Pages

Metode sinteze i oksidacije piridilporfirina
Metode sinteze i oksidacije piridilporfirina
Pegi Pavletić
Porfirini su organski spojevi koji se mogu koristiti kao fotoosjetljivi spojevi (PS) u fotodinamičkoj terapiji (PDT). PDT uključuje administraciju PS-a u tijelo, gdje se isti lokalizira u tumorskom tkivu te, nakon osvjetljavanja svjetlošću određene valne duljine, uzrokuje odumiranje tumorskog tkiva. Najčešća metoda sinteze porfirina u našem laboratoriju je modificirana Adler- Longo reakcija koja se relativno jednostavno izvodi, brza je i daje nečistoće koje se mogu pročistiti...
Mikrodelecije Y kromosoma u neplodnih muškaraca
Mikrodelecije Y kromosoma u neplodnih muškaraca
Lucija Mustač
Y kromosom svojom strukturom i genima koje sadržava, s naglaskom na gene iz područja AZF (faktora azoospermije) regije, ima ključnu ulogu u kontroli i provođenju normalnog procesa spermatogeneze. U slučaju delecija u navedenoj regiji dolazi do poremećaja u procesu spermatogeneze. Najteži poremećaj koji iz toga proizlazi je neplodnost muškarca. Ona se javlja u najviše zabilježenih slučajeva, iako postoje mnogi uzroci tog poremećaja. Također, postoje značajne varijacije u...
Molecular mechanics and molecular synamics of dna methylation regulation in human cells
Molecular mechanics and molecular synamics of dna methylation regulation in human cells
Ivica Odorčić
Significance: DNA methylation is a fundamental mechanism of functional organization of the human genome. The inhibitors and activators of DNA methylation can be used in tissue engineering by cellular reprogramming and in analysis of functional organization of human genome. Numerous studies have described design of inhibitors of DNA methylation but no study so far has described design of activators of DNA methylation. In this study we analyze unusual 30 fold increase in activity of human...
Molekularna dinamika u analizi koraka u katalitičkom ciklusu gama-sekretaze: potraga za novim strategijama za dizajn lijekova za Alzheimerovu bolest
Molekularna dinamika u analizi koraka u katalitičkom ciklusu gama-sekretaze: potraga za novim strategijama za dizajn lijekova za Alzheimerovu bolest
Lucija Ostojić
Background: Alzheimer’s disease is the most common type of dementia, and currently the biggest financial burden for health care providers in developed countries. γ-secretase is a large membrane embedded protease and a major target in drug development efforts based on over 250 mutations in its structure that can cause the disease. We used all-atom and coarse-grained molecular dynamic studies to describe the structural changes in the catalytic cycle of γ-secretase. Results: Adaptive...
Molekularne osnove šizofrenije
Molekularne osnove šizofrenije
Sanja Mikašinović
Šizofrenija je složeni neuropsihijatrijski poremećaj koji pogađa oko 1% populacije. Karakterizira ju prisutnost raznovrsnih i ozbiljnih simptoma koji se najčešće pojavljuju u ranoj odrasloj dobi, te narušavaju kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji. Unatoč dugotrajnom istraživanju neurobiološke osnove šizofrenije, jedinstvena patofiziologija bolesti i dalje nije definirana. S obzirom na slabo poznavanje temeljnih molekularnih mehanizama poremećaja, liječenje trenutno...
Molekularni mehanizmi depresije
Molekularni mehanizmi depresije
Lea Radošević
Depresija je danas vrlo raširena bolest od koje obolijevaju i muškarci i žene, neovisno o dobi. Iz tog se razloga puno ulaže u istraživanja ove bolesti te razvoj prikladnog lijeka, a s obzirom da je riječ o složenom poremećaju, postoji puno različitih hipoteza koje nastoje objasniti molekularne mehanizme bolesti. Jedna od glavnih jest tzv. “monoaminska hipoteza”, prema kojoj se kao glavni uzrok depresije smatra smanjena količina i aktivnost monoamina u određenim regijama...
Nanonosači za fotosenzibilizatore
Nanonosači za fotosenzibilizatore
Sara Čabrijan
Posljednjih nekoliko desetljeća fotodinamička terapija (eng. photodynamic therapy, skraćeno PDT) razvila se kao obećavajući novi tretman u liječenju karcinoma i rješenje u prevladavanju antimikrobne rezistencije. PDT uključuje interakciju pobuđenog fotosenzibilizatora (eng. photosensitizer, skraćeno PS) PS* s molekulskim kisikom ili biološkim supstratom, pri čemu se stvaraju citotoksične reaktivne kisikove vrste (eng. reactive oxygen species, skraćeno ROS). Iako uspješnost...
Nanotehnologija u neuroznanosti
Nanotehnologija u neuroznanosti
Diana Dragičević
Nanotehnologija je široko područje znanosti koje obuhvaća različite discipline, poput medicine, robotike ili farmacije. U posljednjih 20 godina primjena nanotehnologije i nanomaterijala u znanosti doživjela je eksponencijalan rast. Izuzetno važno područje primjene nanotehnologije je u neuroznanosti, a kritični osvrti na literaturu su veoma važni zbog toga što objedinjuju najnovije podatke iz tog područja. Nanočestice su jedan od primjera primjene nanotehnologije kojim...
Nanotehnologija u neuroznanosti
Nanotehnologija u neuroznanosti
Diana Dragičević
Nanotehnologija je široko područje znanosti koje obuhvaća različite discipline, poput medicine, robotike ili farmacije. U posljednjih 20 godina primjena nanotehnologije i nanomaterijala u znanosti doživjela je eksponencijalan rast. Izuzetno važno područje primjene nanotehnologije je u neuroznanosti, a kritični osvrti na literaturu su veoma važni zbog toga što objedinjuju najnovije podatke iz tog područja. Nanočestice su jedan od primjera primjene nanotehnologije kojim...
Neurobiologija ljubavi
Neurobiologija ljubavi
Katarina Sučić
Neurobiologija ljubavi je područje neuroznanosti koje istraţuje molekularnu i staničnu osnovu ljubavi, odnosno ulogu hormona, neurotransmitera i gena u njenom nastajanju i modulaciji. Ovo je novo područje neuroznanosti koje se razvilo u nekoliko prošlih desetljeća, u kojima su znanstvenici intenzivno istraţivali promjene u mozgu vezane uz osjećaj ljubavi, koristeći najsuvremenije metode istraţivanja kao PET, fMRI, te genetske, biokemijske i psihološke tehnike istraţivanja. U...
Neuroinflammatory processes in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) - genetic evidence and therapies
Neuroinflammatory processes in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) - genetic evidence and therapies
Erika Radović
ALS is a progressive neurodegenerative disease. It is characterized by motoneuron degradation which leads to muscle atrophy and death due to respiratory failure. The only drugs approved for ALS treatment are riluzole and edaravone, a benzothiazole modulating glutamate uptake and an antioxidant, respectively. Research conducted in the last decades identified neuroinflammation as one of the main ALS hallmarks. It is characterized by microglial activation, infiltration of T cells and...
Neuroregeneracija središnjeg živčanog sustava
Neuroregeneracija središnjeg živčanog sustava
Eni Tomović
Neuroregeneracija je proces koji podrazumijeva generiranje novih živčanih stanica i popravak onih oštećenih. Nažalost, regeneracija središnjeg živčanog sustava (SŽS) nakon ozljede ili uslijed neurodegeneracije nije moguća kod odraslih sisavaca, pa niti kod čovjeka, jer su zrele živčane stanice postmitotičke, a proces samoobnove tkiva sprječavaju različite molekule prisutne u vanstaničnom matriksu i glia stanicama. Kako se ozljede živčanog sustava i neurodegenerativne...

Pages