Pages

Application of Machine Learning in Peptide Design
Application of Machine Learning in Peptide Design
Sabino Sepčić
The main purpose of this thesis is to explore the use of computational techniques such as machine learning and genetic algorithms in peptide design. Peptides, short amino acid chains, have a wide variety of biomedical applications. They are used in drug design and as drug delivery systems. Peptide design is an expensive and time-consuming process because it requires high-throughput screenings together with experimental validation, which require a lot of time and resources. Machine learning...
BIOLOGIJA FIBROBLASTA U MIKROOKOLIŠU TUMORA
BIOLOGIJA FIBROBLASTA U MIKROOKOLIŠU TUMORA
Martina Sučić
Tumorski mikrookoliš (TME) se sastoji od staničnih i nestaničnih komponenata te je važan za razvoj i metastaziranje karcinoma. Fibroblasti povezani s tumorom (CAF-ovi) su jedne od najvažnijih staničnih komponenata TME-a, koje imaju iznimnu važnost u nastanku, progresiji, invaziji i metastaziranju stanica karcinoma putem različitih mehanizama. CAF-ovi su heterogena populacija stanica, koje imaju različito podrijetlo te zbog toga i višestruke pozitivne markere. Također, imaju i...
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Margita Šrajbek
Pesticidi su toksični spojevi koji imaju štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. U današnje vrijeme, organofosfatni spojevi spadaju u najkorišteniju vrstu pesticida. Veliki udio u njihovoj ukupnoj primjeni ima klorpirifos (CPF), organofosfatni pesticid širokog spektra. Glavni mehanizam toksičnosti organofosfatnih spojeva je ireverzibilna inhibicija acetilkolinesteraze (AChE), ključnog enzima za prijenos neurotransmitera acetilkolina. Uz štetan učinak na AChE, postoje dokazi o...
Biološki učinak makrolidnih konjugata
Biološki učinak makrolidnih konjugata
Mislav Smolčić
Antimikrobno djelovanje makrolida prepoznato je u 20.-tom stoljeću kada su se počeli primjenjivati u liječenju infekcija uzrokovanih bakterijama i gljivicama, a također i liječenju raka. Prvi 15-člani makrolid koji je pokazao terapijske učinke bio je azitromicin. Od postavljanja azitromicina na tržište do danas, otkriven je veliki broj drugih makrolida i makrolidnih struktura različitog spektra djelovanja. No, zbog kontinuiranog korištenja makrolida i nepravilne primjene pojavio...
Biotinilacija protutijela i njihova primjena u protočnoj citometriji
Biotinilacija protutijela i njihova primjena u protočnoj citometriji
Ana Bašić
Protutijela nalaze široku primjenu u medicini i biotehnološkim istraživanjima zbog sposobnosti specifičnog vezanja na različite molekule (antigene). Mogu se koristiti u detekciji specifičnih antigena za dijagnozu bolesti, u terapiji imunodeficijencija, raka ili zaraznih bolesti te u raznim biomedicinskim istraživačkim i dijagnostičkim tehnikama: Western blot, imunohistokemija, protočna citometrija, itd. U kliničkoj se praksi sve više radi na stvaranju monoklonskih protutijela...
Bv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije
Bv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije
Marina Marcelić
BV-2 stanice predstavljaju imortaliziranu mikroglijalnu staničnu liniju kao najčešće korištenu zamjenu za primarnu kulturu mikroglija stanica. Uobičajeno je da se uzgajaju u DMEM (engl. Dulbecco’s Modified Eagle Medium) mediju uz dodatak fetalnog goveĎeg seruma (FCS, engl. Fetal Calf Serum). In-vitro stanični mikrookoliš ne moţe dati točnu presliku onoga u središnjem ţivčanom sustavu, što naposljetku moţe dovesti do morfoloških i funkcionalnih promjena u mikroglija...
Cell-type specific glycosylation patterns of mouse CD63 detected by newly produced mouse monoclonal antibodies
Cell-type specific glycosylation patterns of mouse CD63 detected by newly produced mouse monoclonal antibodies
Nina Žarković
CD63 is an evolutionary conserved transmembrane glycoprotein which is ubiquitously expressed in mammalian cells and abundantly located in late endosomes and lysosomes. It has no enzymatic activity, but exerts its functions by interacting with other proteins to act on a wide range of cellular processes like cytoskeletal organisation, cell adhesion and motility. At least some of these CD63 functions might explain the association of CD63 with cancer metastasis seen in clinical settings....
Characterization of antibodies specific for MCMV proteins MCK-2 and gO
Characterization of antibodies specific for MCMV proteins MCK-2 and gO
Josipa Jerak
Cytomegalovirus (CMV) is β-herpesvirus, which establishes lifelong latent infection in host. CMV is transmitted through bodily fluids and represents the most frequent congenital infection in humans. Infection of healthy individuals with human CMV (HCMV) is usually asymptomatic, however, it can cause severe disease in immunocompromised individuals, as well as in infants infected in the prenatal period. CMV has broad tropism, infecting majority of cell types and organs. Viral glycoproteins...
Chemoresistance in colon cancer: focus on conventional chemotherapy
Chemoresistance in colon cancer: focus on conventional chemotherapy
Klara Mladenić
Colorectal cancer (CRC) is a widespread tumour type amongst men and women. Despite the available screening tests, this disease is most likely to be discovered when already having progressed to an advanced stage that is palliatively treated with conventional or cytotoxic chemotherapeutics. The latter typically involves 5-fluorouracil (5-FU), oxaliplatin (Ox) and irinotecan (CPT-11), first-line therapeutics that stumble upon chemoresistance in the majority of cases of metastatic or advanced...
Cikloadicijske reakcije porfirina za dobivanje klorina i bakterioklorina
Cikloadicijske reakcije porfirina za dobivanje klorina i bakterioklorina
Ida Šimunčić
Porfirini, prirodni heterociklički spojevi, u pericikličkim reakcijama mogu sudjelovati kao dieni, dienofili, dipolarofili te 1,3-dipoli kako bi se sintetizirali novi, potencijalno biološki aktivni derivati - klorini i bakterioklorini. Osim što pokazuju optička i fotokemijska svojstva, navedeni spojevi karakteristični su po svojoj stereospecifičnosti te endo i egzo selektivnosti reakcija kojim se dobivaju. Za sintezu novih porfirina mogu se koristiti različite pericikličke reakcije:...
Citotoksično djelovanje kapara (Capparis spinosa L.) na različite stanične linije humanih karcinoma
Citotoksično djelovanje kapara (Capparis spinosa L.) na različite stanične linije humanih karcinoma
Ivana Gabela
Karcinomi su skup različitih bolesti koje se međusobno razlikuju prema svojoj etiologiji, biologiji i kliničkoj slici te posljedično i po načinu liječenja. Progresivno povećanje nekontrolirane stanične diobe razlog je što se karcinom klinički najčešće očituje kao nakupina velikog broja zloćudno preobraženih stanica. Karcinom je drugi vodeći uzrok smrti u svijetu, a odgovoran je za 9,6 milijuna smrtnih slučajeva u 2018. godini. Karcinom mokraćnog mjehura je deveti...
Classification and identification of central nervous system glia
Classification and identification of central nervous system glia
Marta Pongrac
Glia is a very heterogeneous cell population comprised of very different cells that work together to maintain central nervous system (CNS) homeostasis. Long believed role of glia being the acellular connective tissue has been overturned, and they have become focus of intense research. Due to the technological advances, new functions are being discovered, as well as interactions of glia with neurons and the glia between themselves. During CNS development, radial glia guide neuronal migration,...

Pages