Pages

Metoda tekućinske kromatografije u sprezi sa spektrometrijom masa za identifikaciju i određivanje sadržaja sildenafila u dodacima prehrani za erektilnu disfunkciju
Metoda tekućinske kromatografije u sprezi sa spektrometrijom masa za identifikaciju i određivanje sadržaja sildenafila u dodacima prehrani za erektilnu disfunkciju
Marija Begić
Pojava krivotvorina rastući je problem na farmaceutskom tržištu. Među najkrivotvorenijima su lijekovi za erektilnu disfunkciju. Međutim, vrlo su česte i patvorine dodataka prehrani koje sadrže sintetske lijekove za erektilnu disfunkciju. U ovom radu opisana je validacija metode tekućinske kromatografije spregnute sa masenom spektrometrijom za identifikaciju i određivanje sadržaja sildenafila u dodacima prehrani kod kojih se sumnja na krivotvorenje sintetskim lijekovima za...
Metode multivarijatne regresije za kemometrijsku analizu spektara u bliskom infracrvenom području
Metode multivarijatne regresije za kemometrijsku analizu spektara u bliskom infracrvenom području
Nino Požar
Multivarijatna analiza i regresija predstavljaju jedan od glavnih alata u analizi mjernih podataka s primjenom u kontroli kvalitete, kompresiji podataka, predviđanju varijabli u sustavima visoke kompleksnosti, a od nedavno i optimizaciji modela pomoću kojih je moguće opisati i predvidjeti ponašanje takvih sustava. Iako je matematički aparat za multivarijatnu analizu bio razvijen već početkom 20. st., puni procvat ovih metoda bilježi se tek razvojem i dostupnošću računala najnovije...
Metode sinteze i oksidacije piridilporfirina
Metode sinteze i oksidacije piridilporfirina
Pegi Pavletić
Porfirini su organski spojevi koji se mogu koristiti kao fotoosjetljivi spojevi (PS) u fotodinamičkoj terapiji (PDT). PDT uključuje administraciju PS-a u tijelo, gdje se isti lokalizira u tumorskom tkivu te, nakon osvjetljavanja svjetlošću određene valne duljine, uzrokuje odumiranje tumorskog tkiva. Najčešća metoda sinteze porfirina u našem laboratoriju je modificirana Adler- Longo reakcija koja se relativno jednostavno izvodi, brza je i daje nečistoće koje se mogu pročistiti...
Mikrodelecije Y kromosoma u neplodnih muškaraca
Mikrodelecije Y kromosoma u neplodnih muškaraca
Lucija Mustač
Y kromosom svojom strukturom i genima koje sadržava, s naglaskom na gene iz područja AZF (faktora azoospermije) regije, ima ključnu ulogu u kontroli i provođenju normalnog procesa spermatogeneze. U slučaju delecija u navedenoj regiji dolazi do poremećaja u procesu spermatogeneze. Najteži poremećaj koji iz toga proizlazi je neplodnost muškarca. Ona se javlja u najviše zabilježenih slučajeva, iako postoje mnogi uzroci tog poremećaja. Također, postoje značajne varijacije u...
Molecular dynamics studies of DNA-DNA methyltransferase 1 complex structural changes during binding
Molecular dynamics studies of DNA-DNA methyltransferase 1 complex structural changes during binding
Rajna Koren
Background: DNA methylation is the first and most enduring epigenetic mark, that acts as a fundamental mechanism in functional organization of human genome. Inhibitors and activators of DNA methylation can be used for genetic reprogramming of differentiated cells, or as tools for gene expression analysis. DNA substrates with guanine replaced by inosine at the target site showed an amazing 30 fold activation in methylation activity. Activation of mammalian DNA methyltransferase (Dnmt1) by...
Molecular mechanics and molecular synamics of dna methylation regulation in human cells
Molecular mechanics and molecular synamics of dna methylation regulation in human cells
Ivica Odorčić
Significance: DNA methylation is a fundamental mechanism of functional organization of the human genome. The inhibitors and activators of DNA methylation can be used in tissue engineering by cellular reprogramming and in analysis of functional organization of human genome. Numerous studies have described design of inhibitors of DNA methylation but no study so far has described design of activators of DNA methylation. In this study we analyze unusual 30 fold increase in activity of human...
Molekularna dinamika u analizi koraka u katalitičkom ciklusu gama-sekretaze: potraga za novim strategijama za dizajn lijekova za Alzheimerovu bolest
Molekularna dinamika u analizi koraka u katalitičkom ciklusu gama-sekretaze: potraga za novim strategijama za dizajn lijekova za Alzheimerovu bolest
Lucija Ostojić
Background: Alzheimer’s disease is the most common type of dementia, and currently the biggest financial burden for health care providers in developed countries. γ-secretase is a large membrane embedded protease and a major target in drug development efforts based on over 250 mutations in its structure that can cause the disease. We used all-atom and coarse-grained molecular dynamic studies to describe the structural changes in the catalytic cycle of γ-secretase. Results: Adaptive...
Molekularne osnove šizofrenije
Molekularne osnove šizofrenije
Sanja Mikašinović
Šizofrenija je složeni neuropsihijatrijski poremećaj koji pogađa oko 1% populacije. Karakterizira ju prisutnost raznovrsnih i ozbiljnih simptoma koji se najčešće pojavljuju u ranoj odrasloj dobi, te narušavaju kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji. Unatoč dugotrajnom istraživanju neurobiološke osnove šizofrenije, jedinstvena patofiziologija bolesti i dalje nije definirana. S obzirom na slabo poznavanje temeljnih molekularnih mehanizama poremećaja, liječenje trenutno...
Molekularni mehanizmi depresije
Molekularni mehanizmi depresije
Lea Radošević
Depresija je danas vrlo raširena bolest od koje obolijevaju i muškarci i žene, neovisno o dobi. Iz tog se razloga puno ulaže u istraživanja ove bolesti te razvoj prikladnog lijeka, a s obzirom da je riječ o složenom poremećaju, postoji puno različitih hipoteza koje nastoje objasniti molekularne mehanizme bolesti. Jedna od glavnih jest tzv. “monoaminska hipoteza”, prema kojoj se kao glavni uzrok depresije smatra smanjena količina i aktivnost monoamina u određenim regijama...
Najnovije strategije u razvoju terapija za liječenje ozljeda živčanog tkiva
Najnovije strategije u razvoju terapija za liječenje ozljeda živčanog tkiva
Antonela Hršak
Ozljeda leđne moždine (eng. spinal cord injury, SCI) predstavlja jednu od najtežih neuroloških ozljeda, kronično i razarajuće stanje koje uzrokuje motoričke, osjetilne i socijalne poremećaje koji ugrožavaju život pacijenta i njegove okoline. Osim što se još uvijek tretira simptomatski, trenutne mogućnosti liječenja SCI-a uključuju i kirurške zahvate, rehabilitacijsku njegu, stabilizaciju i dekompresiju leđne moždine. Štoviše, nakon što je SCI prepoznata kao globalni...
Nanonosači za fotosenzibilizatore
Nanonosači za fotosenzibilizatore
Sara Čabrijan
Posljednjih nekoliko desetljeća fotodinamička terapija (eng. photodynamic therapy, skraćeno PDT) razvila se kao obećavajući novi tretman u liječenju karcinoma i rješenje u prevladavanju antimikrobne rezistencije. PDT uključuje interakciju pobuđenog fotosenzibilizatora (eng. photosensitizer, skraćeno PS) PS* s molekulskim kisikom ili biološkim supstratom, pri čemu se stvaraju citotoksične reaktivne kisikove vrste (eng. reactive oxygen species, skraćeno ROS). Iako uspješnost...
Nanotehnologija u neuroznanosti
Nanotehnologija u neuroznanosti
Diana Dragičević
Nanotehnologija je široko područje znanosti koje obuhvaća različite discipline, poput medicine, robotike ili farmacije. U posljednjih 20 godina primjena nanotehnologije i nanomaterijala u znanosti doživjela je eksponencijalan rast. Izuzetno važno područje primjene nanotehnologije je u neuroznanosti, a kritični osvrti na literaturu su veoma važni zbog toga što objedinjuju najnovije podatke iz tog područja. Nanočestice su jedan od primjera primjene nanotehnologije kojim...

Pages