Rad nije dostupan
diplomski rad
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u period cirkadijalnih mutanata Drosophile

Franka Rigo (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju