationima (Na+, Ca2+) prisutnih u oku kroz ionsku interakciju između kationa i karboksilne skupine G ostataka smještenih na lancu...
Razvoj monoklonskih protutijela i upotreba transfeciranih staničnih linija za proučavanje biologije proteina PrPC (prion protein cellular)
Razvoj monoklonskih protutijela i upotreba transfeciranih staničnih linija za proučavanje biologije proteina PrPC (prion protein cellular)
Andrea Mihalić
Stanični prionski protein (engl. Prion Protein Cellular, PrPC) je sastavni dio različitih tkiva pri čemu je njegova fiziološka uloga i dalje predmet debate. Unutar stanice se može pronaći u više formi - citoplazmatskoj, transmembranskoj te formi koja je putem glikozilfosfatidilinozitolnog sidra pričvršćena na membranu, pri čemu je posljednja forma najraširenija. Pojedine forme proteina utvrđene su u gotovo svim odjeljcima stanice, što uključuje plazmatsku membranu,...
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Vanda Lovreković
Pokušan je razvoj nove sintetske metode za pripravu monosupstituiranih gvanidina reakcijom amina sa bis-TMS karbodiimidom. Metoda nije uspjela radi slabe reaktivnosti korištenog karbodiimida. Primjenom literaturno opisanog reagensa za gvanilaciju, efikasno je pripravljen gvanidin/klorin-e6 131-diaminoetilkarboksamid konjugat i potpuno karakteriziran 1H NMR spektroskopijom. Osim alifatskih amina, za pripravu gvanidin/porfirin konjugata sintetiziran je tetrafenil porfirin, koji je selektivno...

Pages