disertacija
In silico analiza i antiproliferativno djelovanje novih hibrida pirimidin-2,4-dion-1,2,3-triazola

Andrea Tomljenović Paravić (2019)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju