Pages

Utjecaj katehina iz zelenog čaja na aktivnost glutation-s-transferaze i enzima iz skupine kolinesteraza
Utjecaj katehina iz zelenog čaja na aktivnost glutation-s-transferaze i enzima iz skupine kolinesteraza
Kristina Mihaljević
Čaj je jedan od najpopularnijih napitaka zbog njegovog ugodnog okusa i pozitivnih učinaka na zdravlje. Produkti biljnih čajeva izazivaju sve veću pažnju zbog njihovih pozitivnih zdravstvenih učinaka te velike koristi u farmaceutskoj i poljoprivrednoj industriji. Konzumacija čaja, osobito zelenog čaja, povezana je sa niskom učestalošću kronično patoloških bolesti u koje je uključen oksidativni stres, poput raka i kardiovaskularnih bolesti. Zeleni čaj može zaštititi organizam...
Utjecaj kombinacije antibiotika na Escherichia coli u Luria-Bertani i minimalnom M9 mediju
Utjecaj kombinacije antibiotika na Escherichia coli u Luria-Bertani i minimalnom M9 mediju
Paola Rumora
Infekcije urinarnog trakta (URI) koje uzrokuju Escherichia coli (E. coli) postaju sve veći problem diljem svijeta. Cilj rada je istražiti da li postoji učinkovit način da se infekcije brže izliječe sa terapijom kombinacije antibiotika. Da bi mogli napraviti istraživanje učinka kombinacije antibiotika bilo je potrebno odrediti minimalnu inhibicijsku koncentraciju (MIK) za antibiotike ciprofloksacin, rifampicin i streptomicin. Svaki od njih ima različit mehanizam djelovanja. MIK za...
Utjecaj metilamina i infektivnih doza na ishod infekcije stanica Dictyostelium discoideum i Acanthamoeba catellanii s Francisella novicida
Utjecaj metilamina i infektivnih doza na ishod infekcije stanica Dictyostelium discoideum i Acanthamoeba catellanii s Francisella novicida
Elena Ivek
Francisella tularensis is a gram-negative facultative intracellular bacterial pathogen that in humans and animals causes the fulminating zoonotic disease tularemia. Free-living amoeba, such as A. castellanii and D. discoideum, serve as environmental hosts of various intracellular pathogens. Epidemiology of F. tularensis is commonly associated with water-borne transmission in some parts of the world, including mosquitoes and amoebae as the host reservoir of bacteria in aquatic environment...
Utjecaj odabranih rutenijevih spojeva na aktivnost glutation S-transferaze i enzima iz skupine kolinesteraza
Utjecaj odabranih rutenijevih spojeva na aktivnost glutation S-transferaze i enzima iz skupine kolinesteraza
Monika Uzelac
Acetilkolinesteraza (AChE) i butirilkolinesteraza (BChE) su enzimi iz skupine kolinesteraza čija inhibicija može imati pozitivne učinke u liječenju Alzheimerove bolesti. Inhibicijom AChE i BChE povećava se koncentracija neurotransmitera acetilkolina u sinaptičkim pukotinama što dovodi do poboljšanja kognitivnih funkcija pacijenata. Stoga ne začuđuje činjenica da su oba enzima terapeutski zanimljive mete za ublažavanje simptoma Alzheimerove bolesti. Glutation S-transferaza (GST)...
Utjecaj oksidativnog stresa na razvoj lokomotorne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Utjecaj oksidativnog stresa na razvoj lokomotorne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Josipa Kolobarić
Povećanje dopaminske neurotransmisije inducirano psihostimulansima predstavlja jedan od inicijalnih faktora za razvoj ovisnosti. Budući da oksidativni metabolizam dopamina stvara reaktivne kinone i slobodne radikale, istraživanja sugeriraju da oksidativni stres ima utjecaja na bihevioralne promjene uključujući lokomotornu senzitizaciju. Istraživanja na glodavcima su pokazala kako administracije kokaina (COC) ili metamfetamina (METH) povećavaju oksidativne markere u regiji mozga koja...
Utjecaj polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus
Utjecaj polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus
Filip Petrović
Rezultati nedavnih istraživanja pokazuju važan utjecaj crijevne mikrobiote na opće zdravlje i stanje ljudskog organizma. Nove vrste prebiotika, poput polisaharida iz kvasaca i nekih vrsta viših gljiva, pokazuju potencijal kao sastojci novih formulacija tzv. sinbiotika – dodataka prehrani koji kombiniraju probiotike i prebiotike u svrhu postizanja sinergističkih učinaka. Međutim, malo je poznato o osnovama mehanizma prebiotičkog djelovanja takvih spojeva, kao i o pojedinačnim...
Utjecaj različitih koncentracija i kombinacija antibiotika na preživljavanje Escherichia coli u različitim medijima
Utjecaj različitih koncentracija i kombinacija antibiotika na preživljavanje Escherichia coli u različitim medijima
Ines Pletikos
Rezistencija na antibiotike koji se koriste za liječenje urinarne infekcije s Escherichia coli (E. coli) postaje rastući problem diljem svijeta. Svrha rada je utvrditi postoji li kombinacija antibiotika koja djeluje bolje od pojedinačnih antibiotika u tretmanu E. coli. Preživljavanje bakterije mora biti kratko da ne bi došlo do stvaranja mehanizma rezistencije. Veliki je izbor lijekova koji se koriste u tretmanu urinarnih infekcija, a u radu su izabrani lijekovi prema...
Utjecaj specifičnih inhibitora na aktivnost kolinesteraza u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Utjecaj specifičnih inhibitora na aktivnost kolinesteraza u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Anja Domljanović
Enzim kolinesteraza se nalazi u kolinergičnim sinapsama životinja i razgrađuje neurotransmiter acetilkolin te tako zaustavlja prijenos živčanog signala među stanicama. U zadnjem su desetljeću otkrivene i mnoge druge uloge tog enzima, na primjer uloga u staničnoj diferencijaciji, u komunikaciji među stanicama te u imunskom odgovoru. Enzim je bio nađen i u nekim gljivama kao npr. Aspegillus niger i Physarum polycephalum, no objave s tog područja vrlo su rijetke i ne postoje...
Utjecaj timola na aktivnost pčelinje acetilkolinesteraze
Utjecaj timola na aktivnost pčelinje acetilkolinesteraze
Ani Vivoda
Pad broja pčelinjih zajednica postao je globalni problem, a jedan od glavnih krivaca je grinja Varroa destructor. To je relativno novi parazit, koji može uzrokovati smrt cijele pčelinje zajednice ako se ne primjene neka od sredstava ili metoda koje su dostupne u borbi protiv varooze. Pčelari kao sredstvo borbe protiv varooze najčešće upotrebljavaju sintetičke tvari, no zbog štetnih učinaka i sve češće rezistentnosti potiče se upotreba prirodnih spojeva s akaricidnim...
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u period cirkadijalnih mutanata Drosophile
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u period cirkadijalnih mutanata Drosophile
Franka Rigo
Ciklusi svjetla i mraka reguliraju cirkadijalne gene koji diktiraju ritmove metabolizma i antioksidativnih enzima koji su usko povezani sa stvaranjem slobodnih radikala (ROS) u organizmu. Prema jednoj od teorija starenja, nakupljanje slobodnih radikala uzrokuje smanjenje funkcionalnog kapaciteta organizma, što je vidljivo na bihevioralnoj (smanjenje lokomotorne aktivnosti, poremećeno spavanje) i biokemijskoj razini (oštećenja proteina, DNA i lipida). Poznato je da su mutacije u period...
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u timeless cirkadijalnih mutanata Drosophille
Utjecaj tirosola i kvercetina na indikatore starenja i redoks statusa u timeless cirkadijalnih mutanata Drosophille
Tamara Žic
Ciklusi svjetla i mraka utječu na cirkadijalne gene koji su bitni za kontrolu homeostaze te su važan faktor koji utječu na fizičke i bihevioralne promjene u 24 satnom periodu. Geni koji reguliraju cirkadijalni ritam bitni su za regulaciju metabolizma i imaju veliki utjecaj na mehanizme starenja. Starenje je kompleksan proces kojega opisuju velike promjene u organizmu kao što su smanjenje funkcija stanica, veća podložnost bolestima i na kraju smrt. Jedna od teorija starenja povezuje...
Utjecaj transplantacije živčanih matičnih stanica na programiranu staničnu smrt u mišjem modelu moždanog udara
Utjecaj transplantacije živčanih matičnih stanica na programiranu staničnu smrt u mišjem modelu moždanog udara
Arijana Đemaili
Akutni ishemijski moždani udar je patološko stanje u kojem krvni ugrušak blokira protok krvi kroz moždanu žilu. Zastoj u protoku krvi dovodi do manjka kisika u neuronima, te posljedičnih reverzibilnih i ireverzibilnih oštećenja. U području ozljede razlikujemo stanice koje se nalaze u srži ozljede i okolne stanice - penumbra. Penumbru čine stanice koje ne primaju dovoljno kisika za punu funkcionalnost, ali im niska razina kisika omogućuje da prežive neko vrijeme. Stoga se razvoj...

Pages