Pages

Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Barbara Kovačić
Cistična fibroza (CF) je najčešća autosomna recesivna bolest u zapadnim zemljama. Kronične upale i povećana podložnost infekcijama s patogenima poput Pseudomonas aeruginosa su glavne karakteristike cistične fibroze. Pokazano je da ceramid ima centralnu ulogu u različitim plućnim infekcijama, uključujući infekcije s Pseudomonas aeruginosa, te da se nakuplja u plućnom tkivu i stanicama oboljelih od cistične fibroze. Nadalje, ekspresija sfingozina je značajno reducirana u dišnim...
Herpes simpleks virus 1 uzrokuje promjene ekspresije i unutarstanične lokalizacije proteina FoxO
Herpes simpleks virus 1 uzrokuje promjene ekspresije i unutarstanične lokalizacije proteina FoxO
Ines Žarak
Životni ciklus herpes simpleks virusa 1 (HSV-1) sastoji se od dvije faze, produktivne i latentne. Tijekom produktivne faze virus uzrokuje brojne promjene u stanici, te podređuje staničnu mašineriju efikasnijoj replikaciji. HSV-1 se koristi različitim mehanizmima poput ICP0, koji usmjerava stanične proteine na degradaciju ili miRNA kojima regulira ekspresiju staničnih proteina, naročito onih uključenih u urođeni protuvirusni odgovor. Transkripcijski faktori FoxO važni su stanični...
High-throughput microRNA screening identifies potential CHO cells engimiRs for enhancement of recombinant protein production
High-throughput microRNA screening identifies potential CHO cells engimiRs for enhancement of recombinant protein production
Ivan Labik
Global demand for biopharmaceuticals is increasing and requires constant improvement in manufacturing processes. Chinese hamster ovary (CHO) cells are dominant host for production of recombinant therapeutic proteins with human-like post-translational modifications. In the past, engineering of mammalian cell systems was focused on the manipulation of single target genes or proteins. Although cell performance is enhanced, numerous limitations and bottlenecks remain. Therefore, novel...
Identifikacija virulentnih faktora parazita malarije koji nadilaze prirodnu rezistenciju komarca
Identifikacija virulentnih faktora parazita malarije koji nadilaze prirodnu rezistenciju komarca
Eva Vodopija
Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium parasites and transmitted by Anopheles mosquitoes. The ability of a given mosquito to transmit malaria parasites is determined by different factors: mosquito genetic factors (TEP1, responsible for mosquito resistance to malaria parasites), parasite genetic factors (Plasmodium falciparum Pfs47 surface protein, allows P. falciparum to by-pass the mosquito TEP1-dependent antiparasitic response) and diverse environmental factors. To identify...
Imunoterapijski pristupi liječenju Alzheimerove bolesti
Imunoterapijski pristupi liječenju Alzheimerove bolesti
Klara Krpina
Alzheimerova bolest (AB) je progresivna neurodegenerativna bolest koja kulminira teškom demencijom. Pod pojmom demencija se smatra gubitak kognitivnih sposobnosti koji je kroničan i ireverzibilan. Može se javiti u bilo kojoj dobi, ali uglavnom zahvaća starije. AB zahvaća oko 4% bolesnika u dobi od 65 do 74 godina te 30% onih iznad 85 godina. Pacijenti inicijalno imaju probleme s gubitkom kratkotrajne memorije, a zatim slijedi zbunjenost, agitacija, poremećaji u ponašanju te potpuni...
In vitro SUMOilacija proteina povezanih sa mentalnim poremećajima
In vitro SUMOilacija proteina povezanih sa mentalnim poremećajima
Beti Zaharija
Posttranslacijske modifikacije implicirane su u velikom broju bolesti, uključujući kronične mentalne poremećaje. SUMOilacija jest vrsta posttranslacijske modifikacije koja uključuje reverzibilno, kovalentno vezanje SUMO (small ubiquitin-related modifiers) proteina za lizin supstrata. Uloge ove modifikacije su brojne, kao i njezini supstrati, a uključuju razvoj mozga, formaciju sinapsi, kao i maturaciju neurona. Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) protein također spada u mete...
Inhibitori tirozin kinaza u terapiji raka
Inhibitori tirozin kinaza u terapiji raka
Nataly Đomlija
Tirozin kinaze su vrlo važna skupina enzima koji sudjeluju u procesu prijenosa signala u stanici, reguliraju rast stanica, diferencijaciju apoptozu te niz drugih biokemijskih procesa. Pretjerana ekspresija tirozin kinaza dovodi do poremećaja stanične proliferacije, te je povezana s invazijom tumora, metastazama i angiogenezom. Do danas je istražen veći broj kinaza kao meta u probiru anti-tumorskih lijekova. Inhibitori ovih enzima se natječu sa ATP za ATP vezno mjesto, čime je...
Interakcije proteina ostreolizina A s liposomima sastavljenim od fosfatidilkolina, kolesterola i ceramid fosfoetanolamina
Interakcije proteina ostreolizina A s liposomima sastavljenim od fosfatidilkolina, kolesterola i ceramid fosfoetanolamina
Ivana Pavlic
Ostreolizin A (u daljnjem tekstu OlyA) je protein niske molekulske mase (̴15 kDa) izoliran iz gljive Pleurotus ostreatus i pripada obitelji egerolizina. Poznato je da u kombinaciji s 59-kDa proteinom pleurotolizinom B (PlyB) tvori pore i da se specifično veže na liposome u čijem se sastavu nalaze sfingomijelin (SM) i kolesterol (Kol), ceramid fosfoetanolamin (CPE) i/ili CPE:Kol, zasićeni glicerofosfolipidi/Kol te da je za vezanje potrebno minimalno 30% kolesterola. Karakteristika OlyA...
Isolation and characterization of probiotic bacteria from the carniolan honeybee (Apis mellifera carnica)
Isolation and characterization of probiotic bacteria from the carniolan honeybee (Apis mellifera carnica)
Filip Uljanić
Medonosne pčele, u svojem probavnom traktu skrivaju bogatu mikrobnu zajednicu koja se nizom adaptacija prilagodila tom okolišu. Mikrobiota pčele živi u mutualističkoj vezi sa svojim domaćinom. Pomaže domaćinu da razgradi šećere iz nektara, stimulira imunosni sustav domaćina, izlučuje antimikrobne spojeve i potiče rast u razvoj domaćina iz rane faze. Postoji sve više dokaza koji ukazuju da je uloga mikrobiote kritična za zdravlje pčele i produktivnost cijele košnice....
Ispitivanje adsorpcije ekstrakta lišća masline na zeolitne nosače
Ispitivanje adsorpcije ekstrakta lišća masline na zeolitne nosače
Vedrana Tolić
Lišće masline jedan je od nusprodukata proizvodnje maslinovog ulja te iako je njegov potencijal prepoznat nije dovoljno iskorišten. Istraživanja su dokazala da je lišće masline bogat izvor fenolnih spojeva od kojih je najzastupljenija komponenta oleuropein. Oleuropein kao i ostale fenolne komponente identificirane i opisane u ovom radu pokazuju antioksidativne, antiinflamatorne, kardioprotektivne i neuroprotektivne učinke. Kao takav ekstrakt lišća masline već se koristi kao...
Ispitivanje antioksidativnog djelovanja klinoptilolita na modelu Drosophile melanogaster
Ispitivanje antioksidativnog djelovanja klinoptilolita na modelu Drosophile melanogaster
Martina Brkljačić
Zeoliti su heterogena skupina minerala koji se međusobno razlikuju po kemijskim i fizikalnim svojstvima. To su hidratizirani mikroporozni kristali sa jasno definiranom strukturom koja se sastoji od AlO₄ i SiO₄ povezanima kisikovim atomima. Otvorena struktura dopušta integraciju različitih kationa kao što su Na⁺, K⁺, Ca²⁺ i Mg²⁺ . Najzastupljeniji zeoliti u prirodi su klinoptilolit i mordenit, od kojih je klinoptilolit jedini koji se trenutno koristi u medicini, jer se...
Ispitivanje fotodinamičkog učinka amfipatskog porfirina na legionele
Ispitivanje fotodinamičkog učinka amfipatskog porfirina na legionele
Ivona Viduka
Legionella pneumophila je Gram-negativna bakterija čije je prirodno stanište voda, uključujući rijeke, jezera i potoke. L. pneumophila je uzročnik pontiačke groznice i legionarske bolesti, a distribucijski sustavi za vodu, rashladni tornjevi i ovlaživači zraka samo su neki od vodenih izvora infekcije. Unatoč provođenju protuepidemijskih mjera sve češća je pojava legioneloza stoga je potrebno razviti nove metode za uklanjanje legionele iz vode. Jedan od pristupa je ...

Pages