Rad nije dostupan
diplomski rad
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u timeless cirkadijalnih mutanata Drosophille

Tamara Žic (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju