Pages

Konjugati porfirina u fotodinamičkoj terapiji
Konjugati porfirina u fotodinamičkoj terapiji
Barbara Radovani
Karcinom je i dalje vodeći uzrok smrti na globalnoj razini, bez obzira na napredak u liječenju i detekciji istih. Konvencionalni kemoterapeutski agensi korišteni u liječenju tumora su nespecifične toksičnosti te osim tumorskih, napadaju i zdrave stanice što dovodi do raznih nuspojava. Nadalje, tumorske stanice mogu nakon nekog vremena razviti rezistenciju na kemoterapeutike. Stoga, potreba za novim protutumorskim pristupima svakodnevno raste. Jedan od obećavajućih pristupa je...
Konstrukcija herpes simpleks 1 virusa koji eksprimira zeleni fluorescentni protein
Konstrukcija herpes simpleks 1 virusa koji eksprimira zeleni fluorescentni protein
Ana Vignjević
Istraživanje virusne replikacije može predstavljati značajan izazov, naročito ako je replikacija ograničena ili ne prouzrokuje očiti citopatološki učinak (engl. cytopathic effect, CPE). Integracija gena unutar virusnog genoma koji kodira za fluorescentni protein često je korišten pristup kojim se prevazilaze takvi problemi. Unatoč tome, mutageneza velikih DNA genoma poput herpesvirusa donedavno je bila prilično nezgrapan proces. Kloniranje velikih DNA fragmenata u obliku...
Konstrukcija vektora za heterolognu ekspresiju proteina ICP34.5 - glavnog faktora neurovirulencije herpes simpleks virusa 1
Konstrukcija vektora za heterolognu ekspresiju proteina ICP34.5 - glavnog faktora neurovirulencije herpes simpleks virusa 1
Ana Mihatović
Herpes simpleks virus (HSV) je dvolančani DNA virus i važan ljudski patogen koji uzrokuje razne bolesti, od klinički gotovo beznačajnih do po život opasnog encefalitisa. Pokazano je da je virusni protein ICP34.5 potreban za neurovirulenciju u miševa i neurološke bolesti u ljudi. ICP34.5 je uključen u inhibiciju obrane domaćina, inhibiciju autofagije i poremećaj aktivacije IRF3. Iako intenzivno proučavan, funkcija ICP34.5 još uvijek nije potpuno objašnjena. Glavni cilj ovog...
Kromatografska izolacija izvanstaničnih vezikula iz cerebrospinalne tekućine bolesnika s teškom ozljedom mozga
Kromatografska izolacija izvanstaničnih vezikula iz cerebrospinalne tekućine bolesnika s teškom ozljedom mozga
Mia Krapić
Severe traumatic brain injury (TBI) is intracranial damage caused by external force and is the leading cause of death and disability among young people. The damage to brain tissue involves a complex and mostly long-lasting cascade of pathological processes such as inflammation, excitotoxicity and apoptosis, which are targeted for management during the critical care. Although a full recovery after severe TBI is possible, the mechanisms of neuroregeneration and thus targeted measures to...
Kromosomopatije u osoba smanjene plodnosti
Kromosomopatije u osoba smanjene plodnosti
Tea Mladenić
Neplodnost je u novije doba veliki zdravstveni problem koji pogaĎa 15% populacije reproduktivne dobi. Definira se kao izostanak ţeljene trudnoće uz redovite, nezaštićene spolne odnose tijekom razdoblja od najmanje godinu dana. Neplodnost moţe biti uzrokovana ţenskim, muškim ili zajedničkim faktorima, no u većini slučajeva dijagnoza ostaje nepoznata odnosno definira se idiopatskom ili neobjašnjivom neplodnošću. Jedan od čimbenika koji utječe na pojavu idiopatske...
LC-MS/MS analiza sadržaja fenola u čaju lišća masline sorti Istarska bjelica, Leccino i Buža u svrhu optimizacije formulacije funkcionalnog čaja
LC-MS/MS analiza sadržaja fenola u čaju lišća masline sorti Istarska bjelica, Leccino i Buža u svrhu optimizacije formulacije funkcionalnog čaja
Dora Klisović
Poznato je da fenoli maslinovog ulja imaju širok raspon pozitivnog djelovanja, ali je manje poznato da se te blagotvorne komponente nalaze i u ostalim dijelovima stabla masline. Upravo stoga, ovaj je rad usmjeren na analizu lišća maslina. Nedavna istraživanja sastava maslinovog lišća pokazala su kako se u lišću masline nalazi visoka količina polifenola, čime se može objasniti prethodno poznata antibakterijska, antivirusna i antimikrobna aktivnost. Cilj diplomskog rada bio je...
Limononic acid oxidation by hydroxyl radicals (OH) in the aqueous phase
Limononic acid oxidation by hydroxyl radicals (OH) in the aqueous phase
Sara Jurdana
Secondary organic aerosols (SOA) are formed when volatile organic compounds (VOCs) are oxidized in the atmosphere, in either gas-phase or the particle-phase. Over the past years, a significant improvement has been made in understanding the formation, properties and transformation of SOA formed in the particle-phase but there are still a lot of uncertainties that needs to be solved in atmospheric sciences, especially in the aqueous-phase photochemistry. Limononic acid (C9H14O3) oxidation by...
Matične stanice kao izvor megakariocita i trombocita
Matične stanice kao izvor megakariocita i trombocita
Roberta Padavić
Trombociti su krvne stanice bez jezgre koje imaju važnu ulogu u trombozi, održavanju vaskularnog integriteta, razvoju limfnog sustava i odgovoru urođenog imunološkog sustava. Njihovi prekursori su megakariociti, a točan mehanizam razvoja trombocita još uvijek nije utvrđen. Prihvaćena teorija trombopoeze je ona koja uključuje protrombocite, citoplazmatske izdanke megakariocita koji formiraju trombocite na svojim krajevima. U megakariopoezi i trombopoezi sudjeluju mnogi ...
Matične stanice leđne moždine i molekule koje ih kontroliraju
Matične stanice leđne moždine i molekule koje ih kontroliraju
Josip Mihalac
Ozljede leđne moždine predstavljaju veliki medicinski problem jer trenutno za njih nema efikasne terapije. Prilikom ozljede dolazi do oštećenja motoneurona i prekida u prijenosu živčanih impulsa. Terapeutski potencijal u liječenju ozljeda leđne moždine imaju neuralne matične stanice leđne moždine, kojima posebno obiluje lumbarna regija. Kao najbolji modeli za istraživanje ozljeda leđne moždine pokazali su se glodavci i posebno niži kralježnjaci koji imaju mogućnost potpune...
Mehanizam djelovanja amfetamina na presinaptičkom neuronu
Mehanizam djelovanja amfetamina na presinaptičkom neuronu
Vedrana Kauzlarić
Amfetamini čine skupinu spojeva koji se veoma često zloupotrebljavaju zbog svojih psihostimulatornih svojstava. Dosadašnja istraživanja ukazuju na to da njihovo djelovanje na dopaminergične neurone najviše doprinosi stvaranju ovisnosti, iako detalji tog procesa nisu dovoljno razjašnjeni. U pregledu literature predstavljeni su radovi koji opisuju relevantna saznanja i hipoteze koje su iz njih proizašle, a koje se zatim testiraju različitim metodama koristeći vinsku mušicu,...
Metaboličko reprogramiranje tumorskih stanica:  Glavna obilježja i terapijski potencijal
Metaboličko reprogramiranje tumorskih stanica: Glavna obilježja i terapijski potencijal
Lucija Marinović-Poljak
Tumori su oduvijek bili zanimljiva tema raznih istraživanja, te je njihov promijenjeni metabolizam iznimno interesantan znanstvenicima u istraživanjima za antitumorsku terapiju. Stanice raka ne zahtijevaju potrošnju kisika kako bi proizvodile energiju kao što je to slučaj kod normalnih stanica. Umjesto toga, te stanice se oslanjaju na glukozu za otprilike 5 do 10 puta više od normalnih stanica za primarnu proizvodnju energije. Istraživači često aludiraju na stanice raka kao...
Metoda tekućinske kromatografije u sprezi sa spektrometrijom masa za identifikaciju i određivanje sadržaja sildenafila u dodacima prehrani za erektilnu disfunkciju
Metoda tekućinske kromatografije u sprezi sa spektrometrijom masa za identifikaciju i određivanje sadržaja sildenafila u dodacima prehrani za erektilnu disfunkciju
Marija Begić
Pojava krivotvorina rastući je problem na farmaceutskom tržištu. Među najkrivotvorenijima su lijekovi za erektilnu disfunkciju. Međutim, vrlo su česte i patvorine dodataka prehrani koje sadrže sintetske lijekove za erektilnu disfunkciju. U ovom radu opisana je validacija metode tekućinske kromatografije spregnute sa masenom spektrometrijom za identifikaciju i određivanje sadržaja sildenafila u dodacima prehrani kod kojih se sumnja na krivotvorenje sintetskim lijekovima za...

Pages