Rad nije dostupan
diplomski rad
Usporedba metoda testiranja inhibicije citokroma p450 u sustavu ljudskih jetrenih mikrosoma u ranoj fazi istraživanja

Ana Delost (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju