Pages

Neurobiologija ljubavi
Neurobiologija ljubavi
Katarina Sučić
Neurobiologija ljubavi je područje neuroznanosti koje istraţuje molekularnu i staničnu osnovu ljubavi, odnosno ulogu hormona, neurotransmitera i gena u njenom nastajanju i modulaciji. Ovo je novo područje neuroznanosti koje se razvilo u nekoliko prošlih desetljeća, u kojima su znanstvenici intenzivno istraţivali promjene u mozgu vezane uz osjećaj ljubavi, koristeći najsuvremenije metode istraţivanja kao PET, fMRI, te genetske, biokemijske i psihološke tehnike istraţivanja. U...
Neuroinflamatorna uloga miRNA kod multiple skleroze
Neuroinflamatorna uloga miRNA kod multiple skleroze
Lara Kalogjera
MikroRNA (miRNA) male su nekodirajuće molekule koje sudjeluju u post-transkripcijskoj regulaciji genske ekspresije. Vezanjem za komplementarne sekvence unutar ciljne glasničke RNA (mRNA) molekule uzrokuju degradaciju mRNA ili inhibiciju translacije. Regulacijom genske ekspresije utječu na ključne stanične procese poput diferencijacije, proliferacije i apoptoze. Deregulacija ekspresije miRNA povezana je s razvojem neuroinflamacije kod mnogih neurodegenerativnih bolesti, uključujući...
Neuroinflammatory processes in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) - genetic evidence and therapies
Neuroinflammatory processes in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) - genetic evidence and therapies
Erika Radović
ALS is a progressive neurodegenerative disease. It is characterized by motoneuron degradation which leads to muscle atrophy and death due to respiratory failure. The only drugs approved for ALS treatment are riluzole and edaravone, a benzothiazole modulating glutamate uptake and an antioxidant, respectively. Research conducted in the last decades identified neuroinflammation as one of the main ALS hallmarks. It is characterized by microglial activation, infiltration of T cells and...
Neuroregeneracija središnjeg živčanog sustava
Neuroregeneracija središnjeg živčanog sustava
Eni Tomović
Neuroregeneracija je proces koji podrazumijeva generiranje novih živčanih stanica i popravak onih oštećenih. Nažalost, regeneracija središnjeg živčanog sustava (SŽS) nakon ozljede ili uslijed neurodegeneracije nije moguća kod odraslih sisavaca, pa niti kod čovjeka, jer su zrele živčane stanice postmitotičke, a proces samoobnove tkiva sprječavaju različite molekule prisutne u vanstaničnom matriksu i glia stanicama. Kako se ozljede živčanog sustava i neurodegenerativne...
Novi potencijalni interakcijski partneri:PI3P i protein kinaza A
Novi potencijalni interakcijski partneri:PI3P i protein kinaza A
Andrea Mihalić
Fosfoinozitidi su skupina unutarstaničnih fosfolipida, koji nastaju iz fosfatidilinozitola (PI) djelovanjem brojnih kinaza i fosfataza. Iako su unutar stanice zastupljeni u maloj količini, njihova metabolička aktivnost ukazuje na veliki biološki značaj u regulaciji staničnih procesa i staničnoj signalizaciji. U ovom radu smo pratili fosfoinozitid 3-fosfat (PI3P), te njegov utjecaj na signalni put cAMP/protein kinazu A (PKA) u staničnoj liniji DAMI, stanicama ranog razvojnog stadija...
Nuspojave antiparkinsonika prijavljenih Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Nuspojave antiparkinsonika prijavljenih Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Gabriela Begić
Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta kao i nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije ("off-label"), pogrešnu primjenu, zlouporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti. Značaj opterećenja nuspojava za javno zdravstvo najbolje ilustriraju podaci Europske Komisije, koja...
Nuspojave antipsorijatika (ATK:D05) prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Nuspojave antipsorijatika (ATK:D05) prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Barbara Radovani
Iako živimo u vremenu velikih otkrića i medicinskih napredaka, psorijaza se i dalje nalazi u skupini bolesti za koje nema konkretnog lijeka. Postoje brojne topikalne i sustavne terapije za ublažavanje simptoma, no najčešće dolaze s povećim brojem neželjenih reakcija. Cilj ovog rada je analizirati prijave sumnji na nuspojave dijela antipsorijatika koji pripadaju Anatomsko Terapijsko Kemijskoj (ATK) skupini D05. Navedeno se odnosi na prijave zaprimljene u Hrvatskoj agenciji za lijekove...
Nuspojave lijekova ATK skupine: D10 prijavljene Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Nuspojave lijekova ATK skupine: D10 prijavljene Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Karla Pavlović
Akne su upalno kožno oboljenje koje najviše pogađa osobe u adolescentskoj i pubertetskoj dobi, s mogućnošću nastavka bolesti u odrasloj dobi. Akne nastaju uslijed promjena u pilosebacealnoj jedinici. Iako su potrebna dodatna istraživanja o nastanku akni, mnogi ih znanstvenici dovode u vezu s genetičkom podlogom, prehranom, stresom, hormonskom neravnotežom te tipom kože pojedinca. Medicinsko liječenje akni ovisi o tipu akni. Ovaj rad donosi pregled svih nuspojava lijekova za...
Nuspojave nesteroidnih protuupalnih lijekova prijavljene u razdoblju od 2015. do 2018. godine
Nuspojave nesteroidnih protuupalnih lijekova prijavljene u razdoblju od 2015. do 2018. godine
Ivana Kontošić
Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL-i), osim dobro poznatih korisnih učinaka, mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave. Najčešće ozbiljne nuspojave koje uzrokuju klasični NSAIL-i su: nuspojave probavnog sustava, bubrežne i kardiovaskularne nuspojave. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati učestalost i karakteristike prijavljenih nuspojava NSAIL-a te ih usporediti s nuspojavama ostalih lijekova. Provedena je retrospektivna opservacijska studija nuspojava NSAIL-a prijavljenih HALMED-u...
Određivanje imidakloprida i njegovih metabolita u urinu ekstrakcijom na čvrstoj fazi i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Određivanje imidakloprida i njegovih metabolita u urinu ekstrakcijom na čvrstoj fazi i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Monika Mendelski
Pesticidi se koriste kao sredstva za zaštitu bilja i očuvanje zdravlja ljudi. Njihova nekontrolirana primjena uzrokovala je nakupljanje ostataka i razgradnih produkata u okolišu što negativno utječe na cijeli ekosustav i predstavlja zdravstveni rizik za ljude. Izloženost ljudi takvim tvarima prati se biološkim monitoringom. Biokemijski pokazatelji izloženosti pružaju informacije o vanjskoj / apsorbiranoj dozi, toksičnim učincima spoja te služe za procjenu rizika. Bitan preduvjet...
Određivanje nitrita i nitrata u mesu i mesnim proizvodima
Određivanje nitrita i nitrata u mesu i mesnim proizvodima
Filip Domika
Pojavom procesa industrijalizacije i urbanizacije te rasta broja stanovnika javlja se i potreba za povećanom proizvodnjom hrane. Porastom svijesti o zdravoj prehrani velik broj ljudi okreće se hrani prirodnog porijekla koja je, za razliku od većine industrijskih proizvoda, manje tretirana pa je samim time privlačnija opcija. Korištenje dodataka hrani poput aditiva postaje nužno radi očuvanja nutritivne vrijednosti namirnica, poboljšanja njihovih organoleptičnih svojstava te...
Određivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja
Određivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja
Igor Krupić
Kontaminacija hrane i hrane za životinje značajan je problem u svijetu. Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti gljivica i plijesni koji štetno utječu na zdravlje ljudi i životinja uzrokujući bolesti i značajne ekonomske gubitke u poljoprivredi i stočarstvu. Tijekom 2015. godine, prikupljen je 31 uzorak iz organskog uzgoja s područja Hrvatske i iz uvoza (Mađarska i Kina) te 33 uzorka iz konvencionalnog uzgoja s farmi na području Središnje Hrvatske. U ovom su radu...

Pages