No public access
master's thesis
Uloga limfocitnih subpopulacija u pogoršanju diabetesa mellitusa tipa 2 uzrokovanog citomegalovirusnom infekcijom u debljini

Natalia Justić (2016)
University of Rijeka
Department of Biotechnology
Metadata
TitleUloga limfocitnih subpopulacija u pogoršanju diabetesa mellitusa tipa 2 uzrokovanog citomegalovirusnom infekcijom u debljini
AuthorNatalia Justić
Mentor(s)Bojan Polić (thesis advisor)
Abstract
Pretilost predstavlja veliki globalni problem do čijeg nastanka dolazi prekomjernim stvaranjem masnog tkiva kao posljedice povećanog unosa energije i smanjenja fizičke aktivnosti. Pretilost dovodi do brojnih komplikacija, a među najčešće spada metabolički sindrom koji obuhvaća i šećernu bolest tipa 2 (engl. Diabetes Mellitus Type 2, DM2). DM2 je kronični metabolički poremećaj karakteriziran hiperglikemijom te promjenama u metabolizmu proteina i masti. Nastaje kao posljedica razvoja inzulinske rezistencije (engl. Insulin Resistance, IR) čijim se glavnim uzrokom smatra upala visceralnog masnog tkiva (engl. Visceral Adipose Tissue, VAT) uzrokovana pretilošću. S razvojem pretilosti dolazi do stvaranja stanja stresa u VAT-u, aktivacije mnogih proupalnih stanica i lučenja proupalnih citokina što dovodi do upale VAT-a i IR-a. U brojnim istraživanjima uočena je povezanost između virusne infekcije i pojave DM2. Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj citomegalovirusne (engl. Cytomegalovirus, CMV) infekcije na razvoj DM2 u debljini. Također, željela sam ispitati utjecaj imunosnih stanica za koje je poznato da sudjeluju u razvoju upale VAT-a i IR kod pretilih pojedinaca, na ubrzan razvoj IR nakon infekcije mišjim citomegalovirusom (engl. Murine Cytomegalovirus, MCMV). Za potrebe pokusa koristila sam miševe na visokokalorijskoj masnoj dijeti (engl. High Fat Diet, HFD) inficirane MCMV-om. Provedenim istraživanjima dokazala sam kako MCMV infekcija dovodi do ranije pojave smanjene osjetljivosti na glukozu i razvoja IR-a kod miševa na HFD prehrani, no sama infekcija bez HFD prehrane nije imala nikakav utjecaj. Rezultati pokazuju da infekcija MCMV-om može utjecati i na raniji prijelaz iz predijabetesa u dijabetes. Također, uočeno je da MCMV infekcija miševa na HFD prehrani dovodi do povećanog stvaranja stanica NK, CD4+ limfocita T i CD8+ limfocita T za koje je poznato da sudjeluju u upali VAT-a. Deplecija stanica NK dovela je do značajnog poboljšanja osjetljivosti na glukozu i do smanjenog broja M1 makrofaga u VAT-u miševa na HFD prehrani iniciranih MCMV-om. Ovi rezultati ukazuju da je infekcija MCMV-om jedan od rizičnih čimbenika za raniju pojavu DM2 u pretilosti. Također, može se zaključiti da je jedan od mehanizama kojim MCMV dovodi do ranije pojave IR uslijed pretilosti, povećanje broja stanica NK koje imaju ključnu ulogu u razvoju upale VAT-a za koju je poznato da dovodi do razvoja IR-a.
Committee MembersEster Pernjak-Pugel (committee chairperson)
Igor Jurak (committee member)
Bojan Polić (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Lower level organizational unitsDepartment of Biotechnology
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Biotechnology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBiotechnology in medicine
Academic title abbreviationmag. biotech. in med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel keywords (Croatian)citomegalovirus diabetes mellitus tip 2 pretilost stanice NK visceralno masno tkivo
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:193:548989
CommitterIvana Dorotić