Rad nije dostupan
Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Elevated Second-trimester Free beta-hCG as an Isolated Finding and Pregnancy Outcomes

Brajenović-Milić, Bojana; Tišlarić, Dubravka; Žuvić-Butorac, Marta; Bačić, Josip; Petrović, Oleg; Ristić, Smiljana; Mimica, Marko; Kapović, Miljenko (2004)