Rad dostupan nakon 2020-01-01
diplomski rad
Eksperimentalno određivanje odnosa naboja i veličine agregata samonakupljenih amfifilnih boja

Dario Matulja (2018)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju