Pages

Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Marko Božić
Reakcijom razrijeđene octene kiseline i para-nitrofenilhidrazina s para-metoksiacetofenonom, odnosno s para-nitrobenzaldehidom u molarnom omjeru 1 : 1 priređena su dva nova derivata hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Pripravljeni spojevi identificirani su pomoću elementne analize, dok je njihova struktura u otopini okarakterizirana 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR (1H, 13C, 15N). Reakcijom srebrova(I) nitrata s pripravljenim ligandima istražen je utjecaj različitih otapala...
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Martina Lijić
U ovom radu opisan je razvoj sinteze novoga konjugata azitromicina i klorina e6. Pripravljeni derivat azitromicina s aktiviranom 4''-O-acilimidazolilnom funkcionalnom skupinom i 13¹-etilendiaminski derivat klorina e6 su reakcijom amidnog vezanja u završnom stupnju paralelne sinteze povezani u željeni konjugat. Svim izoliranim spojevima strukture su potvrđene i okarakterizirane 1H i 13C NMR, UV/Vis i IR spektrima a završnom spoju 21 dodatno i 2D spektroskopijom COSY, NOESY i TOCSY. Svrha...
Teratogeni učinci lijekova
Teratogeni učinci lijekova
Mia Minković
Klinički pokusi na trudnicama se ne provode iz etičkih razloga. Rezultat toga je nedostatak podataka o djelovanju lijekova u trudnoći. Lijekovi mogu proći kroz posteljicu i uzrokovati teratogene nuspojave na embrij/fetus. Tipične manifestacije teratogeneze su smrt fetusa, zastoj rasta, nepravilan razvoj organa te razvoj karcinoma kasnije u životu. Budući da je oko 50% trudnoća neplanirano, postoji velika mogućnost izloženosti fetusa teratogenom lijeku, posebno tijekom prvog...
The role of B cells in the pathogenesis and therapy of multiple sclerosis
The role of B cells in the pathogenesis and therapy of multiple sclerosis
Katarina Bulić
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disorder that targets myelin sheaths in the central nervous system. It is a chronic disorder and although the axonal damage is initially reversible, at later stages it eventually results in neuroaxonal loss. It has a wide range of symptoms including sensory, autonomic nervous system, motoric and cognitive problems. It affects over 2.5 million people in the world, and starts in most patients at 20 to 40 years of age. MS is a multifactorial disease,...
The role of integrase in HIV-1 maturation
The role of integrase in HIV-1 maturation
Noa Čemeljić
Integrase (IN) is one of the most important enzymes in the replication of the HIV-1 virus, as it integrates viral DNA (vDNA) into the genome of the host cells. However, recent studies have suggested a new surprising role of IN in HIV-1 maturation. If IN is inhibited either by mutations or by allosteric integrase inhibitors (ALLINIs), viral ribonucleoprotein complexes (vRNPs) are often eccentrically localized outside of the capsid (CA). Such viral particles are non-infectious and are blocked...
Transfer tehnologije u farmaceutskoj industriji
Transfer tehnologije u farmaceutskoj industriji
Marina Matulja
Svjetska populacija suočava se sa sve većim starenjem stanovništva i povećanim brojem kroničnih oboljenja. Spas za to predstavlja razvitak novih lijekova i terapija. Farmaceutska industrija i njena dostignuća danas stoga predstavljaju ključ za poboljšanje zdravlja i kvalitete života na globalnoj razini. S obzirom na kompleksnost procesa kojim novi lijek dolazi na tržište potrebna je suradnja više različitih industrijskih sektora, a kako bi se cjelokupni proces olakšao i ubrzao...
Tripiridilporfirin u fotodinamičkoj inaktivaciji biofilma
Tripiridilporfirin u fotodinamičkoj inaktivaciji biofilma
Iva Ćavar
Legionella pneumophila Gram-negativna je bakterija koja spada u porodicu Legionellaceae. Uzročnik je pontijačke groznice i legionarske bolesti. Obitava u vodenom okruženju kao što su jezera, rijeke, ali i umjetno stvoreni vodeni sustavi kao što su sustavi s visokim temperaturama vode, sustavi rashladne vode, spa i wellness centri, hoteli, bolnice, vodeni sustavi u stomatološkim ordinacijama. U takvom okruženju stvaraju se biofilmovi koje nastanjuje L. pneumophila i u njima se...
Tripiridilporfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji legionela
Tripiridilporfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji legionela
Josip Peradinović
Gram-negativna bakterija Legionella pneumophila je sveprisutna u vodenim i vlažnim područjima. Zbog njene rezistentnosti na određene skupine protumikrobnih lijekova, nužni su novi pristupi u eradiciranju ove bakterije. U ovom radu istražila se mogućnost primjene fotodinamičke inaktivacije u dezinfekciji vode koja bi mogla imati primjenu u budućnosti kako bi se onemogućilo širenje zaraze uzrokovane navedenom bakterijom. Fotodinamička inaktivacija je novi pristup u eradikaciji...
Uloga IFN-β u patogenezi i liječenju multiple skleroze
Uloga IFN-β u patogenezi i liječenju multiple skleroze
Karlo Mladenić
Multipla skleroza (MS) je kronična autoimuna bolest koja napada mijelinizirane aksone u središnjem živčanom sustavu (SŽS-u). Posljedica autoimunog napada je demijelinizacija koja dovodi do gubitka neuronske signalizacije, a ponekad i do smrti neurona. MS se može očitovati različitim simptomima poput senzoričkih, vizualnih i motoričkih poremećaja, umora, boli i kognitivnih deficita, a njihova manifestacija varira od pacijenta do pacijenta. Točan uzrok nastanka MS-a nije poznat, no...
Uloga apoptoze i iglC gena Francisella novicida na staničnu smrt ameba Acanthamoeba castellanii
Uloga apoptoze i iglC gena Francisella novicida na staničnu smrt ameba Acanthamoeba castellanii
Andrea Majstorović
Francisella tularensis is a highly infective Gram-negative bacterium, that casues tularemia, which causes diseases in humans and mammals. It is able to survive and replicate within macrophages and protozoa cells, but its natural reservoir and the way of transmission are still mainly unknown. To maintain its life cycle, Francisella has to be able to modulate host cell death pathways. Previous research has shown that F. novicida is able to both postpone the cell death of human monocyte-derived...
Uloga autofagije kod replikacije herpes simpleks virusa
Uloga autofagije kod replikacije herpes simpleks virusa
Filip Uljanić
Herpes simpleks virus je virus sa jedinstvenim sposobnostima latencije i neuroviruloentnosti. Vaţan faktor strategije koja mu omogućava ovakve jedinstvene sposobnosti je inhibicija autofagije. Autofagija je proces koji doprinosi homeostazi stanice u normalnim uvjetima i njezina disfunkcija povezana je sa nizom bolesti poput osteoartritisa i raka. Kad je stanica u stanju infekcije, autofagija sudjeluje u obrani stanice od unutarstaničnih patogenih organizama. Mnogi virusi, kako bi...
Uloga genskog produkta regije M116 u tropizmu mišjeg citomegalovirusa
Uloga genskog produkta regije M116 u tropizmu mišjeg citomegalovirusa
Deni Oreb
Humani citomegalovirus (HCMV) široko je rasprostranjeni virus u ljudskoj populaciji koji, nakon primarne, uspostavlja latentnu infekciju i ostaje prisutan u organizmu domaćina tijekom cijelog života. Iako u imunološki kompetentnih osoba ne izaziva bolest, HCMV je važan i opasan oportunistički patogen u osoba s oslabjelim ili nezrelim imunološkim sustavom kao što su novorođenčad ili osobe na imunosupresivnoj terapiji. HCMV inficira samo ljude te se stoga u pokusima sa...

Pages