Pages

Utjecaj Sirtuina 3 na oksidativni stres izazvan rotenonom u MCF-7 stanicama raka dojke
Utjecaj Sirtuina 3 na oksidativni stres izazvan rotenonom u MCF-7 stanicama raka dojke
Ivana Kučar
Visoke razine reaktivnih kisikovih vrsta (ROS) u stanici izazivaju oksidativni stres koji može dovesti do genomskog oštećenja i nestabilnosti te nekontrolirane proliferacije ili smrti stanica. Stanična linija raka dojke MCF-7 okarakterizirana je slabom genskom ekspresijom te izostankom proteinske ekspresije Sirtuina 3 (Sirt3), mitohondrijske NAD+ ovisne deacetilaze koja kontrolira brojne biološke aktivnosti, a između ostalog i štiti od ROS-a. Stoga se u ovom radu istraživala uloga...
Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora
Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora
Bobana Samardžija
Šećernu bolest (diabetes mellitus, DM) karakterizira poremećaj metabolizma ugljikohidrata, masti i proteina, a uzrokovana je smanjenim lučenjem ili smanjenom osjetljivošću tkiva na inzulin. Dijabetes tipa 1 (T1D) se odnosi na 5-10% svih slučajeva dijabetesa i obično se javlja u ranijoj životnoj dobi dok je tip 2 (T2D) prisutan u većini slučajeva i to u kasnijoj životnoj dobi. T1D je upalna autoimuna bolest u kojoj -stanice gušterače selektivno uništavaju stanice...
Utjecaj dopaminskog sistema na neuralnu plastičnost induciranu psihostimulansima
Utjecaj dopaminskog sistema na neuralnu plastičnost induciranu psihostimulansima
Isidora Kajzogaj
Dopaminski nagrađujući put je evolucijski očuvana struktura mozga čija je uloga procesuiranje primarnih bioloških nagrada kao što su hrana, reprodukcija, socijalne interakcije te stvaranje percepcije zadovoljstva. Kratkoročna stimulacija psihostimulansima zadržava dopamin u sinaptičkoj pukotini i remeti homeostatske mehanizme što onemogućuje normalnu funkciju dopaminskog sustava. Dugoročna stimulacija potiče dugotrajne promjene na molekularnoj razini uključujući promjene u...
Utjecaj ekstrakta polisaharida iz gljiva na probiotička svojstva bakterija roda Lactobacillus i kompeticija s patogenim sojem S. Typhimurium
Utjecaj ekstrakta polisaharida iz gljiva na probiotička svojstva bakterija roda Lactobacillus i kompeticija s patogenim sojem S. Typhimurium
Andrea Bukša
Ljudsku mikrobiotu – zajednicu svih mikroorganizama u ljudskom organizmu, čini veliki broj različitih po ljudski organizam korisnih i (potencijalno) štetnih mikroorganizama. Među korisnima posebno se ističu bakterije roda Lactobacillus, koji su jedni od najčešće korištenih probiotičkih mikroorganizama. Pozitivan učinak na ljudski organizam iskazuje se probiotičkim potencijalom, a on uključuje antimikrobni učinak, sposobnost agregacije i koagregacije s patogenom, sposobnost...
Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus u in vitro uvjetima
Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus u in vitro uvjetima
Marina Ožbolt
Sastav humanog mikrobioma odraz je zdravlja pojedinca. Dokazano je da se kod ljudi s alergijama na hranu u njihovom mikrobiomu javlja neravnoteža između korisnih i štetnih bakterija. Probiotički pripravci se sve češće koriste ne samo u svrhu održavanja normalne mikroflore gastrointestinalnog sustava, već kao bioterapeutici u prevenciji i liječenju bolesti. Nepotpuna razgradnja glijadina u gastrointestinalnom traktu dovodi do pojave toksičnih peptida koji mogu aktivirati imunosni...
Utjecaj glutena i glijadina na proliferaciju fibroblasta i tumorskih stanica debelog crijeva in vitro
Utjecaj glutena i glijadina na proliferaciju fibroblasta i tumorskih stanica debelog crijeva in vitro
Edi Zucca
Pšenica je jedna od najvažnijih žitarica u današnjoj prehrani koja se koristi za izradu kruha i mnogih drugih jela te je ključni izvor hrane diljem svijeta. Najvažniji skladišni protein zrna pšenice, koji se nalazi isključivo u škrobnom endospermu, je gluten - smjesa glijadina i glutenina. Ove komponente pšenice izuzetno su opasne za ljude s intolerancijom na gluten, odnosno s dijagnosticiranom celijakom. Celijakija je bolest koja utječe na oko 1% zapadne populacija....
Utjecaj iona željeza na preživljavanje i razmnožavanje F.novicida i F.tularensis subsp. Holartica sojLVS u vodi
Utjecaj iona željeza na preživljavanje i razmnožavanje F.novicida i F.tularensis subsp. Holartica sojLVS u vodi
Martina Dajak
Francisella tularensis je fakultativni, aerobni, gram-negativni unutarstanični patogen i uzročnik je bolesti tularemije, u ljudi i životinja. Pripada razredu Gammaproteobacteria, obitelji Francisellaceae te rodu Francisella. Vrsti tularensis pripada podvrsta tularensis ili Tip A, podvrsta holarctica ili Tip B te podvrsta mediasiatica dok novicida čini zasebni rod. Cilj rada bio je odrediti utjecaj različitih koncentracija iona željeza (0.1 μM; 0.8 μM; 0.1 mM; 0.5 mM i 1.0 mM) na...
Utjecaj karvakrola na pčele roda Apis mellifera
Utjecaj karvakrola na pčele roda Apis mellifera
Antonia Petrinić
Posljednja desetljeća predstavljaju velike izazove za većinu pčelara diljem svijeta. Brojevi pčelinjih zajednica kontinuirano opadaju, a jedan od glavnih uzroka jest globalna zaraza grinjom Varroa destructor. U današnje vrijeme, pčelari još uvijek najčešće koriste sintetičke akaricide u borbi protiv suzbijanja zaraze. No sa sve većom pojavom rezistencije u grinja, ali i s rastom broja istraživanja koja ukazuju na potencijalno štetne učinke koje sintetički akaricidi mogu imati...
Utjecaj katehina iz zelenog čaja na aktivnost glutation-s-transferaze i enzima iz skupine kolinesteraza
Utjecaj katehina iz zelenog čaja na aktivnost glutation-s-transferaze i enzima iz skupine kolinesteraza
Kristina Mihaljević
Čaj je jedan od najpopularnijih napitaka zbog njegovog ugodnog okusa i pozitivnih učinaka na zdravlje. Produkti biljnih čajeva izazivaju sve veću pažnju zbog njihovih pozitivnih zdravstvenih učinaka te velike koristi u farmaceutskoj i poljoprivrednoj industriji. Konzumacija čaja, osobito zelenog čaja, povezana je sa niskom učestalošću kronično patoloških bolesti u koje je uključen oksidativni stres, poput raka i kardiovaskularnih bolesti. Zeleni čaj može zaštititi organizam...
Utjecaj klorpromazina na izražaj CD81 proteina u staničnim linijama središnjeg živčanog sustava
Utjecaj klorpromazina na izražaj CD81 proteina u staničnim linijama središnjeg živčanog sustava
Vedrana Kauzlarić
U ovom radu ispitan je utjecaj antipsihotika klorpromazina na izražaj proteina CD81 u humanim stanicama porijekla iz središnjeg živčanog sustava. Klorpromazin je neuroleptik koji djeluje kao snažan antagonist dopaminskih receptora, koji sudjeluju u procesima poput učenja, pamćenja, motivacije, užitka i dr. Povrh toga, klorpromazin utječe na mnoge druge membranske i citosolne proteine što rezultira smanjenom komunikacijom između neurona i glija stanica, prvenstveno astrocita....
Utjecaj kombinacije antibiotika na Escherichia coli u Luria-Bertani i minimalnom M9 mediju
Utjecaj kombinacije antibiotika na Escherichia coli u Luria-Bertani i minimalnom M9 mediju
Paola Rumora
Infekcije urinarnog trakta (URI) koje uzrokuju Escherichia coli (E. coli) postaju sve veći problem diljem svijeta. Cilj rada je istražiti da li postoji učinkovit način da se infekcije brže izliječe sa terapijom kombinacije antibiotika. Da bi mogli napraviti istraživanje učinka kombinacije antibiotika bilo je potrebno odrediti minimalnu inhibicijsku koncentraciju (MIK) za antibiotike ciprofloksacin, rifampicin i streptomicin. Svaki od njih ima različit mehanizam djelovanja. MIK za...
Utjecaj metilamina i infektivnih doza na ishod infekcije stanica Dictyostelium discoideum i Acanthamoeba catellanii s Francisella novicida
Utjecaj metilamina i infektivnih doza na ishod infekcije stanica Dictyostelium discoideum i Acanthamoeba catellanii s Francisella novicida
Elena Ivek
Francisella tularensis is a gram-negative facultative intracellular bacterial pathogen that in humans and animals causes the fulminating zoonotic disease tularemia. Free-living amoeba, such as A. castellanii and D. discoideum, serve as environmental hosts of various intracellular pathogens. Epidemiology of F. tularensis is commonly associated with water-borne transmission in some parts of the world, including mosquitoes and amoebae as the host reservoir of bacteria in aquatic environment...

Pages